Poklona Jezuliatku

Poďme a pokloňme sa...v piatok-19. decembra 2014, posledný školský deň v kalendárnom roku, sme sa spoločne, postupne podľa ročníkov, zastavili, stíšili, modlili, priblížili k blížiacemu sa tajomstvu Božieho narodenia. Školská kaplnka sa stala Betlehemom detí a ľudí dobrej vôle. Príď, Pane, Ježišu...

   V tento deň sme prežili aj príjemné hodiny v triednych spoločenstvách. Vzájomné medzitriedne návštevy a triedne vystúpenia, scénky, hudobné vystúpenia boli spestrením dňa.

  Posledné vyučovacie hodiny patrili aj vzájomnému obdarovaniu sa triednymi anjelikmi.

  Ďakujeme, Pane, za tento deň a všetky dni tohto kalendárneho roka...

Späť