Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

1. oddelenie má talent - ŠKD

 

Vypni telku, zapni seba v I.odd. ŠKD

 

Akcie v 3.B

 

Zázračný vysávač - 4.A

 

Deň detskej radosti ŠKD

 

Ako nám bolo - výtvarný workshop 4.A

 

Turistický krúžok - Vysoké Tatry

 

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

 

..... v Káne Galilejskej

 

Trieda má talent

 

Festival Fyzikálnych Filmov = F3

 

Vyrábame v prvom oddelení ŠKD

 

PIESEŇ PRE SV. OTCA - STROPKOV

 

Rozlúčka so šlabikáromv 1.A

 

Projektový deň On the farm - 4.C

 

Návšteva v klube kresťanských seniorov

 

Futbalový turnaj v ŠKD

 

Turíce v II .oddelení ŠKD

 

Anglický týždeň u štvrtákov

 

Kreslenie na chodník - oslavy Dňa mesta Košice

 

Súťaž Matice slovenskej - Slovenský ornament

 

Indiánske popoludnie v 2. odd. ŠKD

 

Zberateľská burza v ŠKD

 

Turistický krúžok - Výlet na Bankov

 

Deň zeme - ŠKD

 

Dobývanie Košického hradu

 

Rekreačná činnosť v ŠKD

 

Jar v školskom átriu

 

Prebúdzanie jari v 3. odd. ŠKD

 

Na zápise budúcich prvákov

 

Krížová cesta 2.B

 

Hudobná rozprávka v podaní Mgr. art J. Hrubovčáka v 1. ročníku

 

Krížová cesta 2. C

 

Zo života VIII. oddelenia ŠKD

 

Tvoríme a vyrábame v 1. oddelení

 

Druháci s maňuškami v ŠKD

 

Hviezdoslavov Kubín na 1.stupni

 

Zo života IV. odd. ŠKD

 

Šaliansky Maťko

 

Palčekové divadielka v II. oddelení

 

Turistický krúžok - Spoznávame Košice

 

Hurááá, sneh - 1. A

 

Karneval v 1 .A

 

Karneval v 1. B

 

Projektový deň v 2. ročníku - Voda

 

Karneval v 1. C

 

Tvoríme maňušky v ŠKD

 

Lyžiarsky výcvik - Jahodná 1. A a 1. B

 

Projektový deň v 2. ročníku - Pyžamový deň

 

Súťaž "Biblické príbehy" v ŠKD

 

Projektový deň - V obchode 1 .A

 

Turistický krúžok - Korčuľovanie

 

Projekt Educate Slovakia (2. - 5. február 2016)

 

Čajové popoludnie v 6. oddelení

 

Písmenkový kráľ 1. A

 

Fašiangová diskotéka alebo pyžamová párty?

 

Misijné šišky

 

Siedmaci na lyžiarskom - Litmanová (18. - 22. január 2016)

 

Zima prišla... popoludnie v ŠKD

 

Rozlúčka s ceruzou v 1.C

 

3. odd. ŠKD - predvianočné radosti

 

Vianočná besiedka v 1.C

 

Spevácka súťaž - Dominikova vianočná pieseň

 

Vianočná besiedka v 1.A

 

Adventné zamyslenie a tvorivé dielne u druhákov

 

Projektový deň - Stratená drachma - 2.ročník

 

Sv. Mikuláš - patrón 1.C

 

Projektový deň v 1. ročníku - V obchode

 

Burza hračiek v ŠKD

 

Turistický krúžok - Návšteva Solivaru

 

Nadšení chemici

 

Pred Adventom

 

Návšteva klubu kresťanských seniorov

 

Som kráľovská dcéra, som kráľovský syn - 2. oddelenie ŠKD

 

Deň patrona v 1.D - Ján Pavol ll.

 

Súťaž Mladý filmový tvorca

 

Stretnutie so sr. Žofiou z Ukrajiny v ŠKD

 

Karneval Svätých - 2. oddelenie

 

Na cintoríne

 

Štvrtáci na Drienici

 

Inovatívna hodina vlastivedy u štvrtákov

 

Súťaž "Dobšinského Košice" 2015

 

Spoločné večeradlo v ŠKD

 

Tvoríme zo sušeného ovocia v III. oddelení

 

Číta celá rodina...i škola

 

Ovocné popoludnia v ŠKD

 

Šiestaci na Drienici

 

Modlitba sv. ruženca s poslucháčmi rádia Lumen

 

4.oddelnie - Ovocníčkový deň

 

Číta celá rodina - 2.B

 

Súťaž Strašiak v poli v CVČ Domino

 

Turistický krúžok - Vyhliadková veža

 

Minimaratón v Školskom klube detí

 

Privítali sme hostí z partnerských škôl

 

Šarkaniáda v ŠKD

 

Sokoliari v škole

 

MMM - Minimaratón

 

Turistický krúžok - Návšteva botanickej záhrady

 

Na Národnom pochode za život