Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Beseda s členmi mestskej polície v ŠKD

 

Školský výlet žiakov 3.ročníka

 

Ďakovná púť štvrtákov v Ľutine

 

Tvorivé hodiny angličtiny v 3.ročníku

 

Vystúpenie divadla Romathan na1.stupni

 

ŠKD - Futbalový turnaj

 

ŠKD - Deň detskej radosti

 

Vystúpenie žiakov 1.B

 

Členovia orientačného behu na plavárni

 

ŠKD - Deň Zeme

 

Návšteva Klubu seniorov

 

Maľovanie na asfalt

 

Beseda s ilustrátorkou Martinou Matlovičovou

 

Na krížovej ceste s ôsmakmi

 

Dni energií na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach

 

Duchovná obnova s ThLic. Marekom Forgáčom, PhD.

 

Stretnutie s ľudovým umením

 

Členovia orientačného behu na vyhliadkovej veži v Kavečanoch

 

Projektový deň v 1.A - Deň 1. pomoci

 

Členovia orientačného behu na korčuliach

 

Gymnastický štvorboj

 

Krížová cesta v 2.B

 

Beseda s pani zubárkou

 

Beseda s jaskyniarom v ŠKD

 

Krížová cesta tretiakov - ŠKD

 

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín na 2. stupni

 

Na krížovej ceste s piatakmi

 

2. stretnutie triednych mediátorov

 

Finále Ukáž, čo vieš

 

Hviezdoslavov Kubín 2014 na 1. stupni

 

Duchovná obnova pre zamestnancov školy a hostí s ThLic. Ľuboslavom Petričkom

 

Slávnostné posvätenie obrazu patrónov školy sv. Cyrila a Metoda

 

Duchovná obnova žiakov 6. ročníka

 

Fašiangové šišky "prispeli" na misie

 

Myslíme EKOlogicky - zbierame PET fľaše

 

Projekt Ľudské telo v 3.B

 

Lyžiarsky výcvikový kurz siedmakov na Litmanovej

 

Prváci na lyžiach

 

...A Slovo bolo u Boha... v Humennom

 

Ôsmaci na besede s duchovným otcom Pavlom Hudákom

 

1. stretnutie triednych mediátorov

 

Popoludnie na korčuliach - 05.02.2014

 

Plagatománia v 5.C

 

Bratia Markovci - reprezentácia v šachu

 

Orientačný beh - Návšteva Steel parku

 

V čase gréckych bájí

 

Radosť našich prváčikov - Sánkovačka

 

Duchovná obnova piatakov

 

Deň v maskách

 

Fašiangová diskotéka s filmovými melódiami

 

Zápis do 1.ročníka

 

Mediálna výchova v rádiu Lumen

 

Bábkové divadlo v 5.C

 

Projektový deň v 4.B - Nátierky

 

Poklona Jezuliatku

 

Darček v škatuli

 

Adventná aktivita

 

Predvianočné stretnutie

 

Daniel Pastirčák na hodine literatúry

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš - 2.kolo

 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

Rozlúčka s ceruzkou u prvákov

 

Návšteva škôlkarov u prvákov

 

Svätenie adventných vencov v kaplnke školy

 

7. ročník súťaže iBobor

 

Duchovné cvičenia učiteľov v Prešove

 

Olympiáda zo SJL - odovzdávanie cien

 

PRO - EDUCO

 

Festival sakrálneho umenia

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

Sme iní - kultúrne dopoludnie v Átrium klube

 

Beseda o Južnom Sudáne

 

Návšteva Botanickej záhrady členov orientačného behu

 

Godzone tour 2013 u nás v škole

 

Obvodné kolo súťaže v stolnom tenise

 

Čaj u Šípkovej Ruženky - večerné čítanie

 

Deň sv. Františka, patróna 2.A

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

 

Orientačný beh - výlet na Alpinku

 

Indiánsky deň u prvákov

 

Duchovná obnova s deviatakmi

 

Metodický deň pedagógov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy

 

Školské majstrovstvá obvodu Košice II v šachu

 

Deň sukní a košieľ

 

Októbrový ruženec v školskej kaplnke

 

Projektový deň v 2.B na tému "JESEŇ"

 

Návšteva ZOO členov orientačného behu

 

Šarkaniáda v 3.B

 

Jablkový deň v 1. ročníku

 

Štvrtáci v škole v prírode - Drienica

 

Oceňovanie víťazných prác v celoslovenskej súťaži Solúnski bratia v Nitre

 

Milión detí sa modlí ruženec

 

Deviataci nechýbali na INTEGRÁCII 2013

 

Ako sa ôsmaci "hrali" i "vzdelávali" v Steel Park-u

 

Predpoludnie vo Veritase

 

Minimaratónci z ŠKD

 

Plavecká štafeta mesta - 24 hodín v bazéne

 

Piataci na výstave Plody zeme v Nižnom Klátove

 

Deň úsmevu 3.A

 

Exkurzia na Dreveník - 8.C

 

Projektový deň v 4.A - Vybrané slová

 

90. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

 

Šiestaci v ŠVP v Tatranskej Lomnici

 

Projektový deň-Deň mlieka v 3.B

 

Orientačný beh - výlet

 

Šarkaniáda v 1. ročníku

 

Jesenné účelové cvičenie

 

Exkurzia na Dreveník - 8.B

 

Národný pochod za život

 

PRO-LIFE aktivity - 19.9.2013 - Živá pro-life reťaz na Moldavskej

 

Exkurzia na Dreveník - 8.A

 

PRO-LIFE aktivity - 17.9.2013 - Modlitbový apel pred Novou nemocnicou v Košiciach

 

Šmolkodeň v 4.B

 

V novom školskom roku 2013/2014