Adventné aktivity

Tohtoročný Advent sme v spoločenstve školy prežívali duchovnými aktivitami, ktoré sprevádzali dni, týždne čakania a spoločne sme sa nimi pripojili k adventnej modlitbe ...Príď, Pane Ježišu,...

Adventné aktivity 2014:

Myšlienky Jána Pavla II. - prostredníctvom školského rozhlasu šíriť ich všade a ku každému

Adventné čítanie Svätého písma - v rodinách podľa liturgického roka B

Svätá omša s kázňou na tému "Usilujte sa vojsť tesnou bránou ..." /Lk 13,24/ - na postavách Starého zákona

Darček v škatuli - pre rodiny v ťažkých životných situáciách - spolupráca s OZ Maják nádeje

 

                                                                                 

Späť