Videá

Školský zbor Ratolesť na oslave 400. výročia Vincentskej rodiny 

Z denníka návštevy ERASMUS+

Vianočné vystúpenie speváckeho zboru Ratolesť

Záznam z vystúpenia školského speváckeho zboru Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach. 

Trieda má talent.

Zábavné popoludnie Kána Galilejská - pri príležitosti 25 výročia založenia ZŠ.

Škola v prírode - 6. ročník

Fotogaléria

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Deviataci sa lúčili

 

7.A si to užila

 

Piknik v ŠKD

 

Jarné účelové cvičenie na II. stupni

 

Vyhodnotenie futbalového turnaja - ŠKD

 

Futbalový turnaj v ŠKD

 

Módne utorky - "BODKY"

 

Stretnutie s Danielom Hevierom

 

Oplatili sme návštevu ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej

 

Pestrý MDD

 

Beseda so včelárom - ŠKD

 

Návšteva v Klube kresťanských seniorov - ŠKD

 

Čítajme si...

 

Deň mlieka

 

Prípravy na Deň mlieka - ŠKD

 

Erazmus+ v Španielsku

 

Púť ôsmakov do Vysokej nad Uhom

 

Folklórne popoludnie - Slávik 2018

 

Lego deň v 3. oddelení - ŠKD

 

Aktivity ku Dňu Zeme - ŠKD

 

Zápis do 1. ročníka

 

Deti deťom - 1.B

 

Hviezdoslavov Kubín- 1.stupeň

 

Dni energií pre žiakov 8. ročníka ZŠ

 

Besedy s dobrovoľníkmi z Červeného kríža - ŠKD

 

Babka, dedko, čítaj s nami! - ŠKD

 

Ďakujeme - 1. miesto v SAFi 2018...

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

 

Projektový deň - Migrácia

 

Projekt Erasmus+ - Vlajky

 

Návšteva v Dome pokojnej staroby A.F. Colbrieho na Južnej triede - ŠKD

 

Zo života 10. oddelenia - ŠKD

 

Nadnárodné stretnutie Erasmus+,Grécko - KOZANI

 

Karnevalové masky - ŠKD

 

Vernisáž súťaže Bocian

 

Fašiangové šišky - ŠKD

 

Deň so zachranármi - 2.A

 

Projektový deň u druhákov - VODA

 

Hurá, sneh!

 

Lyžiarsky výcvik 1.A a 1.D - Jahodná

 

Krúžok Malý kuchárik

 

Popoludnie so Semaforkom v OC Galéria

 

Dentálna hygiena v ŠKD

 

Detský čin pomoci: Misia pokoja v VIII. oddelení ŠKD

 

VI. oddelenie - ŠKD

 

Siedmaci na lyžiarskych svahoch - 7.B

 

Zimné radovánky v 2.A

 

Lyžiarsky výcvik-1.B,1.C, Jahodná

 

Siedmaci na lyžiarskych svahoch - 7.A a 7.C

 

Rybačka v IX. odd. - ŠKD

 

Vianočné vystúpenie 3.C a 3.D

 

Poklona Jezuliatku

 

Tvorivé dielne v 2.A

 

Predvianočné aranžovanie

 

O skleného Centruška

 

8.B na vianočných trhoch

 

Krúžok - Kuchárik

 

Súťaž - Všetkovedko

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

 

Rozlúčka s ceruzkou

 

Koncert Tmavomodrý svet

 

Tvorivé dielne v 2.B

 

Ôsmaci na besede s mestskou políciou

 

Krúžok Kuchárik - Veselé chlebíky

 

Navštívili nás koledníci z Maďarska

 

Tvorivé hodiny čítania v 3.C

 

O šachoch s Lukášom Vargom z 9.A

 

Ratolesť koncertovala

 

Futsal v Bardejove

 

Nesieme si diplomy z ...a Slovo bolo u Boha...

 

Oslávili sme krásny decembrový sviatok

 

Hronského Jasov

 

Sv. omša - sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie

 

Prišiel k nám Mikuláš

 

Cesta za Buratinom

 

Potraviny pre Maják nádeje

 

Adventné sv. omše

 

Tvorivé dielne u prvákov

 

Návšteva na cvičeniach zo slovenského jazyka

 

Projektový deň - Vybrané slová u štvrtákov

 

Slovo bez hraníc

 

O zubnej hygiene v ŠKD

 

Deň sukní a košieľ

 

Šachy

 

6.B v Bricklandii

 

Pomáhame ponožkami

 

Pedagógovia na metodickom dni

 

Florbal

 

Aj my chceme byť svätí - karneval svätých ŠKD

 

Policajný pes v ŠKD

 

Záložka do knihy spája školy

 

Na návšteve v Klube seniorov na Terase

 

Zemiakový festival v 1.ročníku

 

Šarkany v 3. odd. v ŠKD

 

Mesiac úcty k starším, tradície a zvyky naše - ŠKD

 

Ovocný deň v oddeleniach ŠKD

 

Súťaž Strašiak v poli - ŠKD

 

3.B v projekte Erasmus+

 

Beseda so spisovateľom Jánom Milčákom

 

Z denníka Erasmus+: Žakovce a Belianska jaskyňa

 

Z denníka Erasmus+: Historická radnica a prijatie viceprimátorkou p. Renátou Lenártovou

 

Z denníka Erasmus+: Návšteva biskupského úradu v Košiciach

 

Z denníka Erasmus+: Návšteva ARTfarmy v Drienovci

 

Z denníka Erasmus+: Program a workshopy v triedach

 

Z denníka Erasmus+: Privítanie hostí v našej škole

 

Erasmus+ - Program u siedmakov

 

Policajtky v ŠKD

 

Škola v prírode 6.B

 

DETSKÉ VEČERADLO

 

Škola v prírode 6.C

 

Projektový deň u druhákov - budúci záchranári

 

Návšteva z Košickej ZOO

 

Beseda so spisovateľkou Máriou Šefčíkovou

 

Medzinárodný maratón mieru 2017

 

Minimaratón v ŠKD

 

Horný Zemplín navštívili ôsmaci

 

Podtatranský školák a školské časopisy

 

Privítanie prvákov v ŠKD

 

Športu zdar!

 

Začali sme nový školský rok