Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Spoznávame povolania v ŠKD

 

Piknik v ŠKD

 

Vyhodnotenie futbalového turnaja v ŠKD

 

Včelár u prvákov v ŠKD

 

Vypni telku, zapni seba v IX.oddelení ŠKD

 

Floorballový turnaj

 

Deň detí oslávila celá škola!

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

 

Futbalový zápas druhákov v ŠKD

 

Štvorylka roztancovala Košice

 

Futbalový zápas štvrtákov v ŠKD

 

Futbalový zápas tretiakov v ŠKD

 

Futbalový zápas prvákov v ŠKD

 

Veselý chodník - Dni mesta Košice

 

IQ olympiáda - regionálne kolo Východ

 

Deň Zeme v IV. oddelení

 

Oswienčim - Krakow - Lagiewniky

 

Deň vďačnosti

 

DNI ENERGIÍ a ôsmaci s EKO nápadmi

 

Babka, dedko, čítaj s nami v ŠKD

 

Stretnutie s policajtkou pre druhákov v ŠKD

 

Krížová cesta prvákov v ŠKD

 

Netradičné hudobné nástroje

 

Bdeli sme s Kristom

 

Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavovho Kubína

 

Marec - mesiac kníh v ŠKD

 

Ako sme v škole odpustovali...

 

Šišky od vychošky

 

Popoludnie v IV. oddelení za 1. polrok

 

Maňušky v 2. oddelení

 

Slovensko - krajina plná tajomstiev

 

Karneval v 2.C

 

Biblická súťaž v ŠKD

 

Diskotéková NOC OSCAROV

 

Lyžiarsky výcvikový kurz si užívala aj 7.B

 

Stretnutie s policajtkou v ŠKD

 

Siedmaci zo 7.C na lyžiarskom výcviku

 

Naši najmladší sa učili lyžovať na Jahodnej

 

Zimné radovánky

 

Koledovanie v ŠKD

 

Deviataci putovali za Titusom

 

Vianočné pásmo pre deti 2. ročníka

 

Beseda o živote detí v Afrike

 

Popoludnie v 3. oddelení

 

Vysoká nad Uhom - duchovná obnova 8.A a 8.C

 

Karneval svätých v ŠKD

 

Projektový deň u štvrtákov - Vesmír

 

Beseda o misiách v ŠKD

 

Dentálna hygiena v ŠKD

 

Posedenia pri čaji v 7. oddelení ŠKD

 

Strašiak v poli

 

16. október - Svetový deň výživy v ŠKD

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

 

Vítam, vítaš, vítame ... (imatrikulácia prvákov)

 

Minimaratón ŠKD

 

Medzinárodný maratón mieru 2018

 

Beseda so spisovateľom J.Raýmanom

 

Privítanie prvákov - ŠKD