Duchovná obnova pre rodičov

V pôstnom čase sa v piatok-13. marca 2015 stretli rodičia, pedagógovia i zamestnanci školy na duchovnej obnove. Ústredná téma - Božia múdrosť a humor v rozdielnosti muža a ženy bola prezentovaná formou prednášky spojenej s diskusiou. Prednášateľom bol ThLic. Marek Forgáč, PhD., správca UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Vyvrcholením stretnutia bola sv. omša. Ďakujeme rodičom za účasť, spoločný čas...Pôst je čas na zmenu...

Späť