Sviatok sv. Mikuláša

Už ste ho videli? To bola najčastejšia otázka na chodbách školy v piatok - 5. decembra 2014. Mladší aj starší sa pýtali na sv. Mikuláša, s ktorým sa spájal celý deň. A naozaj prišiel aj medzi deti školy a prekvapil milými darčekmi. My sme ho potešili spoločnou modlitbou, milým slovom i anjelským sprievodom.

Ranné rozhlasové pásmo nás naladilo na mikulášsku vlnu a hlavne oznámilo zaujímavý nález pred školou, ktorý našiel p. školník. V koši plnom prekvapení našli žiaci darčeky, ktoré však v tomto roku sv. Mikuláš rozdelil podľa ročníkov - malé zvončeky /1.-2. ročník/, rolničky /3.-4. ročník/, veľké zvončeky /5. ročník/, rolničky /6.-8. ročník/, hviezdy /9. ročník/ a dekorácie s anjelom pre pedagógov a zamestnancov školy.

Potom už sprievod sv. Mikuláša s anjelmi, za zvukov flauty a spevu, navštívil všetky triedy, pozdravil a rozdal milé darčeky. Sprievod s pekným programom pripravili šikovné dievčatá zo 6. C triedy.

V tento deň bola aj prvopiatková Adorácia, a tak sme ho prežili v modlitbe a slávení Pána Ježiša.

                     Ďakujeme, sv. Mikuláš!


Späť