Vyhodnotenie výtvarnej biblickej súťaže v ŠKD

V mesiaci január sa deti v ŠKD prvého a štvrtého ročníka zúčastnili biblickej výtvarnej súťaže. Nakresliť mohli biblickú postavu alebo biblický príbeh. Deti, ktoré sa umiestnili na prvom,druhom a treťom mieste, boli odmenené vecnými cenami.Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme :)

Späť