Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Boli sme v P15OPRADE

 

Biológovia na celoslovenskom kole

 

Celoslovenská prehliadka recitátorov v Dolnom Kubíne

 

Svätí v mojom živote

 

Didaktické hry - 4. ročník

 

Futbalový turaj v ŠKD

 

Príprava palaciniek v 4:B

 

Tablo žiakov v4.B

 

Didaktické hry - 3.ročník

 

Putovná ŠvP, 3.ročník - Vincentky v Košiciach

 

Putovná ŠvP, 3.ročník - Premonštráti v Jasove

 

Putovná ŠvP, 3. ročník - Solivar

 

Exkurzia v KOSITE - 3.ročník

 

Putovná ŠvP, 3. ročník - Hostiareň v Prešove

 

Geografická exkurzia na Hornom Zemplíne

 

Granárium - školský výlet prvákov

 

Deň detskej radosti v ŠKD

 

Kuchárik a jeho aktivity

 

Zboristi na návšteve

 

Koncoročný výlet 5.B

 

Pangea - finále v Bratislave

 

Futbalový turnaj v ŠKD

 

Projektový deň v 1.ročníku - Na ľudovú nôtu

 

Projektový deň v 4. ročníku - Malý princ

 

Deň rodiny 4.A

 

Rozprávka z lesa - multimediálne predstavenie

 

Spoločná oslava 1.sv.prijímania 3.C

 

Turnaj ôsmakov a deviatakov vo FLOORBALLE

 

Maliarsky workshop

 

Krúžok Orientačný beh vo VysokýchTatrách

 

Modro-žltá záplava na ŠTVORYLKE

 

Pieseň pre Svätého Otca

 

Škola v prírode 2.ročník

 

Dni Košíc - Kreslenie na asfalt

 

Radosť rozdávaním rastie

 

Poďte s nami do sveta rozprávok

 

Deň Zeme v ŠKD

 

Súťaž ľudovej piesne - Slávik

 

Rodinná výchova v Domčeku vo Vysokej nad Uhom

 

Obvodné kolo vo vybíjanej

 

Celoslovenská púť pedagógov - Košice, 25. apríl 2015

 

Biblia dňom i nocou

 

Slovenský raj v Košiciach

 

ADSM 2015

 

Anglická rozprávka v 1.A

 

Krížová cesta 2.B

 

Dynamický opis naživo

 

Pôstne obdobie

 

Krížová cesta 3.C a 8.C

 

Deň energie s ôsmakmi

 

Hviezdoslavov Kubín - okres

 

Krížová cesta 6.C a 2.C

 

Bdenie s Kristom

 

Projekt Erasmus+ stretnutie v Bielefelde

 

Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie školského kola

 

Hviezdoslavov Kubín - 1.-3.ročník

 

Duchovná obnova pre rodičov

 

5.C hrala divadlo pre 1.C

 

1.B a 5.B na krížovej ceste

 

Ako druháci projektovali na hodinách ANJ

 

Netradičné hodiny PV v 4.A

 

Krížová cesta deviatakov

 

Deviataci a 8.A na korčuliach

 

Hurá, máme sneh!

 

Fašiangy na našej škole

 

Siedmaci na LVK

 

Artwokshop v Bielefelde

 

Karneval u druhákov

 

6.C a 8.C na korčuliach

 

Projekt EDUCATE SLOVAKIA

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

 

Projektový deň v 1.A

 

Lyžiarsky výcvik 1. ročník

 

Fašiangova diskotéka v námorníckom štýle

 

Kúpou šišky sme podporili misie

 

5.B a 6.B na korčuliach

 

Rozlúčka s ceruzou v 1. ročníku

 

5.A na korčuliach

 

Zápis do 1. ročníka

 

Prednášky Fóra života

 

Hurá,na ľad!

 

Adventné zamyslenie - 4.ročník

 

Poklona Jezuliatku

 

Súťaž A Slovo bolo u Boha - Humenné

 

Vianočná besiedka v 1.B

 

Darček pre rodinu

 

Pracovné vyučovanie tvorivo 4.B

 

Pracovné vyučovanie tvorivo - 4.A

 

Projektový deň - Vybrané slová v 4.B

 

Projektový deň - Vybrané slová v 4.A

 

Večerné čítanie v knižnici

 

Vyučovanie v etnografickom múzeu

 

Škôlkari na návšteve u prvákov

 

Nezvyčajná hodina matematiky

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

 

Duchovné cvičenia pedagógov

 

Speváci na Festivale sakrálneho umenia

 

Šarkaniáda v ŠKD

 

Deň so svätými v ŠKD

 

Erasmus+ v Írsku

 

Duchovná obnova s deviatakmi

 

Modlitbová reťaz za život

 

V ríši rozprávok

 

Plody Zeme

 

Milión detí sa modlí ruženec

 

Novembrové spomienky

 

Orientačný beh - Bankov

 

Deň patróna 1.C

 

Námornícky deň v 2. ročníku

 

V meste povolaní

 

Piataci v divadle

 

Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

 

Strašiak v poli - ŠKD

 

Geológovia na Spiši

 

Jesenný športový deň na 1. stupni

 

Beseda s pani doktorkou v ŠKD

 

Minimaratón v ŠKD

 

Škola v prírode 4.ročník

 

Na Drienici so šiestakmi

 

Minimaratón 2014

 

Začiatok šk. roka u prvákov

 

Jesenné pohybové hry v ŠKD

 

Prvý projektový deň v 1.B