Stretnutie so sr. Žofiou z Ukrajiny v ŠKD

Sestrička Žofia z Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktorá je na misiách na Ukrajine v meste Dovhe, nás v ŠKD navštívila 5. novembra 2015. Štyri slovenské sestry sa tam starajú o chudobných. Ak sú chorí, ošetrujú ich, pomáhajú im prežiť v biede a chudobe. Sestrička Žofia sa nám osobne prišla poďakovať za zbierku, ktorú sme pre nich robili v roku 2014. Všetky veci, ktoré sa nazbierali, boli veľmi potrebné.

  Na Ukrajine ľudia žijú vo veľkej biede. Často sa nemajú ani na čom vyspať. O malé deti sa často starajú starí rodičia, lebo ich rodičia pracujú v zahraničí i na Slovensku. Žijú tam viacpočetné rodiny často bez otcov. Bývajú v hlinených domoch bez vody, niekedy aj bez elektriny, ale aj bez  jedla.

  Všetci, ktorým pomáhame, sa za nás modlia a my sa modlíme za nich. Sestričke ďakujeme za svedectvo.

Späť