Školské akcie

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Nová webová stránka školy

Škola zmenila svoju webovú stránku. Všetky informácie o našej škole nájdete: https://zscamke.edupage.org

Čítajte viac

 

Oznámenie o výberovom konaní

Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis; upratovačka a školník.

Čítajte viac

 

Bohatá medailová žatva

Hviezdoslavov Kubín priniesol v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami radosť nielen recitátorom. Tešili sa s nimi vyučujúci, rodičia aj spolužiaci. Okresné kolo sa im vydarilo. Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Deň vďačnosti

Siedmy apríl nebol obyčajný deň. U nás v škole sme ho nazvali Deň vďačnosti. Práve vtedy majú sviatok všetci učitelia katolíckych škôl. Siedmaci a tretiaci pripravili pekné prekvapenia. A ako to vyzeralo v jednotlivých ročníkoch? Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Pôstna výzva - „DOTKNI SA JEŽIŠA!“

Toto bola naša pôstna výzva. Ježišovo utrpenie a smrť sú dôkazom toho, že Boh sa s človekom zjednocuje a dotýka sa ho aj v tom, čo my ľudia prijímame najťažšie. Jasnejšie gesto lásky ako svoju smrť na kríži nám nemohol dať. Aj medzi nami sú gestá a dotyky, ktorými vyjadrujeme pozornosť, priateľstvo, lásku... Cez jednotlivé gestá a ich významy sme sa počas celého pôstu pokúsili dotknúť Ježiša v našich blízkych... Po splnení výzvy deti lepili na biely kríž v kaplnke nálepky s jednotlivými symbolmi, a tak ukázali, že cez blízkosť k človeku sa priblížili k Ježišovi.

Čítajte viac

 

Fašiangové všeličo

14. február sa už od rána niesol v sviatočnom duchu. Všetko sa to začalo rannou svätou omšou k našim patrónom školy, sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

English Games Jigsaw and Kahoot!

Piati šikovní angličtinári z 9.A triedy – Lenka, Veronika, Tomáš, Matej a Dávid sa 9. februára zúčastnili online súťaže v anglickom jazyku - „English Games Jigsaw and Kahoot!“. Súťaž pre žiakov usporiadali študenti a učitelia Evanjelického gymnázia J. A. Komenského.

Čítajte viac

 

Telesná výchova na ľade

Telocvičňu piataci a šiestaci na niekoľko hodín vymenili za ľadovú plochu a pod vedením pani učiteľky Sárossyovej, pána učiteľa Drimáka a pána kaplána Martina sa zdokonalili v korčuliarskych zručnostiach. Tí, ktorí nevedeli korčuľovať, už dnes môžu povedať, že to nie je až také ťažké. Niektoré pani učiteľky triedne tiež oprášili svoje korčule. Pobyt na čerstvom vzduchu si každý pochvaľoval. Nechýbala radosť a príjemné športové nadšenie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii super akcie.

Čítajte viac

 

Šaliansky Maťko online aj prezenčne

Povesť je obľúbený literárny žáner a má aj svojich skalných fanúšikov medzi žiakmi 2. až 7. ročníka. V posledný januárový týždeň pred porotou ukázali svoje recitačné schopnosti 16 recitátori. A ako to dopadlo v jednotlivých kategóriách?

Čítajte viac

 

Pódiové umiestnenie Ratolesti

Celoslovenská súťaž PRO SLAVIS 2021 ocenila školské a triedne časopisy nielen zo Slovenska, ale aj zo škôl v zahraničí, ktoré majú vyučovací jazyk slovenčinu. Porota vyberala zo 190 časopisov a naša Ratolesť získala 2. miesto v kategórii základných škôl. Redakčná rada sa veľmi teší a ďakuje všetkým svojim čitateľom za priazeň.

Čítajte viac

 

Sme najlepšia cirkevná škola Slovenska

Netvrdíme to však sami. Každoročne zverejňuje rebríček škôl Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. V tom najnovšom sme sa v celoslovenskom hodnotení umiestnili na skvelom 11. mieste, čo z nás robí jednotku spomedzi všetkých cirkevných základných škôl na Slovensku. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky žiakov vo viacročnom časovom horizonte. Celkovo bolo v rebríčku hodnotených takmer 700 základných škôl. V rámci Košického kraja sme obsadili výsledné štvrté miesto. Zaujímavosťou je, že v košickom porovnaní sa pred nás dostali „až“ dve školy, ktoré v rebríčku obsadili prvé respektíve tretie miesto. Celý rebríček nájdete na www.ineko.sk. Chceli by sme sa Vám poďakovať za spoluprácu, modlitby a prejavenú dôveru. Spolu tvoríme najlepšiu cirkevnú základnú školu Slovenska.

Čítajte viac

 

V novom roku opäť v škole

V mene Božom a s Božím požehnaním sme začali nový kalendárny rok. Pán kaplán František požehnal všetky triedy a priestory školy. Hudobný a spevácky doprovod mu robili Emka a Ondrej Kandráčovci, asistencie sa zhostili Gregor a Martin zo 6.A. Pane, ochraňuj nás počas celého roka.

Čítajte viac

 

Taštička prekvapení

Veríme, že sme urobili radosť starkým v Domove dôchodcov pri Kostole Ducha Svätého v Košiciach taštičkou prekvapení. Pripravili sme im darček, do ktorého šikovné ruky naukladali rôzne potrebné vecičky. Pomohli všetci, veď pomáhať sa má a my pomáhame radi. A v čom spočívala naša konkrétna pomoc? Jedna sladkosť a 1€ každý za seba a dva vianočné pozdravy za triedu. Je to veľa? Tak akurát, aby sa niekto potešil.

Čítajte viac

 

Okuliare pre Afriku

Staré nepoužívané dioptrické okuliare ste mnohí doniesli do školy. Takto sme spoločne pomohli ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú, ale si ich nemôžu dovoliť. Vaše staré okuliare, ktorých sa nám podarilo nazbierať až 156 kusov, majú v Keni hodnotu ročného platu. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pomôcť.

Čítajte viac

 

Aké meno mu dáš?

Vydali sme sa na adventnú cestu, počas ktorej sme sa snažili nájsť meno pre očakávané Dieťa. Každý z nás má s Ježišom osobný vzťah. Preto mu mohol dať aj meno, ktoré ten vzťah vyjadruje. V utorky a štvrtky sme sa cez školský rozhlas a prostredníctvom správ v EduPage pokúšali dať dlho čakanému Dieťaťu rôzne mená, ktoré označujú jeho špeciálne miesto v našich životoch.

Čítajte viac

 

Prišiel k nám Mikuláš

Mikuláš prišiel aj so svojím sprievodom a doniesol dobrú náladu a sladké prekvapenie každému žiakovi aj vyučujúcim. Nezabudol pozdraviť ani žiakov, ktorí boli na dištančnom vyučovaní. Aj oni sa potešili mikulášskej návšteve. Nechýbala veselosť po celý deň.

Čítajte viac

 

Vianočná pošta pre seniorov

Žiaci 6.A sa tieto Vianoce opäť prihlásili do výzvy Vianočná pošta pre seniorov. Vyrobili krásne vianočné pozdravy, vypísali ich a poslali neznámym starkým do domova dôchodcov na Orave. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

Čítajte viac

 

Prednáška o histórii baníctva

Baníctvo patrí k nosným odvetviam priemyslu v histórii Slovenska. Hoci v súčasnosti je na útlme, veľmi zaujímavá bola prednáška Bc. Stanislava Levendovského, odborníka na geológiu z Východoslovenského múzea v Košiciach pre žiakov deviateho ročníka na našej škole. Prednáška: História baníctva vo Volovských vrchoch bola realizovaná v rámci projektu: Výskum a lokalizácia starých banských diel v Slovenskom rudohorí (Volovské vrchy). Žiaci si prišli na svoje aj prezentáciou spojenou s besedou o mineráloch Slovenska a unikátnych svetových náleziskách.

Čítajte viac

 

Výtvarné a recitačné úspechy

Prvý štvrťrok bol naozaj bohatý na prednesy, ale aj výtvarnú tvorbu. Niektoré úspechy sme už spomínali, no najčerstvejšie sú z minulého týždňa. V krajskom kole recitačného festivalu Beniakove Chynorany nás reprezentoval Viliam Ferko z 9.C a na 26. ročníku celomestskej výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ Najkrajší sen sme tiež mali bohaté zastúpenie. Za prvý stupeň boli odmenení Filip Tverďák a Viktória Huková z 2.A, Adam Pavlulik z 2.C, na druhom stupni sa odmena dostala Karolovi Zentkovi z 9.C, Júlii Majláthovej zo 7.B a Kristíne Žoffčákovej zo 6.B. A ako sa umiestnili? Dozviete sa o tom v rubrike Úspechy školy. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov aj naďalej.

Čítajte viac

 

iBobor – vyhodnotenie „súťažného kola“

V týždni od 8. do 12. novembra sa väčší i menší „bobríci“ poriadne zahryzli do riešenia úloh „súťažného kola“ medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 102 813 súťažiacich z 1 378 škôl.

Čítajte viac

 

Zbieram, zbieraš, zbierame

Milí žiaci aj učitelia, okrem zberu SABI viečok pokračuje na našej škole aj zber papiera. Môžete sa zapojiť všetci žiaci v triednych kolektívoch. Niektorí ste už priniesli pekné kilogramy, patrí vám za to poďakovanie a povzbudenie, aby ste zbierali aj naďalej. Tento zber je súčasťou projektu Škola plná talentov, ktorý organizuje CVČ Domino. Stačí, keď papier donesiete do školy a na vrátnici nahlásite svoje meno, triedu a koľko kilogramov je vo vašom balíku. Nech sa nám/vám dobre zbiera počas celého školského roka.

Čítajte viac

 

Začíname SABI zber

Milí zberatelia, aj v tomto školskom roku môžete zbierať SABI viečka a nosiť ich zrátané pani koordinátorke tohto projektu, pani asistentke Tothovej alebo triednym učiteľom. Nezabudnite napísať svoje meno a počet kusov. Zbierať budeme až do apríla. Na všetkých, ktorí sa zapoja, čakajú pekné ceny. Nech vám chutia SABI výrobky.

Čítajte viac

 

Ruský film v škole

Ruštinári sa počas prvého novembrového týždňa zapojili do akcie Ruský film v škole. Na hodinách ruského jazyka si pozreli rozprávku Strieborné kopýtko a zároveň nakreslili obrázky, ktoré zachytili počas pozerania. Vznikli veľmi milé dielka, s ktorými sa radi s vami podelíme vo fotogalérii a budú zdobiť aj nástenku na školskej chodbe.

Čítajte viac

 

Recitátorky na pódiu

Známa recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín pozná mená víťazov ešte z minulého školského roka, keďže postupové kolá boli až teraz. Na celoslovenské kolo sa dostala Peťka Koribská z 5.B a tam skončila v zlatom pásme. V krajskom kole boli úspešné aj Rebeka Beľanová z 5.B, Julka Verebová a Terezka Tverďáková zo 6.A. Terezka získala aj 1. miesto v celoslovenskej súťaži Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas. Veľmi sa tešíme a blahoželáme.

Čítajte viac

 

V tichu a modlitbe...

V prvé novembrové dni sa viaceré triedy vybrali na cintorín. Zapálili sviecu na hroboch svojich blízkych, ale aj na neznámych zosnulých, zotrvali v tichej modlitbe pri kríži a pri pamätníku za nenarodené deti. V modlitbách sme mysleli na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Nech odpočívajú v pokoji...

Čítajte viac

 

Sviečka za nenarodené deti

Aj tohto roku sme sa zapojili do kampane Sviečka za nenarodené deti. Kampaň je spojená s verejnou zbierkou, výťažok zo zbierky putuje na projekty konkrétnej pomoci OZ Fórum života. Viac informácií o kampani je na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Čítajte viac

 

Detský čin roka

Opäť je to tu! Áno, už sme začali čítať príbehy našich rovesníkov. Čítajú piataci, ale aj siedmaci a možno do konca novembra prečítajú a zahlasujú za detský čin roka 2021 aj iné ročníky. Sú to naozaj silné príbehy, ktoré vykonali žiaci zo základných škôl na celom Slovensku. V tomto školskom roku hlasujeme vo ôsmich kategóriách a prečítame až štyridsať príbehov, ktoré sú veľmi dojímavé a zaslúžia si, aby o nich vedeli viacerí.

Čítajte viac

 

Záložka do knihy spája školy

Počas celého mesiaca október žiaci vyrábali záložky pre svojich kamarátov zo Zemianskej Olče. Táto škola nám bola pridelená v rámci projektu Záložka do knihy spája školy. 12. ročník sa niesol v duchu témy Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. A tak rozprávkové bytosti ožívali počas hodín výtvarnej výchovy, ale aj hodín literatúry. Veríme, že záložky do knihy potešia všetkých, ku ktorým sa dostanú.

Čítajte viac

 

Podaj ďalej ponožky

Žiacka školská rada v októbri pripravila zbierku ponožiek pre ľudí bez domova. Do tejto výzvy sa mohli zapojiť všetci. Ako? Darovaním nových ponožiek ľubovoľnej farby a veľkosti. Žiaci oslovili aj svojich priateľov, aby tiež pomohli. Ponožky sa zbierali na vrátnici aj pred školskou kaplnkou. Naozaj sme boli empatickí. Vyzbieralo sa 623 párov ponožiek, ktoré sme odovzdali vincentkám a krásnou zbierkou pomôžeme tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

Čítajte viac

 

Október s Máriou

V školskej kaplnke sa počas októbra modlili triedne spoločenstvá každú stredu pred vyučovaním posvätný ruženec. K modlitbe sa pridali aj vo svojich triedach a rodinách. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Misie u nás v škole

Na hodinách náboženstva na druhom stupni mali žiaci 22. októbra besedu s misionárkami zo spoločenstva CHRISTOFORUS, ktoré pôsobí pri Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach. Misionárky im predstavili svoju misijnú činnosť v Rumunsku. Ich víziou je osobným svedectvom – slovami i skutkami – sprostredkovať ľuďom stretnutie s Bohom. Aby aj v čase, keď s nimi nie sú, intenzívne prežívali Božiu lásku a sami sa stávali stále viac Jeho nástrojmi v službe lásky. Bolo to zaujímavé aj podnetné stretnutie.

Čítajte viac

 

Siedmaci na návšteve u svätých

V októbri naši siedmaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi a školským kaplánom Františkom opäť obnovili tradíciu duchovných obnov v Prešove. Téma duchovnej obnovy bola „Svätí v mojom živote“. Každá trieda sa autobusom odviezla ku Kostolu sv. Jozefa do Prešova, kde ich už čakal brat Tomáš, františkán a zakladateľ relikviára, ktorý sa tu nachádza a uchováva relikvie viac ako 430 svätých.

Čítajte viac

 

Zdravé včielky a 7.D

Centrum voľného času na Orgovánovej 5 v Košiciach uspelo v grantovej výzve Fondu zdravia mesta Košice a prišli s nápadom vybudovať náučný chodník s informačnými tabuľami Zdravé včielky. Žiaci 7.D, spolu s pánom učiteľom Drimákom, boli pri tom, keď 19. októbra primátor mesta, Jaroslav Poláček, otvoril náučný chodník. Ten sa nachádza v záhrade Nataša na Toryskej ulici. Náučný chodník je venovaný zdravým včelím produktom a zaujímavým receptom. Privíta všetkých, ktorí majú radi prírodu a záleží im na životnom prostredí. Skvelé počasie, krásne darčeky a výborná nálada boli súčasťou podujatia.

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra o deviatej hodine sme sa spojili spolu s deťmi na celom svete a pomodlili sme sa celá škola ruženec za mier a jednotu vo svete. Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má veľkú moc. Aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj. Pozvanie prijali aj naši blízki a spolu sme vytvorili veľké spoločenstvo modlitby.

Čítajte viac

 

Opäť sa hlási iBobor

Tento rok prebehlo dňa 6. októbra "tréningové kolo" súťaže. Bolo určené predovšetkým na otestovanie serverov, typov úloh a toho, aby si žiaci zvykli na iný spôsob výberu odpovedí, resp. interaktivity úloh, aký bol doteraz v systéme iBobor.

Čítajte viac

 

Európsky deň jazykov

26. september je známy tým, že si pripomíname Európsky deň jazykov. V posledné septembrové dni sa niesli hodiny anglického jazyka práve v tomto duchu. Žiaci si pripravili projekty s rôznymi zaujímavosťami o konkrétnom jazyku, pripomenuli spolužiakom pozdravy, frázy aj iné naj... z tej-ktorej krajiny. Samozrejme, bolo veselo a hlavne sa opäť dozvedeli niečo nové. Vo fotogalérii prinášame malú ochutnávku z týchto aktivít.

Čítajte viac

 

Chodby sa nám rozžiarili

Školské chodby už nezívajú prázdnotou. Na druhom stupni ich rozveselili farebné sedačky a oddychová zóna na seba nenechala dlho čakať. Počas prestávok, ale aj niektorých hodín, sú obsadené na sto percent. Nájdete tam čitateľov, družné debatné krúžky, ale aj učeniachtivých jednotlivcov. Farebné podušky tešia aj žiakov v triedach na prvom stupni. Ďakujeme za výborný nápad, ktorý všetkým rozveselí prestávky aj vyučovanie.

Čítajte viac

 

Stretnutie so Svätým Otcom Františkom

Všetci, ktorí prijali pozvanie a zaregistrovali sa, mali možnosť stretnúť sa so Svätým Otcom Františkom. Boli súčasťou vzácnej návštevy na východnom Slovensku, ale aj v iných kútoch našej vlasti. Tí, ktorí nemohli prísť osobne, sledovali priame prenosy z týchto stretnutí. Určite každý prežil výnimočný a požehnaný čas. Ďakujeme, Svätý Otec, za Vašu návštevu.

Čítajte viac

 

Deti píšu pápežovi

Kto prechádzal naším školským tunelom, určite si všimol, že je tam pápežská vlajka aj výstava listov a obrázkov, ktoré deti písali a nakreslili počas hodín náboženstva Svätému Otcovi. Sú to zaujímavé odkazy a modlitby. Určite by sa potešil, keby si to prečítal.

Čítajte viac

 

Domček pre vtáčiky

Žiaci 5.B si všimli, že búdka pre vtáčiky na školskom ihrisku je dosť zničená. Neváhali ani chvíľu a kúpili novú, zavesili ju na strom a teraz už len čakajú, kedy sa v nej objavia noví návštevníci, aby si pochutnali na dobrotách, ktoré ich tam čakajú.

Čítajte viac

 

Po prázdninách opäť v škole

Veru tak! 2. september privítal v škole žiakov aj učiteľov. Najviac sa asi tešili prváci, ktorí zasadli do lavíc po prvýkrát. Všetkých cez školský rozhlas pozdravila pani riaditeľka aj pán kaplán František. Triedne pani učiteľky žiakom odovzdali pokyny a usmernenia. Pane, ochraňuj nás a sprevádzaj počas celého školského roka.

Čítajte viac