Biologická olympiáda

Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória C sa konalo v stredu-4. februára 2015 v CVČ Domino. V okrese Košice II. mala zastúpenie aj naša škola. Teoretické poznatky i praktické zručnosti odovzdávala dvom našim prírodovedkyňám p.uč. Zachariášová. Blahoželáme k pekným výsledkom!

Umiestnenie žiačok:

3. miesto - Ema Urigová, 8. C

4. miesto - Monika Tomčiková, 9. A

 

  Ďakujeme za reprezentáciu školy a zodpovednú prípravu na olympiádu. Gratulujeme!

 

 

                                      

Späť