Kúpou šišky sme podporili misie

Fašiangový čas na škole už tradične patrí šiškám. Vo štvrtok - 29. januára 2015 ich pani vychovávateľky napiekli - vyše 550 - pre všetkých priateľov misií. Dobrovoľníčky ich potom ponúkali deťom i pedagógom za príspevok, ktorý v tomto šk. roku dosiahol sumu - 237, 30 €. Spoločne sme pomohli deťom a núdznym na blízkej Ukrajine. Ďakujeme za pomoc a podporu!

Späť