Deň Zeme v ŠKD

V ŠKD si každoročne pripomíname Deň Zeme rôznymi aktivitami.Deti zo IV.oddelenia, pod vedením pani vychovávateľky Šolcovej, si pripravili krátky príbeh o zvieratkách, ktoré zachránili les a o tom, ako Ježko Separko naučil deti triediť odpad. Ďalšou aktivitou bolo triedenie odpadu podľa oddelení. Najúspešnejšie boli deti z I.oddelenia. Na deti v závere čakalo obľúbené kreslenie na asfalt.

Späť