Zvyšovanie očakávaní cez Erasmus+

Už dlhšie sme sa na škole zamýšľali, ako rozvinúť aktivity našej školy aj za hranice Slovenska. Príležitosťou pre nás bola výzva agentúry pre zahraničnú spoluprácu - Saaic.Vstúpili sme do projektu Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá škôl, výmena dobrej praxe. Projekt bude trvať 2 roky a našimi partnermi sú školy v Portugalsku, Írsku, Grécku, Švédsku, Nemecku a Španielsku.

    Obsah projektu tvoria spoločné témy, ako sú ľudské práva, rešpekt, úcta, umenie, hudba a ekológia. Počas 2 rokov sa budeme stretávať na pôde jednotlivých krajín a navzájom sa obohacovať spoločnými aktivitami, poznatkami a budeme hľadať to, čo nás spája.

   Cieľom projektu je tiež poskytnúť nový rozmer a pohľad na pedagogický proces v rôznych krajinách EU.

                                                                                           p. riaditeľka

 

  V časti Fotogaléria nájdete zaujímavé foto momenty z pracovného stretnutia v Írsku, ktorého sa zúčastnili p. riaditeľka Čačková a p.uč. Bačinská.

Späť