Školské akcie

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Rozlúčili sme sa so šk. rokom 2014/2015

Slávnostná sv. omša, ďakovné slová a príhovory ôsmakov a deviatakov, lúčenie i prianie...to všetko patrilo k poslednému dňu v škole v tomto školskom roku. Sv. omšu celebroval Mons. Juraj Kamas spolu so školským p. kaplánom Paľkom, o.saleziánom Paľkom a kaplánmi z Farnosti sv. Gorazda v Košiciach. Utorkový deň-30. jún 2015 bol aj dňom vysvedčení a hodnotenia školskej práce. A potom, hurá, letné prázdniny!

Čítajte viac

 

Sviatok sv. Petra a Pavla

Krásny júnový sviatok sme v pondelok-29. júna 2015 slávili sv.omšou, ktorú celebrovali d.otcovia, nositelia oslavovaných mien - školský p. kaplán Paľko, otec salezián Paľko, direktor Saleziánskeho strediska Tri hôrky a otec salezián Peter. Po príjemných gratuláciách prišiel čas lúčenia s o. saleziánom Petrom. Silný potlesk a krik, najmä od starších, bol prejavom vďaky, úcty, obdivu za prácu a nadšenie, ktoré odovzdáva všetkým, najmä dospievajúcim mladým ľuďom. Ďakujeme...

Čítajte viac

 

Slávnostné vyhodnotenie školského roka 2014/215

Tradične-netradične sme sa v pondelok-29. júna 2015, po slávnostnej sv. omši, obzreli za končiacim sa školským rokom 2014/2015. Slova sa ujali p.uč. Smutelovičová a Cubjaková, technici boli pripravení, talenty spomedzi žiakov nájdené a super podujatie sa mohlo začať.

Čítajte viac

 

Morálne oceňovanie žiakov

Stretnutie ocenených žiakov a študentov cirkevných škôl s Mons.Pavlom Drábom, generálnym vikárom, sa vo štvrtok-25.júna 2015 začalo sv. omšou v Uršulínskom kostole. Spolu 62 ďakovných listov putovalo do všetkých kútov Košickej arcidiecézy. Slávnostný obed a k tomu zákusok chutil každému. Našich žiakov sprevádzala p.uč. Paraličová. Pre všetkých to bol príjemný zážitok!

Čítajte viac

 

Zlatá horúčka v múzeu

Zaujímavé podujatie pre žiakov ZŠ pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach na štvrtok-25.jún 2015. Obdivovali sa krásy zrekonštruovanej budovy, naživo videl Košický zlatý poklad a k tomu si návštevníci múzea mohli zaryžovať zlato. To sa podarilo aj IX. A triede spolu s pani tr. učiteľkou. V múzeu sa im páčilo a čo našli v piesku? Verte, aj kúsok zlata. Bol to pekný spoločný deň!

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Rozlúčková slávnosť

Všetko má svoj čas...myšlienka, ktorá sprevádzala rozlúčkovú slávnosť v stredu-24.júna 2015. Začala sa ďakovnou sv. omšou v školskej kaplnke a viedol ju školský p. kaplán Paľko. Po nej v Spoločenskom pavilóne v Košiciach pokračoval slávnostný program. Slová vďaky patrili pedagógom i rodičom. Tanečná škola predstavila svojich absolventov, nechýbala ani scénka a potom sa spustil kolotoč hudby, tanca, mladosti. Svoj čas má ďakovať i prosiť...

Čítajte viac

 

Športová olympiáda na II. stupni, hurá!

Športovci a športovkyne si v pondelok 22. júna 2015 školské tašky vymenili za športové batohy, v ktorých nechýbali botasky, desiata a pitný režim. Na Atletickom štadióne TU v Košiciach ich čakali olympijské disciplíny, skutočná športová nálada a ročníkové súťaženie. Slnečný deň sa vydaril a medailová odmena potešila každého športovca. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Celoslovenská prehliadka recitátorov v Dolnom Kubíne

Najlepší recitátori súťaže Hviezdoslavov Kubín sa stretli v dňoch 18. júna - 21. júna 2015 v Dolnom Kubíne na celoslovenskej nesúťažnej prehliadke. Za Košický kraj II. kategóriu v próze reprezentoval Lukáš Majoroš zo 6. C. V mestečku, ktoré je známe mnohými slovenskými dejateľmi, ho sprevádzala p. uč. Ferková.

Čítajte viac

 

Biológovia na celoslovenskom kole

V Nitre sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej fakulty v dňoch 17.-18. júna 2015 konalo celoslovenské kolo Biologickej olympiády. Dvojnásobné zastúpenie sme tam mali aj my a to hneď aj víťazné - Ema Urigová /8.C/ v kategórii biológia a Marcel Lukáč /9.A/ v kategórii geológia získali 1. miesta. Víťaznú výpravu sprevádzala s. Zuzana. Blahoželáme a veľa radosti z poznávania prírody!

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Slová do života II

Medzi zaujímavé a do života dôležité stretnutie pre dospievajúcich chlapcov patrilo aj štvrtkové dopoludnie-18. júna 2015 s ThDr. Jurajom Sedláčkom, pôsobiacim na Trenčianskej univerzite. K ústrednej téme OTCOVSTVO doplnil interaktívne videá, aktivity a spoločnú diskusiu. Ďakujeme za rady, názory a postoje do života chlapcov.

Čítajte viac

 

Košický filmový festival

Špeciálny program pripravili organizátori pre žiakov a študentov v rámci Košického festivalu filmu. Naši piataci a siedmaci si boli pozrieť rozprávku Sedem zhavranelých bratov 17. júna 2015. Česká scenáristka a režisérka Alice Nellis sa inšpirovala klasickou rozprávkou od Pavla Dobšinského. Pekné myšlienky, hudba, scény, kostýmy, výprava, to všetko stálo naozaj za to. Pokojne si to môžete pozrieť aj vy.

Čítajte viac

 

Zboristi na návšteve

Školský zbor Ratolesť sa v piatok-12.júna 2015 vybral na koncoročný výlet, ktorý spojili s návštevou Bardejova a milým stretnutím s bývalým školským kaplánom Marcelom, ktorý pôsobí vo farnosti v Mokroluhu. Hudobné vystúpenie v miestnom kostole a sprevádzanie počas sv. omše bolo potešením pre všetkých miestnych farníkov. Hudobnú výpravu doplnili zbormajsterky s. Zuzana a p.uč. Bačinská. Kto spieva, dvakrát sa modlí...

Čítajte viac

 

Matematická súťaž PANGEA

Po 1. kole matematickej súťaže PANGEA uskutočnenom v marci na hodinách matematiky sa 11. júna 2015 vybrala p. uč. Jurašeková s dvomi najšikovnejšími ôsmakmi na celoslovenské finále do Bratislavy. Tomáš Krupa a Timotej Smoleň z 8.B si po skorom rannom vstávaní a 5 hodinovej ceste zmerali sily s ďalšími osemdesiatimi nadšencami matematiky.

Čítajte viac

 

Geografická exkurzia na Hornom Zemplíne

Vyučovacie hodiny regionálnej geografie v 8. ročníku sú v závere šk. roka spojené s exkurziou, návštevou známych prírodných i historických miest a pamiatok Slovenska. Horný Zemplín privítal turistov, ich tr. pani učiteľky Sorgerovú, Kadukovú a s. Zuzanu v dňoch 8.-10. júna 2015. Vedúcou a hlavnou sprievodkyňou výpravy bola p. uč. Bačinská a duchovným sprievodcom p. kaplán František. Pekné dni v prírode, dobrá nálada, úsmev nechýbali nikomu!

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Púť do Poľska

Čas bdenia i očakávania sprevádzal deviatakov počas ďakovnej púte, na ktorú sa vydali v nočných hodinách na prelome utorka a stredy-10. júna 2015. V spoločenstve spolu s tr. pani učiteľkami Demjanovičovou, Paraličovou a Pustaiovou a otcom saleziánom Petrom navštívili dôležité miesta duchovného i historického života - Oswienčim, Lagiewniky, Krakow. Pane, vďaka za tento čas...

Čítajte viac

 

Sviatok Božie Telo

Sviatočný deň vo štvrtok-4.6.2015 sme začali osobitným programom pre mladších a starších žiakov. Sv. omša pre žiakov I. stupňa bola v školskej kaplnke. Multimediálne predstavenie Rozprávka z lesa im potom spríjemnila celé predpoludnie. Žiaci II. stupňa sa spoločne vydali na púť do dominikánskej rehole v Košiciach. Spoločne sme prežili príjemný deň!

Čítajte viac

 

FLOORBALL CUP 2015

Druhý ročník školskej ligy chlapcov 8.-9. ročníka pripravili v rámci projektu 9P chlapci z 9.B triedy. Dni príprav vystriedal VEĽKÝ DEŇ HRY – v stredu 3. júna 2015. Hlavný rozhodca - p. uč. Švec spolu s asistentmi mali zodpovednú úlohu. Víťazný pohár s medailami už majú svoje miesta a ďalší ročník ligy zaklope na dvere telocvične o rok!

Čítajte viac

 

Už sme sa fotili

Spoločné fotografovanie triednych kolektívov prebehlo na škole v utorok - 2. júna 2015. Krásne letné šaty, pekné košele a úsmevy detí patrili k tomu. Do albumu spomienok tak pribudne ďalšia milá školská fotografia...

Čítajte viac

 

Maliarsky workshop v átriu školy

Zaujímavé stretnutie s umením zažili mladí výtvarníci v piato - 29. mája 2015. Átrium školy sa zmenilo na výtvarný ateliér a úlohy pedagóga sa zhostil Mgr. Art Kamil Jurašek, maliar, grafik, odborník priamo z terénu. Pripájame aj jeden odkaz od pána majstra: "Deti boli veľmi šikovné a teším sa na ďalšiu spoluprácu!"

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Tanečné divadlo ATak

V poradí už dvadsiatu inscenáciu prinieslo tanečné divadlo ATak na scénu košickej Historickej radnice v piatok - 29. mája 2015. Generálky pred večerným predstavením sa popoludní so študentmi GTA zúčastnili aj deviataci spolu s triednymi p. učiteľkami. Výrazné hudobné a tanečné spracovanie príbehu pod názvom ShALOME ponúklo silný umelecký i duchovný zážitok.

Čítajte viac

 

Májové stretnutia s Nebeskou Matkou

Májové pobožnosti spájali naše školské spoločenstvo každú májovú stredu. Ranné stretnutia boli naplnené spevom, modlitbou a deťmi každého veku. Prijmite aj naše pozvanie do Máriinho kútika, ktorý sa nachádza v átriu školy. Kráľovná rodín...Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Deň malého princa

Vo štvrtok-27. mája 2015 mali štvrtáci projektový deň "Malý princ". Každý z nich si vybral postavu zo známej knihy Exupéryho. Ráno sa tak na chodbách objavili masky od márnivca, líšky, kráľa až po lampára, ovečku.

Čítajte viac

 

Úspechy v matematickej súťaži PIKOMAT

PIKOMAT je pre všetkých, ktorých zaujíma matematika, radi riešia netradičné problémy, chcú si zmerať sily s rovesníkmi alebo sa chcú niečo nové naučiť. A presne takýchto deväť žiakov 5. – 7. ročníka sa miestami poriadne zapotilo pri riešení 20 úloh rozdelených do 4 sérií tejto korešpondenčnej súťaže počas celého roka. Bola to však veľká zábava a oveľa viac sa ešte len dočítate!

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Slovo do života I

Sériu prednášok a zaujímavých stretnutí s deviatakmi začal v pondelok - 25. mája 2015 d. o. Peter Nižník, väzenský kaplán, ktorý pôsobí v Ústave na výkon väzby v Košiciach. Rozprával nielen o poslaní svoje práce, duchovnej misie, ale aj o konkrétnych situáciách zo života, v ktorých sa ocitajú mladí ľudia. Diskusia v závere bola podnetná na zamyslenie. Ďakujeme za venovaný čas a hodnotné slová, rady do života dospievajúcim.

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Štvorylka 2015

Jedinečný projekt European Quadrille Dance Festival už niekoľko rokov patrí k nášmu mestu a každoročne sa tancom ŠTVORYLKY zapájajú aj tanečníci z 9. ročníka. Presne napoludnie - v piatok 22. mája 2015 sa Hlavná ulica zmenila na paletu žltých a modrých tanečných párov. Nechýbali ani zvedaví diváci, turisti a pozorovatelia, ktorí zistili, že v Košiciach padol európsky rekord.

Čítajte viac

 

Svätí v mojom živote

V piatok - 22. mája 2015 viedla cesta siedmakov, triednych p.uč. Cubjakovej a Snopkovej do Prešova a presnejšie do Kostola sv. Jozefa. Duchovnú obnovu priamo v teréne viedol školský p. kaplán Paľko a ich spoločným cieľom bolo uctenie si vzácnych relikvií, ktoré sú v kostole uložené. Drahí svätí, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

Pieseň pre Svätého Otca

Jubilejný 20. ročník speváckej súťaže cirkevných škôl Košickej arcidiecézy sa konal 20. mája 2015. Hlavným organizátorom bola CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Našu školu reprezentovali štyri speváčky, ktoré na súťaž pripravovala p. uč. Bodyová. A boli pripravené veľmi dobre. Čítajte viac.

Čítajte viac

 

Erasmus+ stretnutie v gréckom meste Thessaloniki

Tretie stretnutie koordinátorov v rámci projektu Erasmus + bolo v čase od 14. mája do 17. mája 2015 v gréckom meste Thessaloniki. Pani riaditeľka spolu s p. uč. Ferkovou sa stretli s ďalšími učiteľmi z partnerských škôl, aby si vymenili skúsenosti a zhodnotili predchádzajúce obdobie.

Čítajte viac

 

Projekt 9P - Remix hudobných období

Hudobno-tanečný program rôznych štýlov hudby a období - Remix hudobných období - sa deviatakom a ich triednym p.učiteľkám v CVČ Domino páčil a možno doteraz im znejú známe melódie a skladby, ktoré im v pondelok-18. mája 2015 predstavili, zahrali a svetom hudby viedli talentovaní žiaci Súkromnej ZUŠ na Miškoveckej ul. v Košiciach. Potlesk patril školskej pop-rockovej kapele, spevákom, tanečníkom a celému umeleckému súboru.

Čítajte viac

 

Deň rodiny - „Aby deti otca mali, aby mali mamu!“

Inštitút rodiny v Košiciach aj tento rok pripravil košický Deň rodiny, ktorý nadväzuje na celoslovenskú kampaň pod zastrešením Fóra kresťanských inštitúcií. Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Toto svoje presvedčenie sme vyjadrili verejne na oslave Dňa rodiny - v nedeľu 17. mája 2015 v Košiciach.

Čítajte viac

 

Na Slávikovi sa pekne spievalo

V piatok - 15. mája 2015 si víťazky školského kola známej speváckej súťaže Slávik veselo zaspievali v CVČ Domino v Košiciach na súťažnom okresnom kole. Sprevádzala, povzbudzovala a odborne pripravovala p.uč.Smutelovičová. Dievčatám sa darilo, presnejšie spievali víťazne a úspešne. Blahoželáme a čítajte viac!

Čítajte viac

 

Škola v prírode a druháci!

V týždni 11.-15. mája 2015 sa druháci spolu s p. triednymi učiteľkami, vychovávateľkami a p. kaplánom Paľkom zabývali v Juskovej Voli a najmä prežili super týždeň v prírode, s kamarátmi a spolužiakmi. Športové aktivity, súťaže, celý deň prežitý v lese, veľa zábavy a všetkého, čo patrí k deťom a škole v prírode. Ďakujeme, Pane, za celý pobyt, zdravie a dobrý návrat domov!

Čítajte viac

 

Slávili sme Nanebovstúpenie Pána

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice...svätá omša otvorila sviatočný deň Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok - 14. mája 2015. Žiakov I. a II. stupňa čakal v tento deň osobitný program, po ktorom sa však predsa len stretli, a to na chutnom obede. Vďaka, Pane, za krásny deň.

Čítajte viac

 

Krajské kolo s úspešnými biológmi

V utorok - 12. mája 2015 dvojica našich biológov zúročila hodiny a týždne príprav a štúdia na krajské kolo Biologickej olympiády. V priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach sa Emke Urigovej (VIII.C) v kategórii zoológia a Marcelovi Lukáčovi (IX.A) v kategórii geológia darilo a víťazné 1. miesta ich posúvajú na celoslovenské kolo do Nitry. Blahoželáme, prírodovedci!

Čítajte viac

 

Piatakov vyučoval pán záchranár

Ak tomu neveríte, príďte sa opýtať žiakov 5.A a 5.B triedy, ktorí sa na hodinách poznaj a ži v pondelok - 11. mája 2015 stretli s p. záchranárom Imrichom Bakšim. Beseda sa týkala záchrannej služby, správneho telefonovania v prípade núdze, poskytnutia prvej pomoci, ktorú môžu zvládnuť už piataci. Nechýbali ani zvedavé otázky a praktické ukážky na figuríne aj kamarátoch v triede. Ďakujeme a nezabudnite na dôležité tel. čísla a zásady prvej pomoci!

Čítajte viac

 

Komparo 2015

Vo štvrtok - 7. mája 2015 sa žiaci 4. a 6. ročníka zúčastnili testovania - Komparo 2015. V obidvoch ročníkoch boli chlapci a dievčatá testovaní z piatich oblastí vrátane všeobecných študijných vedomostí. Komparo - pomocník dobrých škôl...

Čítajte viac

 

CESTA DO DOBY BRONZOVEJ

Trieda VI.A mala v deň písania Kompara zaujímavý program aj popoludní. Vybrali sa spolu s triednou p. uč. Zachariášovou a p. uč. Zachariášom do Nižnej Myšle. Miestne múzeum je plné archeologických nálezov mapujúcich bronzovú dobu. Okrem pravekej expozície ponúklo ešte etnografickú výstavu zo života našich babičiek a dedkov. Čo dodať? Bola dobrá nálada, nechýbala zmrzlina a cesta vláčikom.

Čítajte viac

 

Mladí technici na celoslovenskom kole

V dňoch 5. - 6.mája 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské kolo Technickej olympiády. Víťazi krajského kola - Juraj Šarišský (8.C) a Leonard Labanič (9.A) pod odborným vedením p. zástupkyne Hrebeňárovej bojovali v teoretickej časti a zručnosti ukázali v praktickej časti pri tvorbe modelu. Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa získali 3. miesto. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Kreslenie na asfalt

Pri príležitosti Dňa mesta Košice deti ZŠ každoročne zdobia mesto, presnejšie chodníky, na Hlavnej ulici. Tak tomu bolo aj 5. mája 2015 a zástupcovia našej školy, šikovní štvrtáci, zdobili a maľovali celé predpoludnie. Počasie im prialo a dobrá nálada bola s nimi tiež. Podujatie nesie pekný názov - Veselý chodník a milé fotky si prezrite vo Fotogalérii!

Čítajte viac

 

Na Metamorfózach slova dvojnásobný úspech

Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – Metamorfózy slova - bola aj v tomto školskom roku v Michalovciach. Lukáš Majoroš zo 6.C a Michal Grešš zo 6.B - víťazi obvodného kola - reprezentovali našu školu 4. mája 2015.

Čítajte viac

 

Literárne Košice Jána Štiavnického

Už XX. ročník autorskej súťaže vlastnej literárnej tvorby pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ vyhlásila Knižnica pre mládež mesta Košice. Aj našich umelcov tri navrhnuté témy zaujali, otvorili krídla fantázie a tvorivého písania. V pondelok - 4. mája 2015 sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia v známom Litparku.

Čítajte viac

 

KOŠICE 2015

Dejepisno-poznávacia súťaž regionálneho charakteru „Košice 2015“ sa v pondelok 4. mája 2015 dostala do svojho finále. Trojčlenné družstvá z piateho, šiesteho a siedmeho ročníka si už prišli do CVČ Domino prevziať len ceny a diplomy s prvými miestami za celoročné aktivity, ktoré plnili počas šiestich etáp. Ôsmaci si vybojovali užšie finále s družstvami z iných škôl a obstáli na výbornú a vyhrali. Mladých historikov pripravoval p.uč. Zachariáš. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Druhá priečka je naša

Obvodné kolo vo vybíjanej máme úspešne za sebou. Piatačky, šiestačky aj siedmačky hrali spolu s ostatnými siedmimi družstvami 28. apríla 2015 semifinále a 29. apríla 2015 finále. Taktika, ktorú si zvolili s p. uč. Brezovou, sa oplatila. Do finále postúpili z prvého miesta.

Čítajte viac

 

Rodinná výchova v Domčeku vo Vysokej nad Uhom

Dom Anky Kolesárovej, centrum mladých vo Vysokej nad Uhom, slúži predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu. S takým úmyslom tam v stredu-29. apríla 2015, v rámci predmetu poznaj a ži, putovali ôsmaci. Stretnutie s d.o. Pavlom Hudákom bolo výzvou i svetlom na ceste dospievania.

Čítajte viac

 

Celoslovenská púť učiteľov

Posilniť, povzbudiť a načerpať duchovné sily prišli do Košíc v sobotu - 25. apríla 2015 pedagógovia, vychovávatelia zďaleka i zblízka. Súčasne prijali pozvanie Združenia kresťanských pedagógov Slovenska, ktoré si v tomto roku pripomína 25 rokov svojej činnosti. Vzácnym hosťom celého stretnutia bol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár. Spoluorganizátorom sprievodného programu bola aj naša škola.

Čítajte viac

 

Biblia dňom i nocou

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach a Farnosť svätej Alžbety pripravili podujatie s názvom – Biblia dňom i nocou. Išlo o súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma. Cieľom bolo vzbudiť záujem o Božie slovo cez úplné, súvislé a nepretržité prečítanie celého Svätého písma.

Čítajte viac

 

Slávik Slovenska

Slávnostné predpoludnie, plné spevu, bolo vo 4.A triede, kde sa 16. apríla 2015 uskutočnilo školské kolo najväčšej a najmilšej celoslovenskej súťaže v speve slovenských ľudových piesní - SLÁVIK SLOVENSKA 2015. Malí aj starší žiaci prijali pozvanie na jeho jubilejný 25. ročník. Mená tých najlepších si môžete prečítať v časti Čítajte viac.

Čítajte viac

 

Slovenský raj v Košiciach

Priestory Informačného centra v Košiciach vo štvrtok - 16. apríla 2015 ozdobili obrazy krásnej prírody. Zaujímavé edukačné podujatie navštívili počas hodín poznaj a ži žiaci 8.A a 8.C triedy v sprievode p. uč. Bačinskej a p. uč. Soľárovej. Spoznávali typické zvieratá a rastliny tejto oblasti. Zaujala ich aj prezentácia s odborným výkladom a aktivity v podaní pracovníkov tohto národného parku. Chráňme spoločne prírodu!

Čítajte viac

 

Ako sme dobyli Košický hrad

V rámci aktivít CVČ Škola plná nápadov sa vo štvrtok - 16. apríla 2015 žiaci ZŠ presunuli ku hradbám Košického hradu a historickými súbojmi a odvahou rytierov dobýjali jeho múry. Silné a odvážne 5-členné družstvá odvážlivcov bojovali v I. a II. kategórii aj za našu školu. Družstvo starších žiakov z 9. A triedy vybojovalo 1. miesto a mladší žiaci súperili o 3. miesto. Všetkých pozývame na návštevu hradu a príjemnú vychádzku do okolia Košíc /autobus č. 29/.

Čítajte viac

 

Testovanie 9 2015

V stredu 15. apríla 2015 sa uskutočnilo celoštátne testovanie žiakov deviateho ročníka SR TESTOVANIE 9 2015 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Pane, ďakujeme za ochranu a sprevádzanie. Deviataci, prajeme veľa chuti do učenia, trpezlivosti a zodpovednosti pri ďalšej príprave na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v máji.

Čítajte viac

 

Matematická olympiáda

V stredu - 8. apríla 2015, keď sme si vo veľkonočnej oktáve vychutnávali riaditeľské voľno, šesť našich žiakov – najúspešnejších riešiteľov domáceho kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8 - reprezentovalo našu školu v obvodnom kole. Po dvoch hodinách matematického zápolenia si vybojovali (či lepšie „vypočítali“) krásne umiestnenia.

Čítajte viac

 

Biológovia a chemici na olympiáde

Odborné predmety biológia a chémia patria k obľúbeným predmetom žiakov, ktorí sa ich spoznávaniu venujú aj vo voľnom čase a úspešne reprezentovali školu v okresnom kole jednotlivých predmetových olympiád. Blahoželáme! Galéria reprezentantov - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Pytagoriáda

Mesiace marec a apríl sú mesiacmi s najväčším počtom súťaží. Parí k nim aj Pytagoriáda. Našim matematikom sa toho roku darilo a na obvodnom kole nás úspešne reprezentovali v kategóriách P3, P5, P6 a P8. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

V Prešove na ADSM 2015

Stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy so svojím o. arcibiskupom Bernardom Boberom sa v sobotu-11. apríla 2015 nieslo v atmosfére radosti, priateľstva a otvorených sŕdc. Prešov privítal aj ôsmakov a deviatakov, ktorí prijali výzvu a pekný jarný deň naplnený duchovným a hodnotným programom zažili v spoločenstve mládežníkov.

Čítajte viac

 

Pôstne obdobie

Duchovné aktivity a naše úsilia, rozhodnutia, predsavzatia spájala v pôstnom období ústredná myšlienka...Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu /Ž 40/. Spoločne sme prosili o milosti počas pôstneho obdobia v spoločenstve školy, tried, rodín, ktoré boli založené na pilieroch pôst - modlitba - almužna.

Čítajte viac

 

Krížové cesty v škole

Každé pôstne stredajšie rána zástup detí, žiakov, pedagógov i rodičov spoločne sprevádzal Ježiša zastaveniami krížovej cesty. Triedne spoločenstvá spoločne v ročníkoch pripravili pôstne úvahy, zastavenia. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený...

Čítajte viac

 

TEHLIČKA 2015 - Bez vzdelania sú bezbranné

Občianske združenie SAVIO vyhlásilo v pôstnom období už 10. ročník zbierky Tehlička. Cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na kúpu kníh, školských lavíc a obnovu tried a pomôcť tak deťom v Stredoafrickej republike vrátiť sa po vojensko-politickom konflikte späť do škôl. Obrázok africkej školy sme symbolicky zapĺňali tehličkami aj v našich triedach. Spoločne sme príspevkami získali sumu 882 €, ktorou podporíme deti v ťažkých životných udalostiach.

Čítajte viac

 

Dynamický opis naživo

Tak sa volala tvorivá aktivita, ktorá zaujala šikovníkov v stredu-1. apríla 2015 v 6.B triede. Nebol to aprílový žart, ale možnosť naživo si vyskúšať, čo znamená dynamický opis. Spoločne si vybrali tému - Ručné práce - šitie a gombíky. Hodina slovenčiny sa rýchlo premenila na tvorivú dielňu s pomôckami a šikovnými rukami.

Čítajte viac

 

Maľovanie kraslíc

Jar nám minulý týždeň zaklopala na dvere a s ňou sa spájajú aj najkrajšie sviatky v roku. V tomto predveľkonočnom období si zvykneme zdobiť naše obydlia rôznymi jarnými dekoráciami. Medzi ne neodmysliteľne patria aj maľované vajíčka. Vyskúšať si voskovú a škrupinkovú techniku mali možnosť žiaci II. stupňa 31. marca 2015. Všetkým rada poradila a ukázala tieto techniky pani vychovávateľka Gika Dorková. Samozrejme, žiaci I. stupňa si to tiež mohli vyskúšať počas celého marca. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Dni energie s ôsmakmi

Zaujímavé vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ pripravila v utorok-31. marca 2015 SPŠ elektrotechnická v Košiciach. Aj v tomto šk. roku sa ho zúčastnili ôsmaci a súčasne niektorí z nich aj prezentovali výtvarné návrhy a model k aktuálnej ekologickej téme. Darilo sa im aj v kvíze, potešili eko darčeky a prekvapili vynálezy študentov priemyslovky, možno budúcich vedcov.

Čítajte viac

 

Krížová cesta v anglickom jazyku

V utorok popoludní - 31. marca 2015 sa konala krížová cesta tried 5.A a 5.C. Bolo to krásne vystúpenie a modlitba zároveň, keď sprevádzali Pána Ježiša slovom a spevom v angličtine a skupina žiakov kráčala a dramatizovala zastavenia naživo. Rodičov krížová cesta zaujala a pridali sa k zástupu detí. Videozáznam krížovej cesty je súčasťou medzinárodného projektu a uvidia ho kamaráti v šiestich partnerských školách.

Čítajte viac

 

Svedectvo naživo

Tomáš, 27-ročný mladý človek, vydal v pondelok - 30. marca 2015 silné svedectvo radostí, pádov i skúšok vlastného života našim ôsmakom a deviatakom. V školskej kaplnke otvoril dvere spomienok na rodinu, prvé ťažkosti i nádeje, ktorá sa spája s komunitou Čenakolo. Nech sú jej piliére - modlitba, priateľstvo v pravde, práca - pomocou na ceste dospievania pre všetkých mladých ľudí.

Čítajte viac

 

Krížová cesta 3.C a 8.C

Krížová cesta, ktorú sme my, žiaci 3.C pripravili s našimi kamarátmi z 8.C pre našich rodičov, sa mi veľmi páčila. Bola zaujímavo spracovaná. Všetko sa odohrávalo za plachtou, za ktorou moji spolužiaci hrali jednotlivé zastavenia. Za postavami stál rozsvietený reflektor, ktorý vytváral tiene. Ostatní spolu s ôsmakmi čítali zamyslenia.

Čítajte viac

 

Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijali v piatok - 27. marca 2015 pozvanie starostu Mestskej časti Košice-Západ ocenení pedagógovia škôl, ktoré v jej časti pôsobia. Našu školu reprezentovali p. riaditeľka, p. uč. Fabianová a p. uč. Kaduková. Príjemné spoločenské predpoludnie bolo uznaním životného poslania a práce pedagóga dnešnej školy. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Gymnastky bodovali

Družstvu mladých gymnastiek sa v stredu - 25. marca 2015 v obvodnom kole gymnastického 4-boja žiačok ZŠ darilo a cvičilo veľmi dobre. Pod vedením p.uč. Brezovej trénovali a súťažili v disciplínach - preskok cez kozu, bradlá, lavička, akroba. Obidve družstvá si vybojovali pekné dve 2. miesta.

Čítajte viac

 

Recitátori na obvodnom kole

Víťazi školského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín sa v stredu - 25. marca 2015 stretli v CVČ Domino na obvodnej prehliadke slova. Sprevádzala a povzbudzovala ich p. uč. Jágerová. Okrem získavania cenných zručností pri recitácii stihli naši recitátori uspieť a zaujať porotu aj publikum,

Čítajte viac

 

Bdenie s Kristom

„Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu.“ (Ž 40) V znení tohto Žalmu sa nieslo Bdenie s Kristom z 20. na 21. marca 2015. Žiaci II. stupňa spolu s pani učiteľkami triednymi, školským kaplánom Paľkom a s pani zástupkyňou Hrebeňárovou opäť mali možnosť stráviť noc v škole. Aj tá tohtoročná bola veľmi zaujímavá a jedinečná.

Čítajte viac

 

Anglická rozprávka v 1.A

V piatok-20. marca 2015, v popoludňajších hodinách, k nám zavítala mamka Christiana Brossmanna z 1.A, aby nám zaujímavým spôsobom predstavila čítanie rozprávkovej knihy v anglickom jazyku. Čítala sa kniha s titulom „The Reluctant Dragon“. Stretnutie s angličtinou a knihou sa všetkým páčilo a tešia sa na ďalšie čítanie v origináli.

Čítajte viac

 

Projekt Erasmus+ stretnutie v Bielefelde

Dňa 18.3.2015 sa pani riaditeľka spolu s p. vychovávateľkou Brezovou vybrali na 20 hodinovú cestu do Bielefeldu v Nemecku, kde sa konalo ďalšie stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+. Jedným z najzaujímavejších bodov programu bola aj návšteva školy, kde si žiaci v spolupráci s učiteľmi prichystali rôzne prezentácie týkajúce sa poznávania európskych krajín.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova pre rodičov

V pôstnom čase sa v piatok-13. marca 2015 stretli rodičia, pedagógovia i zamestnanci školy na duchovnej obnove. Ústredná téma - Božia múdrosť a humor v rozdielnosti muža a ženy bola prezentovaná formou prednášky spojenej s diskusiou. Prednášateľom bol ThLic. Marek Forgáč, PhD., správca UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Vyvrcholením stretnutia bola sv. omša. Ďakujeme rodičom za účasť, spoločný čas...Pôst je čas na zmenu...

Čítajte viac

 

Európa v škole

Už 62. ročník projektu Európa v škole oslovil aj našich šikovných umelcov, výtvarníkov a literátov. Motto EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA? sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska Únia. Na výsledkovej listine sú zapísané aj víťazné diela našich žiakov! Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Biblická olympiáda s úspechom

Okresné kolo, ktoré sa konalo vo štvrtok - 12. marca 2015 v CVČ Domino v Košiciach, malo zastúpenie aj v trojčlennom družstve našej školy. Hodiny príprav, čítania, spolupráce s katechétmi i p. kaplánom boli zavŕšené pekným 1. miestom. Blahoželáme a prajeme veľa síl a elánu pri ďalšej príprave.

Čítajte viac

 

Na skle maľované

Jednu z najhranejších hier na Slovensku si 11. marca 2015 na Malej scéne v Košiciach pozreli aj zamestnanci školy so svojimi blízkymi a priateľmi. Hru môžeme nazvať aj "ľudovým muzikálom". Známe melódie roztlieskali vypredané hľadisko.

Čítajte viac

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Umelci slova a literatúry sa v stredu-11. marca 2015 predstavili na školskom kole recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Mladší i starší, reprezentanti triednych kôl, boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa veku a literárneho druhu. Spoločne s členkami porôt prežili príjemné kultúrne predpoludnie. Ó, mojej matky reč je krásota...

Čítajte viac

 

Vo finále SAFI 2014 v TV Lux

Milí diváci, ďakujeme za podporu a hlasovanie v súťaži amatérskych filmov SAFI 2014, ktorú vyhlásila TV Lux. Náš príspevok o s. Zuzane z dielne autorov Samuel Nagy, Matej Nižník, ktorý prešiel I.kolom hlasovania, získal po II. kole hlasovania 3. miesto. Naživo sa finále v TV Lux dňa 17. februára 2015 zúčastnili tvorcovia a s. Zuzana. Veríme, že o rok sa do súťaže SAFI zapoja ďalší školskí filmári.

Čítajte viac

 

Siedmaci na lyžiarskom

Zážitky na snehu a najmä na lyžiach prežili v dňoch 9.-13. februára 2015 naši siedmaci na lyžiarskom kurze v Litmanovej. Sprevádzali ich p. riaditeľka, p.uč. Snopková a duchovne p. kaplán Paľko. Hlavným trénerom a inštruktorom bol p. uč Švec. Pane, ďakujeme za sprevádzanie, ochranu lyžiarov. Domov si doniesli dobrú náladu a športové naladenie!

Čítajte viac

 

Milý sv. Valentín

Deň pred sviatkom sv. Valentína - 13. februára 2015 čakalo na pedagógov a zamestnancov školy milé valentínske prekvapenie. Deviatačky Zuzana a Michaela pre nich pripravili sladké srdiečkové lízanky a ručne maľované papierové srdiečka, ktoré im v mene žiakov darovali. Láska nám dáva krídla...

Čítajte viac

 

Technická olympiáda

Šikovní technici - Juraj Šarišský (8.C) a Leo Labanič (9.A) teoreticky i prakticky bojovali vo štvrtok - 12. februára 2015 v krajskom kole technickej olympiády. Individuálne vedomostné testy nahradila spoločná praktická časť a výborný výsledok - 1. miesto. Technikov odborne pripravuje p. zástupkyňa Hrebeňárová. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dňa 12. februára 2015 (vo štvrtok) sa v CVČ Domino konalo obvodné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu zastupovalo osem žiakov zo šiesteho až deviateho ročníka, ktorí sa pripravovali pod vedením p. uč. Zachariáša. Traja boli úspešnými riešiteľmi a dosiahli pekné umiestnenia. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš !

Naše družstvo, ktoré sa súťaže tento rok zúčastňuje a reprezentuje školu, úspešne prešlo v mesiacoch december a január ďalšími súťažnými kolami. V II.kole sa umiestnili na 2.mieste a v III. kole na peknom 1. mieste. Takto postupne sa prebojovali do finále, ktoré bude 6. marca opäť v CVČ Domino. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Projekt EDUCATE SLOVAKIA

V týždni 3.-6. februára 2015 žiakov II. stupňa navštívili dobrovoľníci z Brazílie, Hong Kongu a Kazachstanu. Na hodinách anglického jazyka prezentovali svoje krajiny, hovorili o histórii, geografii a kultúre svojich rodísk. Projekt Educate Slovakia realizovala organizácia AISEC. Hodiny angličtiny žiakov zaujali, potešili aj prekvapili.

Čítajte viac

 

Artworkshop v Bielefelde

V dňoch 2.-6. februára 2015 sme sa zúčastnili Týždňa výtvarného umenia a výtvarných techník v nemeckom meste Bielefeld, ktorý sa konal v rámci európskeho projektu Erasmus plus. Bol to týždeň plný tvorivosti, nápaditosti, vzájomnej tolerancie a zoznámenia sa s kultúrami zúčastnených európskych krajín.

Čítajte viac

 

Biologická olympiáda

Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória C sa konalo v stredu-4. februára 2015 v CVČ Domino. V okrese Košice II. mala zastúpenie aj naša škola. Teoretické poznatky i praktické zručnosti odovzdávala dvom našim prírodovedkyňám p.uč. Zachariášová. Blahoželáme k pekným výsledkom!

Čítajte viac

 

Fašiangové tancovačky

Vo štvrtok-29.1.2015 v čase od 15.30 hod. sa veľká telocvičňa premenila na tanečnú loď so všetkým, čo patrí k námorníkom a diskotéke /tance, súťaže, tombola, bufet, silácke hry/. V piatok-30.1.2015 sa v triedach I. stupňa rozprúdila ozajstná karnevalová zábava a nálada. Prajeme Vám pekné Fašiangy!

Čítajte viac

 

Kúpou šišky sme podporili misie

Fašiangový čas na škole už tradične patrí šiškám. Vo štvrtok - 29. januára 2015 ich pani vychovávateľky napiekli - vyše 550 - pre všetkých priateľov misií. Dobrovoľníčky ich potom ponúkali deťom i pedagógom za príspevok, ktorý v tomto šk. roku dosiahol sumu - 237, 30 €. Spoločne sme pomohli deťom a núdznym na blízkej Ukrajine. Ďakujeme za pomoc a podporu!

Čítajte viac

 

Rozlúčka s ceruzkou v 1. ročníku

Dnešný deň bol pre prvákov výnimočný. Rozlúčili sa s priateľkou ceruzkou a privítali nového kamaráta „PERO“. Spolu s ceruzkou splnili niektoré úlohy, prečítali si básničku o ceruzke a vyrobili ceruzkovú záložku do nového Šlabikára.

Čítajte viac

 

Šaliansky Maťko

Obvodné kolo v prednese slovenských povestí sa uskutočnilo 23. januára 2015 v CVČ Domino v Košiciach. Naša škola mala zastúpenie v každej kategórii. 3. miesto si vyrecitovala Kristína Bagošová zo 6.C. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Piataci na medailovom stupienku

V stredu, 21. januára 2015, CVČ Domino privítalo na obvodnom kole Matematickej olympiády 49 piatakov a 17 deviatakov – najlepších riešiteľov domáceho kola. Všetci boli pripravení vydať zo seba maximum a popasovať sa s ozaj komplikovanými úlohami, s tromi piataci a štyrmi deviataci. Naši piataci to zvládli bravúrne!

Čítajte viac

 

Prváci na lyžiach

Základy pekného zimného športu sa v týždni od 19.-23. januára 2015 učili najmladší žiaci. Aj keď v meste bolo sychravo, na svahoch Jahodnej nechýbal sneh, profesionálni inštruktori a teplý čaj. Piatkový posledný deň patril súťažiam, diplomom a palacinkovému prekvapeniu. Ďakujeme triednym p. učiteľkám, rodičom a starým rodičom za organizáciu, pomoc pri presunoch i na svahoch. Bol to príjemný športovo-zdravotný týždeň!

Čítajte viac

 

English Week

Žiaci 4. ročníka absolvovali zaujímavý týždeň s anglickým jazykom. V dňoch 19.-23. januára 2015 spolu s anglickým lektorom Davidom konverzovali, čítali, spievali, tvorili, hrali sa a všeličo iné, čo sa dá pri netradičnej výučbe cudzieho jazyka robiť a zažiť. Have a nice day!

Čítajte viac

 

K zápisu do 1. ročníka

Milí rodičia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri zápise Vašich detí na našu školu. Milí budúci prváčikovia, prajeme Vám ešte pekné chvíle a veselé detské zážitky v materských škôlkach. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Stretneme sa v septembri!

Čítajte viac

 

Prednášky Fóra života

Sieť prednášok s lektorkami organizácie Fórum života sa začali vo štvrtok-15. januára, ktoré boli popoludní adresované učiteľom a v piatok-16. januára 2015 pre žiakov 8.a 9. ročníka. Kľúčovými témami boli súčasná rodina, medziľudské vzťahy, ochrana počatého života. Veríme, že stretnutie prítomných posilnilo vo formovaní názorov a postojov.

Čítajte viac

 

Hurá, na ľad!

Obľúbené korčuľovanie už tradične patrí k zime a tak je to aj v tomto roku. Športovo - zábavný areál na Alejovej ul. v Košiciach ponúka výbornú ľadovú plochu, dobrý bufet a príjemné športové zážitky pre všetkých športovcov! Pridajte sa ďalší a nezabudnite - športu zdar!

Čítajte viac

 

V novom kalendárnom roku

Vinšujem, vinšujem...školskou novoročnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda sme vo štvrtok-8. januára 2015 vstúpili do nového kalendárneho roka. Mladších i starších žiakov, prítomných rodičov potešili i vinše p. kaplána Paľka v krásnom šarišskom nárečí a príhovor i prianie p. riaditeľky. Pane, ďakujeme Ti za dni, mesiace nového roka a zverujeme Ti všetky životné cesty, okamihy, udalosti...

Čítajte viac

 

Požehnávanie tried v novom roku

Trojkráľové požehnávanie tried a spoločných školských priestorov sme v škole posunuli na štvrtok-8. január 2015, prvý školský deň v novom kalendárnom roku. Cez školský rozhlas sme sa modlili spoločne s p. kaplánom Paľkom, ktorý potom v sprievode miništrantov navštívil školské príbytky aj všetkých nás.

Čítajte viac

 

Adventné aktivity

Tohtoročný Advent sme v spoločenstve školy prežívali duchovnými aktivitami, ktoré sprevádzali dni, týždne čakania a spoločne sme sa nimi pripojili k adventnej modlitbe ...Príď, Pane Ježišu,...

Čítajte viac

 

Poklona Jezuliatku

Poďme a pokloňme sa...v piatok-19. decembra 2014, posledný školský deň v kalendárnom roku, sme sa spoločne, postupne podľa ročníkov, zastavili, stíšili, modlili, priblížili k blížiacemu sa tajomstvu Božieho narodenia. Školská kaplnka sa stala Betlehemom detí a ľudí dobrej vôle. Príď, Pane, Ježišu...

Čítajte viac

 

Darček v škatuli

Adventná aktivita má už na pôde školy svoju tradíciu a hlbokú myšlienku pomoci ľuďom a deťom v ťažkých životných situáciách. Aj v tomto šk. roku "zasiahla" srdcia detí, rodičov a pedagógov školy. V spolupráci s OZ Maják nádeje sme obdarili, potešili a darovali nádej a lásku mnohým rodinám v núdzi.

Čítajte viac

 

Štyria škriatkovia a víla

Veselé predpoludnie zažili šiestaci so svojimi triednymi pani učiteľkami 15. decembra 2014. Zavítali do Divadla Janka Borodáča na hudobnú rozprávku Štyria škriatkovia a víla. Bolo to zábavné, ale aj poučné predstavenie, počas ktorého zneli pesničky v spojení s hudbou od Vivaldiho. Rozprávka sa im veľmi páčila.

Čítajte viac

 

Pondelková slávnosť

Prikázaný sviatok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie začala celá škola slávnostne sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase. Hlavným celebrantom bol pán farár Juraj Kamas. Žiakom, učiteľom, ale aj ostatným farníkom sa prihovoril pán kaplán Pavol Bober. Po sv. omši každá trieda so svojou p. uč. triednou odchádzala na program, ktorý si naplánovali v tento sviatočný deň.

Čítajte viac

 

Bohatá medailová žatva na krajskom kole

Známa recitátorská súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha ...“ sa v tomto školskom roku konala 8. decembra 2014 v Cirkevnej spojenej škole sv. Cyrila a Metoda v Humennom.

Čítajte viac

 

Hronského Jasov

5. ročník krajského matičného festivalu HRONSKÉHO JASOV v prednese Hronského rozprávok a povestí, ale aj pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky, sa uskutočnil 5. decembra 2014. Našu školu reprezentoval Kristián Bamhor z 3.A, ktorý vo svojej kategórii získal 2. miesto. Na súťaži ho sprevádzala p. vychovávateľka Pavúková. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Sviatok sv. Mikuláša

Už ste ho videli? To bola najčastejšia otázka na chodbách školy v piatok - 5. decembra 2014. Mladší aj starší sa pýtali na sv. Mikuláša, s ktorým sa spájal celý deň. A naozaj prišiel aj medzi deti školy a prekvapil milými darčekmi. My sme ho potešili spoločnou modlitbou, milým slovom i anjelským sprievodom.

Čítajte viac

 

Technická olympiáda

Svet vedy a techniky je známy dvom reprezentantom školy a dobrým kamarátom - Jurajovi Šarišskému /8.C/ a Leonardovi Labaničovi /9.A/, ktorí v stredu - 3. decembra 2014 získali 1.miesto v obvodnom kole Technickej olympiády. Na súťaž ich pripravovala p. zástupkyňa Hrebeňárová. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Nezvyčajná hodina matematiky

V uplynulých dňoch mesiaca november mohli žiaci piatich tried (5.C, 6.B, 6.C, 7.A, 8.C) nazrieť do zákutí matematiky a nechať sa očariť ešte mnohými neobjavenou krásou tohto predmetu. Začítajte sa do niektorých zaujímavých spomienok na tieto hodiny.

Čítajte viac

 

Návšteva Súkromného etnografického múzea v Košiciach

Súkromné etnografické múzeum v Košiciach sa nachádza na sídlisku KVP, kde sa vybrali naši štvrtáci spoznávať ľudovú kultúru nášho regiónu.Žiaci sa poobliekali do krásnych krojov, priniesli aj vlastné hudobné nástroje, na ktorých si zahrali známe ľudové piesne. Prehliadka sa im veľmi páčila.

Čítajte viac

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Tento svetový jazyk patrí určite k obľúbeným u žiakov, ktorí sa v novembri zúčastnili školského kola olympiády v angličtine. Víťazi kategórie mladších a starších žiakov nás v januári budú reprezentovať v obvodnom kole. Prajeme veľa chuti do učenia a najmä konverzácií!

Čítajte viac

 

Návšteva škôlkarov u prvákov

Aj tento rok mali naši prváci vzácnu návštevu. Na ich hodiny sa prišli pozrieť deti z viacerých materských škôl – bl. Imeldy, sv. Bernadety, Muškátovej, Moldavskej a Bernolákovej. Prváci im ukázali, čo ich v škole čaká, spolu sa zahrali aj súťažili. V laviciach si prezreli Šlabikár, písanky a vypracovali pracovný list. Škôlkarom sa v škole veľmi páčilo.

Čítajte viac

 

Stolný tenis sa vydaril

Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ Košice II sa uskutočnilo 28. novembra 2014 na ZŠ Lechkého na Ulici Jána Pavla II. v Košiciach. Našu školu reprezentovali štyria žiaci. Všetky dvojhry aj štvorhry zvládli bez straty bodov a zaslúžene obsadili 1. miesto.

Čítajte viac

 

Netradičné pracovné vyučovanie

Naši štvrtáci majú v tomto šk. roku zaujímavý predmet - Pracovné vyučovanie. V novembri bol zameraný na správne stolovanie, hygienu pri varení a prestieraní, zdravú a nezdravú výživu. Popri teórii si vyskúšali aj vlastné praktické zručnosti.Veríme, že aj doma bude viac pomocníkov pri prácach v kuchyni.

Čítajte viac

 

Posvätenie adventných vencov

Vo štvrtok - 27. novembra 2014 pri svätej omši posvätil pán kaplán Paľko adventné vence a sviece do našich tried i príbytkov. "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!..."

Čítajte viac

 

Večerné čítanie v školskej knižnici

Nadšenci kníh Pavla Dobšinského z 3.C sa vo štvrtok-27.11.2014 stretli na Večernom čítaní v knižnici. Okrem detí sa do čítania zapojili aj ich rodičia. Program bol obohatený aktivitami, ktoré pripravili pani knihovníčky. Deti sa nielen zabavili, ale aj veľa naučili.Srdečné Pán Boh zaplať za krásny večer!

Čítajte viac

 

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane

Súťaž Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane sa konala 26. novembra 2014 v Sabinove. Našu školu reprezentovali žiačky Júlia Benderová, Ema Gromová a Noemi Andrea Pramuková zo 7.B. Pripravovala ich p. uč. Snopková a na súťaži ich sprevádzal školský kaplán Paľko. Zo všetkých cirkevných škôl Košickej arcidiecézy sa naše dievčatá umiestnili na peknom 10. mieste.

Čítajte viac

 

Na chodbách Kňazského seminára v Košiciach

Pán kaplán František Barna bol v stredu - 26. novembra 2014 hlavným sprievodcom ôsmakov, pre ktorých pripravil netradičnú duchovnú exkurziu do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského Košiciach. Svätá omša v miestnej kaplnke a celý sprievodný program sa im páčil a rovnako aj zaujímavé odpovede študentov na veselé i vážne otázky ôsmakov.

Čítajte viac

 

Deň všestrannosti a tvorivosti

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ul. v Košiciach pripravila pre žiakov 9. ročníka košických škôl zaujímavé predpoludnie v Átriu klube v Košiciach. V stredu-26. novembra 2014 tam zamierili aj tí naši spolu so svojim tr. učiteľkami. V rôznych nápaditých disciplínach a aktivitách preukázali vedomosti nielen zo školy, ale rovnako aj sily fyzické a najmä vytrvalosť súťažiť až do konca. Čakala ich aj sladká odmena a pekné ceny!

Čítajte viac

 

PRO EDUCO & PRO JOB

Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí so zaujímavým názvom sa v poslednom novembrovom týždni konal v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. V utorok-25. novembra 2014 ho v sprievode tr. učiteliek navštívili aj deviataci. Prezentované stredné školy, univerzity a pracovné agentúry zaujali svojím programom, prezentáciami a možnosťou konzultácie so študentmi škôl a odborníkmi z praxe.

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov

Múdrosť života, hodnotu slova, silu na tele i na duši...našli pedagógovia, vychovávatelia a zamestnanci školy na duchovných cvičeniach, ktoré prežili v dňoch 13.-15. novembra 2014 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Don Anton Červeň viedol duchovnú formáciu, trpezlivo počúval osobné vyznania a darom vlastnej osobnosti sprevádzal všetkých.

Čítajte viac

 

Projektový deň vo 4. ročníku - Deň vybraných slov

Vo štvrtok-13.novembra 2014 sme mali projektový deň s vybranými slovami. Boli sme rozdelení do skupín B, M, P a R. Každý sa preobliekol za vybrané slovo svojej skupiny. Namiesto žiakov štvrtého ročníka v triede pochodoval rytier, pytliačil pytliak, behala kobyla, plávali ryby a prešmykli sa myšiak aj myška.

Čítajte viac

 

Speváci na Festivale sakrálneho umenia

Jubilejného 25. ročníka známeho košického festivalu kultúry, hudby, umenia, slova sa v stredu-12. novembra 2014 zúčastnili, presnejšie vyspievali deti zo školského speváckeho zboru Ratolesť, ktorý už niekoľko rokov vedú s. Zuzana a p. uč. Bačinská. Koncert detských a mládežníckych speváckych zborov, ktoré interpretujú sakrálnu hudbu, sa v tomto roku konal v Evanjelickom kostole na Mlynskej ul. v Košiciach. Čo myslite, budú súhlasiť, že...kto spieva, dvakrát sa modlí?

Čítajte viac

 

Zvyšovanie očakávaní cez Erasmus+

Už dlhšie sme sa na škole zamýšľali, ako rozvinúť aktivity našej školy aj za hranice Slovenska. Príležitosťou pre nás bola výzva agentúry pre zahraničnú spoluprácu - Saaic.Vstúpili sme do projektu Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá škôl, výmena dobrej praxe. Projekt bude trvať 2 roky a našimi partnermi sú školy v Portugalsku, Írsku, Grécku, Švédsku, Nemecku a Španielsku.

Čítajte viac

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

V pondelok - 10.novembra 2014 sme sa zúčastnili 1. kola prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš! Ide o celomestskú súťaž, ktorú organizuje Centrum voľného času Domino v Košiciach. Boli sme úspešní, medzi 17 školami sme sa umiestnili na 5. mieste. Držte nám palce do ďalších kôl!

Čítajte viac

 

Duchovná obnova s deviatakmi

Potrebná, zaujímavá, dôvtipná, vyspievaná, veselá i vážna, spoločná...ale vo všetkom s Božou láskou, vierou. Taká bola duchovná obnova žiakov 9. ročníka, ktorá ich v dňoch 7. - 8. novembra 2014 posilnila na duchu i na tele v krásnom jesenne ladenom prostredí ŠvP v Kysaku.

Čítajte viac

 

Modlitbová reťaz za život

Vyjadriť svoj názor a modlitbou bojovať za život ... aj naši ôsmaci a deviataci prijali túto výzvu a vo štvrtok - 6. novembra 2014 putovali do areálu Starej nemocnice v Košiciach. Tichou modlitbovou reťazou pod oknami monobloku odkázali ÁNO ZA ŽIVOT ... ŽIVOT JE DAR. Návšteva cintorína umocnila aj tichú spomienku na nenarodené deti. Ďakujeme, milí rodičia, za prejavený súhlas s účasťou detí a podporu dobrého diela.

Čítajte viac

 

Komparo 2014

Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka, známe pod názvom Komparo, sa konalo vo štvrtok - 6. novembra 2014. Testované predmety boli slovenský jazyk a literatúra a matematika. Žiaci ôsmeho ročníka si otestovali aj získané poznatky z fyziky, dejepisu a všeobecné študijné predpoklady. Komparo – pomocník dobrých škôl. Prajeme im veľa síl a chuti do učenia.

Čítajte viac

 

Arcidiecézny metodický deň

Hostiteľská škola - Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša v Prešove privítala v stredu - 29. októbra 2014 pedagógov a vychovávateľov základných škôl Košickej arcidiecézy. Svätá omša v Konkatedrále sv. Mikuláša bola vedená o. biskupom Stolárikom spolu so školskými kaplánmi. Po nej už na pôde školy prebiehali pracovné stretnutia v jednotlivých predmetových sekciách. Odborné prednášky v podaní lektorov dopĺňali ďalšie aktivity spojené s diskusiou. Pane, zošli svojho Ducha a žehnaj úsilie celého spoločenstva cirkevných škôl...

Čítajte viac

 

Námornícky deň

V pondelok - 27. októbra 2014 stroskotala v druhom ročníku loď kráľa Maximiliána. Ešte stále tomu neveríte? My, druháci, sme v nej našli utajenú správu o zabudnutom poklade. Aby sme poklad našli, museli sme splniť niekoľko úloh z matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy a prírodovedy.

Čítajte viac

 

Piataci v divadle

Dobrodružnú tanečnú rozprávku Doktor Jajbolí si 22. októbra 2014 pozreli všetky piatacké triedy so svojimi pani učiteľkami triednymi. Bol to príbeh o nekonečnom priateľstve človeka - chýrneho lekára Jajbolí k zvieratkám, jeho nebezpečná cesta do Afriky za záchranou chorých opíc, pri ktorej musel prekonať nástrahy zlých pirátov a ľudožrútov. Farebné kostýmy a tanečné vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo.

Čítajte viac

 

Celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl

Dôležité pracovné stretnutie riaditeľov katolíckych škôl na celoslovenskej úrovni sa konalo v dňoch 21. - 22. októbra 2014 v meste pod Tatrami-Poprade. Stretnutie viedol Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, predseda KBS pre katechizáciu a školstvo. Vrcholom programu bolo slávnostné ocenenie pedagógov škôl. Blahoželáme PaedDr. Marte Kručanicovej, našej dlhoročnej pedagogičke, priateľke, človeku s otvoreným srdcom, hlbokou vierou v Boha a dobro človeka...ďakujeme za dedičstvo a silné posolstvo jej práce, oddanosti, pracovných a životných skúseností...

Čítajte viac

 

Fashion Week

Októbrový týždeň svetovej módy v centre východu prilákal do Košíc všetkých umelcov a obdivovateľov módy. V stredu - 22. októbra 2014 sa k nim pridali aj možno budúce nádejné návrhárky, deviatačky spolu s p.uč. Bednárovou. Zaujímavé kreatívne predpoludnie v Kulturparku patrilo mladým a ich netradičným modelom.

Čítajte viac

 

Správna voľba povolania

Vzdelávacia prezentácia odborov stredných škôl určená pre žiakov 9. ročníka sa v stredu - 22. októbra 2014 konala v priestoroch SOŠ - Ostrovského v Košiciach. Nechýbali tam ani naši deviataci, ktorí v sprievode tr. učiteliek využili možnosť priamo od odborníkov, stredoškolských pedagógov a študentov škôl získať informácie o školách aj študijných odboroch. Bolo to zaujímavé a dôležité pracovné predpoludnie.

Čítajte viac

 

Október s Pannou Máriou

Modlitbová reťaz svätého ruženca spájala mladších i starších každé stredajšie októbrové ráno. Triedne spoločenstvá v jednotlivých ročníkoch sprevádzali všetkých úvahou i desiatkami Zdravas, Mária... Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

V sobotu - 18. októbra 2014 sa k známej svetovej iniciatíve sv. Pátra Pia - "Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení...." pripojilo aj spoločenstvo detí a rodičov z našej školy a spolu s farskou komunitou presne o 9.OO hod. začali modlitbu sv. ruženca v Kostole sv. Gorazda v Košiciach. Nebeská Matka, zverujeme sa pod Tvoju ochranu...

Čítajte viac

 

V ríši rozprávok

Na ríšu rozprávok sa 17. októbra 2014 zmenila 5.B trieda. Počas hodiny literatúry svojim mladším kamarátom z 1.B zahrali známe rozprávky, porozprávali im o Hansovi Christianovi Andersenovi aj o Pavlovi Dobšinskom. Malí spolužiaci si mohli aj zasúťažiť a nechýbala ani pekná pesnička a sladká odmena pre divákov. Piataci si takto netradične zopakovali, čo sa naučili o rozprávkach. Už teraz sa tešia na ďalšiu projektovú hodinu zo slovenského jazyka a literatúry.

Čítajte viac

 

Plody zeme v Nižnom Klátove

Výstavu vytvorenú z jesennej úrody a práce miestnych veriacich v Kostole sv. Michala v Nižnom Klátove každoročne navštevujú aj naši piataci. Tak tomu bolo v pondelok-13. októbra 2014, keď posledné vyučovacie hodiny predmetu poznaj a ži putovali za hranice Košíc a s úžasom obdivovali diela ľudských rúk. Pridali aj modlitbu sv. ruženca a spoločné fotenie pred bránami kostola.

Čítajte viac

 

Štvrtáci - plavci!

Tak si mohli zakričať všetci štvrtáci, ktorí v dňoch 6.-10. októbra 2014 získavali plavecké zručnosti a záverečným výkonom v bazéne obhájili mokrý diplom na Drienici. Pobyt vo vode a prechádzky v prírode doplnili bohatým sprievodným programom, ktorý veselo a hravo vymýšľali všetci sprevádzajúci pedagógovia, p. zást. Zentková a p. kaplán Paľko. Plavci, nezabudnúť na tréningy!

Čítajte viac

 

O hokejovej legende 38

Poznať základné znaky dokumentu priamo na príklade mohli mladí redaktori z 9. A triedy v piatok-10. októbra 2014, ktorí počas mediálnej výchovy navštívili STER CENTURY CINEMAS v Košiciach. Výber bol jednohlasný - dokument 38 o Pavlovi Demitrovi, osobnom i profesionálnom živote, hokejových začiatkoch i najvyšších tituloch. Dokument v nich zanechal silné dojmy a nezabudnuteľný odkaz človeka s veľkým otvoreným a priateľským srdcom.

Čítajte viac

 

„Jeden za všetkých, všetci spoločne!“

Myšlienka, ktorú si, okrem iného, zapamätali žiaci 5.B, je naozaj výstižná a dobre známa. Počuli ju mnohokrát a 8. októbra 2014 bola ústrednou myšlienkou v rozprávke „Sedem trpaslíkov“. Boli si ju pozrieť spolu s pani učiteľkou triednou v STER CENTURY CINEMAS v OC Galéria. Je to rozprávkový príbeh, ako ho nepoznáte. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Na skládky nie sme krátki

Enviro putovná výstava na pôde SPŠ elektrotechnickej v Košiciach zaujala ôsmakov i všetkých pedagógov, ktorí tam v druhom októbrovom týždni absolvovali vyučovacie predmety technika a svet práce. Prednáška v podaní študentov školy bola rozšírená o zaujímavé aktivity pre našich žiakov aj so sladkou výhrou. Priatelia Zeme, trieďme odpad spoločne!

Čítajte viac

 

Minimaratónci v cieli

Povzbudzovanie priateľov športu potešilo všetkých bežcov na jubilejnom 90. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v našom meste. Dni príprav a tréningov pod vedením p. zast. Zentkovej a p. uč. Šveca sa krátili a veľký deň v nedeľu - 5. októbra presne o 9.07 hod.v centre mesta postavil na štart aj početnú skupinu našich žiakov i rodičov a nechýbali ani bežci z radov učiteľov. Aby sme nezabudli, všetci zdraví dobehli do cieľa a už sa tešia na ďalší ročník. Pridáte sa?

Čítajte viac

 

Na Drienici so šiestakmi

Pekný jesenný týždeň v Drienickej doline spojený s rekondičným plaveckým kurzom čakal v termíne 29.9.-3.10.2014 na šiestakov a ich p. tr. učiteľky, p. riaditeľku a p. kaplána Paľka, ktorí ich sprevádzali. Bohatými športovými aktivitami, novými plaveckými technikami aj pobytom v prírode utužovali zdravie a kondíciu. Zábavnými hrami, súťažami zase kamarátske a ročníkové vzťahy. Pane, vďaka za ochranu a sprevádzanie!

Čítajte viac

 

Geológovia na Spiši

Spoznávanie krás a jedinečností Dreveníka a Spišského hradu čakalo v jeseni na žiakov 8. ročníka. Hodinu biológie tak prežili v teréne a v skúmaní geografie a geológie travertínového lomu a návštevy unikátnej pamiatky, ktorá je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Exkurziu absolvovali žiaci z VIII. A, VIII. B a VIII. C triedy a všetkým radia navštíviť tieto krásne miesta Slovenska.

Čítajte viac

 

Srdiečko pre Haiti

Už 8. rok sme sa aj my aktívne pripojili k vincentskej rodine na Slovensku a spoločne podporili celoslovenskú verejnú kampaň Boj proti hladu - Pomoc Haiti. Pomocou práce a úsilia dobrovoľníkov z radov p. vychovávateliek, učiteľov a starších žiakov na všetkých čakali voňavé vyzdobené perníky. Celoslovenský výťažok bude slúžiť chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Albánsku a Rusku. Ďakujeme za silnú podporu tohto diela... misie začínajú v našich srdciach.

Čítajte viac

 

Prvý projektový deň v 1.B

„Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.“

Čítajte viac

 

Do nového školského roka s požehnanými aktovkami

Po prvýkrát v histórii školy sa 25. septembra 2014 požehnávali aktovky. Školský kaplán ich požehnal po sv. omši veľkým aj malým.

Čítajte viac

 

Slávnostná repríza slávneho Verdiho Nabucca

Svetoznámu operu Nabucco od Giuseppe Verdiho si nenechali ujsť vyučujúci 23. septembra 2014. V tento deň uplynulo dvadsať rokov od otvorenia zrekonštruovanej budovy divadla. Zaujímavosťou je aj fakt, že presne v tento deň, v roku 1994, bola obnovená premiéra Verdiho opery Nabucco. Diváci odchádzali s hlbokým umeleckým zážitkom.

Čítajte viac

 

V Meste povolaní

Prvé detské mesto povolaní na Slovensku privítalo 22. septembra 2014 žiakov 5.B v rámci hodín poznaj a ži. Spolu s pani učiteľkami - Pustaiovou a Ferkovou si poprezerali nielen interaktívnu výstavu, ale si aj sami vyskúšali reálne povolania zo sveta dospelých vlastnými silami. Zážitkov majú neúrekom.

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie

Žiaci II. stupňa si prvý mesiac v novom šk. roku osviežili pobytom v prírode, pohybovými aktivitami a skúškou odvahy a sily počas obľúbeného účelového cvičenia. To všetko a niečo navyše na nich čakalo v piatok-19. septembra 2014. Prekvapením pre všetkých boli ukážky práce polície pri výcviku psov a sebaobrany priamo v areáli školy. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Rádio Regina naživo

Deň otvorených dverí v Slovenskom rozhlase - Rádio Regina Košice - oslovil aj redaktorov z 9. A triedy. Mediálnu výchovu, zložku predmetu poznaj a ži, zažili zaujímavo a priamo v teréne v piatok - 5. septembra 2014. História košického rozhlasu, práca redaktorov, štúdia s technikou a naživo nahrávka obľúbenej relácie Hráme jubilantom - to všetko ich zaujalo a možno niektorých naladilo aj na prácu rozhlasákov.

Čítajte viac

 

Školská knižnica

Čitatelia a čitateľky, školská knižnica - pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice - je po prázdninách otvorená, bohatšia o knižné novinky a čaká mladších i starších čitateľov. Pani knihovníčka Slávka Vás pozýva na návštevu knižnice a stretnutie s literárnymi hrdinami od pondelka do štvrtka. Čítanie...dvere do sveta fantázie...

Čítajte viac

 

V novom školskom roku

Školský rok 2014/2015 sme v spoločenstve školy začali v utorok - 2. septembra 2014 slávnostnou sv. omšou "Veni Sancte" v Kostole sv. Gorazda, ktorú s p. kaplánmi a o. saleziánom viedol Mons. Juraj Kamas. V homílii boli silne zdôraznené piliere cirkevnej školy - vzdelanie - výchova - viera. Slová privítania i povzbudenia zazneli aj v príhovore p. riaditeľky. Pane, zverujeme Ti tieto dni, udalosti, chvíle celého roka...

Čítajte viac