Krajská súťaž hasičských jednotiek Košického kraja v hasičskom športe v roku 2012

 

Späť