Organizácia školského roka 2020/2021

 

Školské vyučovanie

1. vyučovacia hodina: 7.50 - 8.35 hod.
2. vyučovacia hodina: 8.45 - 9.30 hod.
3. vyučovacia hodina: 9.40 - 10.25 hod.
4. vyučovacia hodina: 10.45 - 11.30 hod.
5. vyučovacia hodina: 11.35 - 12.20 hod.
6. vyučovacia hodina: 12.25 - 13.10 hod.
7. vyučovacia hodina: 13.40 - 14.20 hod.
8. vyučovacia hodina: 14.30 - 15.10 hod.


Školský rok začína v stredu 2. septembra 2020 v triedach online slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" zo školskej kaplnky o 8.00 hod.

Školské vyučovanie začína 3. septembra 2020. 

Prvý polrok končí dňa 29. januára 2021 (piatok).

Druhý polrok začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Prázdniny

Jesenné začínajú 29. októbra 2020 a končia 30. októbra 2020. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).

Vianočné začínajú 23. decembra 2020 a končia 7. januára 2021. Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).

Polročné sú 1. februára 2021. Vyučovanie sa začína 2. februára 2021 (utorok).

Jarné pre Košický kraj: od 22. februára do  26. februára 2021. Vyučovanie sa začína 1. marca 2021 (pondelok).

Veľkonočné začínajú  1. apríla 2020 a končia 6. apríla 2021. Vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda).

Letné začínajú 1. júla 2021 a končia 31. augusta 2021.

Testovanie  žiakov 5. ročníka základných škôl TESTOVANIE 5-2021

Testovanie žiakov 5.ročníka základných škôl T5 2021 bolo zrušené.

Testovanie  žiakov 9. ročníka základných škôl TESTOVANIE 9-2021

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9 2021, sa uskutoční v zmenenom termíne 9.júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín T9 2021 sa uskutoční 11. júna 2021 (piatok).

 

Zošity pre 2. stupeň

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 

9. ročník

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
p
ostihnutím) pod názvom Testovanie 9
-
2017 sa uskutoční
5. apríla 2017
(streda)
z
predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
Náhradný termí
n
testovania sa uskutoční
20. apríla 2017
(štvrtok)
.