Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: MySQL server has gone away in /data/2/f/2f42d475-a599-49f9-811a-c72125be2b7d/zscamke.sk/web/modules/6_70/m_kernel/components/m_db.php on line 199

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Error reading result set's header in /data/2/f/2f42d475-a599-49f9-811a-c72125be2b7d/zscamke.sk/web/modules/6_70/m_kernel/components/m_db.php on line 199
Školské akcie

Školské akcie

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Rozlúčka so školou v šk. roku 2013/2014

Slávnostná sv.omša v piatok-27. júna 2014 v átriu školy otvorila posledný školský deň. V triedach sa mladší i starší spolu so svojimi tr. učiteľkami obzreli za školským rokom, dostali vysvedčenia, diplomy i prekvapenie a zamkli brány školy. Sv. omšu spolu s p. kaplánmi Paľkom a Jankom viedol otec arcibiskup A. Tkáč. Ďakujeme, Pane, za tento šk. rok, ochranu a požehnanie.

Čítajte viac

 

Deviataci putovali do Poľska

Ďakovnú púť do Poľska absolvovali deviataci 20. júna 2014. Ich kroky smerovali na niekoľko zaujímavých miest. Utvrdili sa triedne a medzitriedne kamarátstva a majú nezabudnuteľné zážitky z návštevy Osvienčimu aj Krakova.

Čítajte viac

 

Jarné účelové cvičenie

Obľúbené účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa sa uskutočnilo v piatok - 20. júna 2014. Nechýbala zábava, radosť a zápolenie medzi triedami a jednotlivcami. Už teraz sa všetci tešia na to jesenné!

Čítajte viac

 

Slávnosť Kristovho Tela a Krvi

Sviatočný deň sme začali vo štvrtok - 19. júna 2014 sv. omšou v átriu školy. Po nej sa žiaci I.a II. stupňa obzreli za pomaly sa končiacim šk. rokom. Spomínali na zaujímavé školské podujatia, aktivity, súťaže, projekty i žiacke osobnosti školy, ktoré nás nielen reprezentovali, ale mnohé sú príkladom dobra, pomoci a priateľstva. Moderátorkami príjemného sviatočného predpoludnia boli pani učiteľky Jágerová a Cubjaková.

Čítajte viac

 

Fotografovanie tried

Dobrou a milou tradíciou v závere školského roka je spoločné fotografovanie tried. Mladší i starší žiaci spolu so svojimi tr. učiteľkami to už majú za sebou a do albumu školských spomienok pribudne ďalšia nová fotografia a k nej milé žiacke zážitky.

Čítajte viac

 

Stretnutie s otcom biskupom

Niekoľkoročnou tradíciou je aj oceňovanie žiakov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Tohtoročné pripadlo na Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, 12. júna 2014. 53 žiakov a študentov si prevzalo Ďakovný list z rúk otca biskupa, Stanislava Stolárika.

Čítajte viac

 

Zber SABI viečok

Aj v tomto školskom roku 2013/2014 bola naša škola zapojená do 11. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov firmy MILK-AGRO. Zber viečok prebiehal od októbra 2013 do apríla 2014.

Čítajte viac

 

Zápisky z geografickej exkurzie ôsmakov

Ak by ste si v nich zalistovali, určite tam nájdete opisy krásnych a zaujímavých miest severného Slovenska, ktoré v dňoch 9.-11. júna 2014 navštívila spoločná expedícia 8.A, 8.B a 8.C spolu so svojimi tr. učiteľkami na čele s odbornou sprievodkyňou p.uč. Bačinskou. Posilou bol p. kaplán Jožko, ktorý bol aj nosičom, dopravcom a rozprávačom legiend.Všetkým sa tento kraj Slovenska páčil a spoločne ponúkajú aj niekoľko tipov na letné prázdniny.

Čítajte viac

 

Čas školských výletov

Júnové dni v škole patria nielen skúšaniu a známkam, ale aj obľúbeným školským výletom a exkurziám. Dni v termínoch 9.-18. júna 2014 si triedy naplánovali na spoznávanie prírody, zaujímavých miest a kútov Slovenska. V školskom časopise Ratolesť č. 3 sa dozviete, kde všade zavítali naše triedne kolektívy.

Čítajte viac

 

Anglický jazyk naživo

Aj tak by sa mohli volať dni a hodiny, ktoré absolvovala skupina starších žiakov /7.-9. ročník/ s lektorom Davidom. V poradí 2. ročník Anglického týždňa sa konal v dňoch 2.-6. júna 2014. Pozor, v závere ich čakala ústna práca na spôsob skúšky v anglických školách. Úspešne ju všetci zvládli aj so záverečným rozlúčkovým občerstvením.

Čítajte viac

 

Proforient v 8. ročníku

Výber budúceho povolania a strednej školy už pomaly čaká aj ôsmakov. Pomôcť im môže projekt PROFORIENT, ktorý mohli absolvovať v máji na pôde školy v spolupráci s Poradenským centrom Zuzkin park v Košiciach. Testovanie žiakov a dotazníky tr. učiteľov boli doplnené ústnymi pohovormi so žiakmi a ich rodičmi.

Čítajte viac

 

K sviatku Nanebovstúpenia Pána

Krásny cirkevný sviatok Nanebovstúpenia Pána sme slávili vo štvrtok-29. mája 2014. Program duchovný i kultúrny sa páčil všetkým a prialo nám aj počasie. Toto je deň, ktorý dal nám Pán...

Čítajte viac

 

KomPrax

Do projektu KomPrax sa zapojili aj niekoľkí žiaci z 9.B, aby sa naučili, ako organizovať malé projekty. Podkutí vedomosťami zorganizovali podujatia pre triedu aj pre mladších spolužiakov. No nezabudli ani na zveľadenie svojej triedy, z ktorej v júni odchádzajú a na úpravu ihriska pre všetkých žiakov. A o aké aktivity išlo?

Čítajte viac

 

Deň sukní a košieľ

Deň sukní a košieľ, ktorý sa uskutočnil v stredu, 28. mája 2014, sa naozaj vydaril. Prialo nám aj príjemné počasie a niektoré triedne kolektívy prišli vyobliekané v plnej zostave, na čele s triednymi pani učiteľkami. Víťazné triedy - 1.A, 1.B, 1.C a 3.A dostali sladkú odmenu. Tešíme sa na zaujímavú módnu prehliadku aj v nasledujúcom školskom roku!

Čítajte viac

 

Loretánske litánie

Ranné májové stretnutia s Pannou Máriou boli každú stredu v školskej kaplnke. Prichádzali triedne kolektívy so svojimi triednymi pani učiteľkami aj s rodičmi. Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Štvorylka 2014

Medzi tanečníkmi známej štvorylky ste v piatok - 23. mája 2014 mohli vidieť aj našich deviatakov. Dievčatá v žltých a chlapci v modrých tričkách sa zúčastnili už VI. ročníka jedinečného medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. Spolu s tisícami ďalších tanečníkov zažili pekné predpoludnie, podporili svoje mesto a ukázali, že mladí ľudia majú spoločné záujmy a tanec ich baví!

Čítajte viac

 

Biologičky v kategórii D

Biologická olympiáda - kategória D sa v CVČ Domino konala 15. mája 2014. Reprezentantky školy - Ema Urigová a Michaela Sotáková (7.C) v teoreticko-praktickej časti dokázali, že náročné hodiny príprav sa vyplatili a v štúdiu biológie budú určite pokračovať! Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Putovná výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie zavítala tentokrát do Košíc. V priestoroch LITPARKU je od apríla do konca mája. Čitatelia a priatelia Osmijanka z 5.C ju navštívili 13. mája 2014 a literáti z 5.B v stredu - 21. mája 2014.

Čítajte viac

 

Biológovia na krajskom kole

Náročné dni štúdia, skúmania prírody vyvrcholili v utorok - 13. mája 2014 na krajskom kole biologickej olympiády, ktorá sa konala v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach. Naši víťazi okresného kola bojovali aj teraz a získali výborné umiestnenia. Blahoželáme a prajeme veľa pekných chvíľ v prírode a ďalších súťažiach.

Čítajte viac

 

SÚŤAŽ „KOŠICE 2014“

CVČ Orgovánová 5, el. pracovisko Domček na Kórejskej ul. a Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravili pre žiakov súťažiacich vo vedomostno-poznávacej súťaži „Košice 2014“ dňa 12. mája 2014 (v pondelok) v „Domine“ na Popradskej ul. veľkolepé finále. Naše trojčlenné družstvá z 5. - 8. ročníka si prišli po polročnej námahe jednotlivých etáp takpovediac už len po ceny a odmeny. Ale na ôsmakov čakal ešte súboj víťazov, a ten sa vydaril.

Čítajte viac

 

Komparo 4

Atmosféru skúšky zažili v stredu - 7. mája 2014 žiaci 4. ročníka, ktorých čakali testy z matematiky, slovenského jazyka a predmetov, ktoré tvoria všeobecné študijné predpoklady. To všetko tvorí súčasť testovania - projektu KOMPARO 4. Žiaci pracovali v dobrej pracovnej a tvorivej klíme a netrpezlivo čakajú na výsledky prvej veľkej skúšky.

Čítajte viac

 

Literárne Košice Jána Štiavnického

Slávnostné ocenenie mladých literárnych umelcov bolo v LITPARKU 6. mája 2014. Z 223 literárnych prác porota ocenila 44. Medzi ocenenými nechýbali ani práce žiakov z našej školy. Karin Schmögnerová z 8. C a František Vaľko z 5. C získali Čestné uznanie. Srdečne im blahoželáme! Víťazné práce budú uverejnené v školskom časopise Ratolesť č. 3.

Čítajte viac

 

Ráchel si vyrecitovala bronz

Metamorfózy slova v Michalovciach privítali 5. mája 2014 víťazov obvodných kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prózu vo svojej kategórii recitovala Ráchel Rimarčíková zo 6. A a do Košíc si doniesla 3. miesto. Zaujímavý text aj prednes určite potešil a pobavil nielen porotu, ale aj divákov. Srdečne jej blahoželáme!

Čítajte viac

 

Divadelníci z GTA hosťovali u nás

V piatok - 2. mája 2014 sa Kamenným chodníčkom, známou divadelnou hrou Ferka Urbánka z dedinského prostredia, prešli žiaci II. stupňa. Páčili sa nám vtipné dialógy, ľudové piesne, výborné herecké výkony mladých študentov a najmä záverečné víťazstvo lásky. Režisérsku ruku nad predstavením držal p. profesor Pitoňák. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok!

Čítajte viac

 

Moje mesto

Už IX. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto patrí k sprievodným podujatiam osláv Dní mesta Košice. Umelecký pohľad na najznámejšie pamiatky mesta môžete vidieť v práci nášho žiaka - Lea Labaniča z 8.A, ktorý sa umiestnil na peknom 2. miesto. Jeho umelecký talent pracovne i profesionálne rozvíja p. uč. Bednárová. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Dievčatá na vybíjanej

Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat 5. - 6. ročníka sa začalo už 28. apríla 2014 na ZŠ Drábová v Košiciach a po výbornom výkone pokračovalo naše družstvo vo finálových stretnutiach už 30. apríla na ZŠ Lechkého.

Čítajte viac

 

Noemova archa v modernom

Biblická téma netradične spracovaná v podaní jedného veselého herca a harmonikára na pódiu čakala v utorok-29.apríla 2014 na divákov z I. a II. stupňa. Ak k tomu pridáme zaujímavé EKO-rekvizity, predstavenie určite zaujalo.

Čítajte viac

 

ADSM 2014

Arcidiecézne stretnutie mladých s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom bolo tento rok opäť v Prešove. Mladí z celej arcidiecézy sa stretli 26. apríla 2014, aby spoločne so svojím pastierom slávili najsvätejšiu obetu. Stretnutie sa nieslo v duchu motta: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3)

Čítajte viac

 

Anna Karenina

Svetoznámy príbeh Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Karenina v neoklasickom baletnom šate uviedlo Divadlo Janka Borodáča v predpremiére 24. apríla 2014. Túto veľkovýpravnú tanečnú drámu si nenechali ujsť ani naši učitelia a sympatizanti školy.

Čítajte viac

 

Rodičovská akadémia v závere

Príjemným záverečným stretnutím v stredu-23. apríla 2014, ktoré bolo spojené s odovzdávaním certifikátov pre rodičov, sa skončila Rodičovská akadémia pre rodičov detí do 10 rokov. Manželia Fabíkovci spolu s rodičmi našich žiakov na stretnutiach debatovali, zdieľali osobné skúsenosti, námety pri sprevádzaní a výchove svojich ratolestí. Ďakujeme, milí rodičia, za spoluprácu a dôveru!

Čítajte viac

 

V pôstnom období

Pôstne obdobie bolo na pôde školy spojené so spoločnými aktivitami a ich duchovným prežívaním. Ďakujeme, Pane, za tento čas, chvíle stíšenia, príležitosti sprevádzať Ťa a byť bližšie pri Tebe! Zaspomínajte si spolu s nami - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Spolu na krížovej ceste

Každé stredajšie ráno v pôstnom období sme sprevádzali Pána Ježiša na krížovej ceste... čakal nás všetkých a osobitne triedne spoločenstvá z II. stupňa, ktoré si pripravili zastavenia, myšlienky, úvahy...

Čítajte viac

 

Tehlička pre Angolu

Priatelia misií, ďakujeme za všetky príspevky na zbierku Tehlička, ktorými ste podporili výstavbu centra Kala-Kala v Angole a pomohli deťom z ulice! Plagáty v triedach sme spoločne zaplnili tehličkami, a tak symbolicky postavili domčeky, centrá pomoci a prispeli vyzbieranou sumou 830,33 €. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Biológovia na olympiáde

Vo svete prírody sa ako doma cítia aj biológovia, ktorí našu školu dňa 15. apríla 2014 v CVČ Domino reprezentovali v okresnom kole biologickej olympiády. V odboroch zoológia a geológia získali cenné 1.miesta a postup na krajské kolo. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

„Pozri, Hviezda jasná!“

Bdenie s Kristom je súčasťou pôstneho obdobia. Tohtoročné malo motto: „Pozri, Hviezda jasná!“. 11. apríla 2014 prišli večer do školy spolu so svojimi pani učiteľkami triednymi zástupcovia zo všetkých tried II. stupňa.

Čítajte viac

 

Slávik Slovenska 2014

Tento rok sa konal už XXIV. ročník súťaže Slávik Slovenska 2014. Hlavnou organizátorkou tejto súťaže v speve ľudových piesní na našej škole je p. uč. Križalkovičová. 10. apríla 2014 pripravila milú slávnosť pre všetkých, ktorí majú radi folklór.

Čítajte viac

 

Krížová cesta s 2.C a 7.C

Mladší kamaráti sa 9. apríla 2014 stretli na spoločnej krížovej ceste so staršími kamarátmi. Tohtoročná sa niesla v zamysleniach detí a ich rodičov. Zastavenia boli písané zo života bežných rodinných situácií.

Čítajte viac

 

Dni energií

Zaujímavé podujatie so zaujímavými aktivitami a zážitkami pripravila pre všetkých ôsmakov a triedne p. učiteľky, šetričov energií, SPŠ elektrotechnická v Košiciach. Deň energií nastal v utorok - 8. apríla 2014 aj s dôležitou podmienkou účasti - pripraviť vlastné žiacke práce v hlavnej - tvorivej a vedľajšej - umeleckej kategórii. Práce sa vydarili a rovnako aj predpoludnie plné energie a dobrých nápadov.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova pre rodičov a pedagógov

V sobotu - 5. apríla 2014 prijali pozvanie rodičia, pedagógovia a zamestnanci školy, aby sa spoločne zamýšľali nad dôležitosťou prijatia seba samého, načerpali sily, duchovne sa povzbudili. Prednášky na tému Ako sa mať rád viedol ThLic. Marek Forgáč, PhD., správca UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Duchovná obnova bola zavŕšená sv. omšou na pravé poludnie.

Čítajte viac

 

Recitátori na okresnom kole HK

Jubilejný 60. ročník okresného kola súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín bol vo štvrtok - 3. apríla 2014 v CVČ sviatkom umelcov slova a víťazov školských kôl. Naši recitátori reprezentovali dôstojne a zodpovedne. Zastúpenie i výborné umiestnenia sme mali v každej kategórii. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Z Bratislavy do Košíc putuje 1. miesto

Celoštátne kolo recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ pozná víťazov už XXI. ročníka. V sobotu, 29. marca 2014, sa recitovalo v Spojenej škole sv. Rodiny v Bratislave. Ali Baldovská z 9.B necestovala do hlavného mesta nadarmo. Domov si zo svojej kategórie odniesla 1. miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Čítajte viac

 

Ku Dňu učiteľov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov prijali pozvanie starostu MČ Terasa pedagógovia škôl, ktoré na jej pôde pôsobia. Príjemné predpoludnie v piatok - 28. marca 2014 obohatilo aj pásmo slova a hudby. Slová úcty, vďaky prijali aj pedagógovia školy - PaedDr. Mária Čačková, PaedDr. Katarína Zentková, Mgr. Anna Paraličová, MVDr. Alžbeta Zachariášová. Blahoželáme a prajeme veľa pracovného elánu, tvorivých síl, radosti v škole i osobnom živote!

Čítajte viac

 

Mladým chemikom sa darilo

Obvodné kolo chemickej olympiády, ktoré sa konalo vo štvrtok - 27. marca 2014, sa chemikom z našej školy vydarilo. Dvaja zástupcovia sa niekoľko týždňov pripravovali pod odborným vedením s. Zuzany. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Dni ochrany prírody

Zaujímavé podujatie v rámci projektu ochrany prírody čakalo v CVČ Domino na piatakov. V stredu - 26. marca 2014 si spolu so svojimi tr. učiteľkami vypočuli prednášky zo života plazov, ich výskyte i význame.

Čítajte viac

 

Gymnastický štvorboj

Obvodné kolo gymnastického štvorboja dievčat základných škôl, kategória B, sa konalo v stredu - 26. marca 2014. Družstvu dievčat i jednotlivkýň sa darilo výborne. Súťažilo sa v preskoku, hrazde, kladine a akrobacii. Dievčatá, len tak ďalej!

Čítajte viac

 

Deň počatého dieťaťa - 25. marec

Milí priatelia, blahoželáme! Utorok - 25. marec 2014 je dňom nás všetkých, ktorým rodičia darovali život. Spoločne sme podporili už 14. ročník kampane DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA, ktorého mottom je "Slovensko za život",svojím postojom a zaujímavými aktivitami. Biela stužka je naším PRO LIFE - Áno za život...

Čítajte viac

 

Biblická olympiáda

Družstvo súťažiacich chlapcov malo v utorok - 25. marca 2014 namierené na biblickú olympiádu. Hodiny príprav a učenia, čítania biblických textov i spoločná príprava vyvrcholili v tímovej práci a v peknom umiestnení. Mladí biblisti získali 2. miesto. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Obvodné kolo Pytagoriády

S prichádzajúcou jarou nastal aj čas pre šikovných matematikov, aby zmerali svoje sily s rovesníkmi z celého nášho obvodu nielen v matematickej šikovnosti, ale aj v rýchlosti.Mali sme zástupcov vo všetkých vekových kategóriách – od tretieho až po ôsmy ročník.

Čítajte viac

 

Matematický KLOKAN

Obľúbená celosvetovo známa súťaž školákov, matematikov, má svojich zástupcov aj medzi našimi žiakmi. V pondelok - 24. marca 2014 sa k riešiteľom pridali všetci prihlásení od prvého až po deviaty ročník. Školskou koordinátorkou je od jeho začiatkov p. uč. Demjanovičová. Úspešných riešiteľov čakajú pekné odmeny!

Čítajte viac

 

Konferencia Učíme pre život 2014

V dňoch 21. - 23. marca 2014 sa v Poprade konal už 6. ročník konferencie o budúcnosti a smerovaní vzdelávania na Slovensku. Ústredná téma - Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní - spájala odborné prednášky, workshopy, diskusie a burzy nápadov. Konferencie sa zúčastnili p. riaditeľka Čačková a p. zástupkyňa Hrebeňárová.

Čítajte viac

 

Sviatok slova

Sviatkom slova by sme mohli nazvať školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa konal 19. marca 2014 na II. stupni. Recitátori už netrpezlivo čakali na svoje vystúpenie pred publikom aj pred samotnou porotou. Práve porota to nemala vôbec ľahké. No nakoniec sa rozhodla a veríme, že vybrala tých najlepších, ktorí budú reprezentovať našu školu 3. apríla 2014 v obvodnom kole. A kto postupuje?

Čítajte viac

 

Svedectvo krvi

Svedectvo krvi má výnimočné postavenie v rade historických hier Karola Horáka. 17. marca 2014 sa do košického divadla opäť vybralo spoločenstvo školy, aby sa presvedčili o zaujímavom spracovaní tejto historickej drámy. Ide o súčasné moderné divadlo, charakterizované jeho výrazovými prostriedkami – novým typom herectva, hudbou a spevom. V hre bolo prítomné silné posolstvo dneška.

Čítajte viac

 

Súťažili ste s nami - myslite EKOlogicky

Ďakujeme všetkým horlivým žiakom, rodičom, podporovateľom, pedagógom, ktorí nám pomohli zvýšiť šancu uspieť v celoslovenskej súťaži Ekohra a vyhrať nové multifunkčné školské ihrisko! Osobitná vďaka patrí kolektívom 7.C a s. Zuzane a 8.C spolu s p.uč. Paraličovou. Spoločne zastrešovali zber fliaš, odvoz a celú organizáciu v predajni Lidl, štatistické práce a aktuálne správy do tried i školského rozhlasu. Súťaž ide do finále - ideme ďalej!

Čítajte viac

 

Fyzikálna olympiáda

Myslite si, že fyzika zaujíma žiakov iba ako vyučovací predmet? Niektorí sa jej venujú aj ako záľube. Medzi úspešnými riešiteľmi obvodného kola fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala 14. marca 2014 v CVČ Domino, bol aj náš žiak. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Testovanie 9 2014

V stredu - 12. marca 2014 absolvovali najstarší žiaci testovanie zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Onedlho ich však čakajú talentové a prijímacie skúšky, preto v práci a prípravách pokračujeme ďalej. Veľa chuti a síl do učenia!

Čítajte viac

 

Rodičovská akadémia - kurz pre rodičov o výchove detí

Na pôde školy realizujeme v mesiaci marec a apríl Rodičovskú akadémiu - kurz pre rodičov o výchove detí. Pozostáva z piatich stretnutí - každý týždeň v utorok od 16:30 do 19:00 hod. pri občerstvení, prednáške a diskusii v skupinách. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v utorok 11. marca 2014. Prajeme Vám príjemné chvíle!

Čítajte viac

 

Pokoj v duši na duchovnej obnove

Pokoj je začiatkom dobra... aj tieto slová zazneli popoludní vo štvrtok - 27. februára 2014 na stretnutí pedagógov, zamestnancov i hostí s d.o. Petričkom. Osobné svedectvá i životné cesty ľudí, ktorým sa venuje, boli prepojené so slovami Písma. Spoločne sme sa zastavili v myšlienkach, povzbudili v hľadaní pokoja a dobra v srdci a ľuďoch okolo nás. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Sv. Cyril a Metod v školskej kaplnke

Silný duchovný i umelecký zážitok sprevádzal vo štvrtok - 27. februára 2014 slávnostné posvätenie obrazu patrónov školy, ktorý pochádza z dielne študentiek ŠÚV v Košiciach. Nech je posolstvom viery, odkazom i dedičstvom našich predkov. Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

Na filme Všetky moje deti

Projekt lásky, ako nazýva d.o. Marián Kuffa pomoc a službu Rómom, sme videli a zažili v dokumentárnom filme Všetky moje deti. S úžasom a obdivom sledovali službu, prácu a misiu tohto človeka pre ľudí na pokraji spoločnosti, chudoby a často i života. Cinemas v OC Galéria navštívili v stredu popoludní - 26. februára 2014 pedagógovia školy a o deň neskôr aj starší žiaci zo 7., 8. a 9. ročníka.

Čítajte viac

 

Finále súťaže - Ukáž, čo vieš

Dňa 25. februára 2014 sa uskutočnilo finále celomestskej súťaže Ukáž, čo vieš. Naša škola doň vstupovala z pozície víťaza predchádzajúcich 3 kôl. A úspešné bolo aj finále v CVČ Domino. Družstvu mladších žiakov blahoželáme k 1. miestu!

Čítajte viac

 

Triedy na duchovných obnovách

Duchovný program, zaujímavé aktivity, chvíle modlitby a spoločná sv. omša - to sú duchovné obnovy, ktoré si pre jednotlivé triedne kolektívy na II. stupni pripravujú p. kaplán Paľko a vyučujúce náboženstva. Každý ročník spája spoločná myšlienka i chuť upevniť vzťah k Bohu a kamarátom v triede.

Čítajte viac

 

Šišky a misie

Fašiangový čas sme sa aj v tomto roku rozhodli spojiť s ponukou sladkých šišiek. Šikovné pani vychovávateľky ich v utorok - 18. februára 2014 už od skorého rána piekli a šikovné dobrovoľníčky ponúkali počas desiatovej prestávky. A vy, milí priatelia misií, ste za dobrovoľný príspevok ochutnali dobroty, osladili desiatu a pomohli deťom a ľuďom v neľahkých životných situáciách. Nezabudnite, že misie začínajú v našich srdciach! Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Projekt Ľudské telo v 3.B

V pondelok 17. februára 2014 sa vyučovanie v 3. B nieslo v znamení odborných rozhovorov, prezentácií, prezerania a štúdia encyklopédií, slovníkov a odbornej literatúry. Témy bola známe a obľúbené – ľudské zmysly, vývin človeka, nervová sústava.

Čítajte viac

 

Bohatá medailová žatva

Krajské kolo recitačnej súťaže "...a Slovo bolo u Boha..." sa konalo v Humennom 14. februára 2014. Šiestich recitátorov sprevádzala p. uč. Cubjaková a mamka jedného zo súťažiacich. Naši reprezentanti sa do Košíc nevrátili naprázdno.

Čítajte viac

 

Prváci na lyžiach

Lyžiarsky kurz absolvovali naši najmladší žiaci od 10. do 14. februára 2014 v Lyžiarskej škole JAKASKI na Jahodnej. Aj keď im počasie neprialo celý týždeň, nakoniec aj tri dni stačili na to, aby sa naučili aspoň základy, ktoré budú môcť rozvíjať a zdokonaľovať.

Čítajte viac

 

Anglický týždeň

V dňoch od 10. do 14. februára 2014 si štvrtáci vychutnávali vyučovanie v anglickom jazyku s anglickým lektorom Davidom. Žiaci nasávali vedomosti hravou formou.

Čítajte viac

 

Lyžiarsky výcvikový kurz sa vydaril

Býva dobrým zvykom, že „lyžiarak“ absolvujú žiaci siedmeho ročníka. Nebolo tomu ináč ani tento rok. Za snehovou nádielkou sa vybrali v čase od 10. do 14. februára 2014 do Litmanovej. Nechýbali ani inštruktori – p. uč. Švec, p. uč. Bačinská, p. uč. Snopková, p. uč. Ficiková a pán kaplán Paľko. Počasie im prialo a domov sa vrátili všetci ako lyžiari.

Čítajte viac

 

Stretnutie ôsmakov s o. Pavlom Hudákom

Potrebným a veľmi zaujímavým GPS na ceste dospievania boli v utorok-11. februára 2014 rozhovory a prednášky s o. Hudákom. Chlapcom i dievčatám z 8.ročníka ponúkol odpovede v témach života, vzťahov, priateľstva, viery. Ďakujeme za spoločné úmysly, modlitby, čas, úsilie!

Čítajte viac

 

Dejepisná olympiáda

Rok sa zas stretol s rokom a začínajúci historici opäť súťažili v dejepisnej olympiáde. V obvodnom kole 6. ročníka, ktoré sa konalo 11. februára 2014 v CVČ Domino, testovalo svoje vedomosti šesť súťažiacich, ktorých odborne pripravoval p.uč. Zachariáš. Z nich štyria skončili ako úspešní riešitelia. Milé bolo, že medzi nimi boli žiaci, ktorí na sebe pracujú bez toho, aby na seba zvlášť upozorňovali.

Čítajte viac

 

Hviezdoslavov Kubín 2014 na 1. stupni

Školské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo na našej škole 11. februára 2014 s veľkým záujmom detí prvého stupňa.

Čítajte viac

 

Plagatománia

Štylizáciu, rýmovanie, ale aj ilustrátorské schopnosti si vyskúšali žiaci 5.C počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Teoretické vedomosti o plagáte zužitkovali v skupinovej práci, keď vytvárali svoj plagát, v rámci súťaže Čítame s Osmijankom. S veľkým nadšením a vervou sa pustili do práce. Zaujímavé výsledky zdobia triedu a v apríli „pocestujú“ do Bratislavy.

Čítajte viac

 

Geografická olympiáda

Geografia patrí k najobľúbenejším predmetom najmä pre štvoricu žiakov, ktorí nás vo štvrtok - 6. februára 2014 reprezentovali na obvodnom kole olympiády. V CVČ Domino vybojovali výborné umiestnenia aj na stupni víťazov. Ďakujeme im za vytrvalosť, usilovnosť a za odbornú prípravu p. uč. Bačinskej!

Čítajte viac

 

Biologická olympiáda

V obvodnom kole už 48. ročníka súťažili v stredu - 5. februára 2014 aj dve naše biologičky, ktoré v kategórii C dosiahli pekné výsledky. Dievčatá súťažili v teoreticko-praktickej časti.Ďakujeme za hodiny zodpovednej a trpezlivej prípravy pod odborným vedením p. uč. Zachariášovej a reprezentáciu školy!

Čítajte viac

 

V čase gréckych bájí

Báje sú zaujímavou témou a oslovili aj 6.B. Do obdobia starých gréckych bájí sa preniesli počas hodín literatúry. Zaujímavé rozprávanie o Afrodite, Poseidonovi, Diovi a o ďalších bohoch a polobohoch si pripravili pre svojich spolužiakov.

Čítajte viac

 

Deň v maskách

Posledný januárový deň bol na I. stupni naozaj zaujímavý. Okrem polročnej klasifikácie to bol aj Deň v maskách. Po chodbách aj v triedach sa pohybovali princezné, zvieratká, baletky, tanečnice, šašovia, Spidermani, športovci a všeličo iné. Okrem učenia nechýbal ani tanec a prehliadka. Domov každý odchádzal s dobrým pocitom, že zvládol I. polrok, ale aj s dobrou náladou.

Čítajte viac

 

Snehová nádielka všetkých potešila

Januárový sneh vylákal na svahy milovníkov zimných športov. Naši najmladší žiaci počas hodín telesnej výchovy a v popoludňajšom čase v ŠKD využívajú všetky možné „nástroje“ na sánkovanie. Z minikopčeka pri škole sa ozýva radosť a smiech. Nech krásne snehové počasie vydrží čo najdlhšie, aby si krásu zimy všetci užili.

Čítajte viac

 

Fašiangová diskotéka s filmovými melódiami

Fašiangy, Turíce... diskotéka plná melódií zo sveta filmu, kostýmy známych filmových postáv v podaní žiakov aj pedagógov, super moderátori, súťaže, tombola, dobrá nálada a zábava. Nič z toho nechýbalo 30. januára 2014 na tanečnom parkete vo veľkej telocvični. Niečo navyše - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Hurá, na ľad!

Korčule, teplé zimné oblečenie, voňavý čaj a chutná desiata - to je výbava všetkých korčuliarov, ktorí sa aj v tomto šk. roku rozhodli zašportovať a najmä si dobre zakorčuľovať. Postupne sa na ľadovej ploche vystriedali rôzne triedy a ročníky z II. stupňa.

Čítajte viac

 

5.B a 5.C číta s Osmijankom

Desiaty ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže - Čítame s Osmijankom je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov. Piataci patria ešte do tejto kategórie. 5.B aj 5.C číta doma aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Čítajte viac

 

Bábkové divadlo v 5.C

Hodina literatúry sa 24. januára 2014 v 5.C zmenila na divadelnú scénu. Do triedy zavítali, presnejšie, žiaci si z domu doniesli maňušky, marionety aj javajky. A tak sa zachraňovanie Osmijanka mohlo začať.

Čítajte viac

 

Piataci bronzoví

V stredu, 22. januára 2014, sa na obvodnom kole Matematickej olympiády stretli najúspešnejší riešitelia domácich kôl. Medzi súťažiacimi mala zastúpenie aj naša škola. O dobrý výsledok sa pokúšali 8 piataci a jedna žiačka deviateho ročníka.

Čítajte viac

 

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia budúcich prváčikov, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri zápise detí na našu školu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17.-18. januára 2014. Milí budúci prváci, tešíme sa na Vás v novom šk. roku. Prajeme Vám ešte pekné chvíle prežité v škôlke a radosť pri nástupe do školy!

Čítajte viac

 

Dve umiestnenia na Šalianskom Maťkovi

Obvodné kolo 21. ročníka v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO sa uskutočnilo 17. januára 2014 v Domine. Vo všetkých troch kategóriách mala zastúpenie aj naša škola.

Čítajte viac

 

Mediálna výchova v Lumene

Zaujímavosti z práce rozhlasovej redaktorky p. Čigašovej, niečo zo života známeho Rádia Lumen, zvukové nahrávanie a ešte niečo navyše mohli zažiť a vidieť mladí redaktori z 9.B triedy. V piatok - 17.januára 2014 navštívili počas vyučovacích hodín predmetu poznaj a ži košickú redakciu Rádia Lumen.

Čítajte viac

 

Olympiáda z ANJ

Tento cudzí jazyk patrí určite k obľúbeným predmetom i jazykom dvoch našich žiakov, ktorí nás v stredu - 15.januára 2014 reprezentovali v obvodnom kole olympiády z anglického jazyka. Stali sa víťazmi školského kola a vďaka dobrej príprave sa v obvodnom kole umiestnili na pekných miestach.

Čítajte viac

 

V Novom roku

Prvý školský deň v novom kalendárnom roku sme začali v stredu - 8. januára 2014 slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spol. v Košiciach, ktorú slúžil školský kaplán Paľko. Ďakovali i prosili sme za všetky dary lásky, nádeje, ktoré nám Pán pripraví. Po návrate do školy nechýbalo posvätenie tried i spoločných školských priestorov. Pane, zverujeme Ti naše cesty, plány, túžby...

Čítajte viac

 

Poklona Jezuliatku

Posledný deň v škole, tesne pred vianočnými prázdninami, sme sa venovali príjemným duchovným i predvianočným aktivitám. V triedach nechýbali vianočné posedenia pri stromčeku, rozprávanie o Vianociach v rodinách i adventní anjelikovia. V školskej kaplnke sme sa podľa ročníkov v sprievode p. kaplána Paľka poklonili Jezuliatku a pozdravili ho slovom i spevom. Otvorili sme srdcia dokorán...

Čítajte viac

 

Darček v škatuli

Dlhoročná adventná aktivita, ktorú pripravujeme v spolupráci s OZ Maják nádeje, oslovila aj v tomto roku všetky štedré deti, ich rodiny i pedagógov školy. Škatule sa v triedach zapĺňali potrebnou pomocou pre konkrétne rodiny z Košíc i okolia mesta. Štedrosti i vďaky bolo neúrekom!

Čítajte viac

 

Projektový deň v 4.B - Nátierky

V pondelok - 16. decembra 2013 sa 4.B zmenila na školskú kuchyňu, v ktorej sme vyrábali jednohubky a chlebíčky. Chutné recepty na tie najlepšie ponúkame aj vám. Dobrú chuť a veľa zábavy v kuchyni!

Čítajte viac

 

Predvianočné stretnutie

Ako sa rok s rokom stretáva, tak sa v pondelok - 16. decembra 2013 stretli pedagógovia a zamestnanci školy na príjemnej predvianočnej spoločenskej akcii. Pozvanie prijali aj naši starší bývalí kolegovia a členovia Klubu kresťanských dôchodcov z mestskej časti Terasa.

Čítajte viac

 

Daniel Pastirčák na hodine literatúry

Pekný umelecký zážitok čakal v piatok - 13. decembra 2013 na čitateľov z II. stupňa, ktorí hodinu literatúry prežili netradične a originálne - besedou s Danielom Pastirčákom, známym slovenským spisovateľom, scenaristom, výtvarníkom, kazateľom a milovníkom snívania a fantázie.

Čítajte viac

 

Advent 2013

Sviece na adventnom venci v školskej kaplnke i v triedach nám ukrajovali z dní očakávania Spasiteľa sveta. Zaujímavými aktivitami sme sa snažili spríjemniť tieto dni a najmä pripraviť srdcia na vianočné sviatky. Prečítajte si o nich viac!

Čítajte viac

 

Školské kolo Pytagoriády

Vo štvrtok - 12. decembra 2013 prebehlo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Šikovní matematici si zmerali sily a úspešných riešiteľov sme mali vo všetkých ročníkoch. Prví traja z každej kategórie postupujú do obvodného kola. Ich mená si prečítajte v ďalšej časti.

Čítajte viac

 

Vystúpenie Ratolesti na Terase

V rámci programu Vianoce na Terase sa v stredu - 11. decembra 2013 pred OC Galéria predstavil aj školský spevácky zbor Ratolesť. Pásmo slova a hudby spríjemnilo adventný podvečer rodičom, zamestnancom školy aj náhodným okoloidúcim. Nech svojím spevom potešujú všetkých ľudí dobrej vôle!

Čítajte viac

 

„Iskoni bie slovo, I slovo bie u Boga, I Bog bie slovo...“

Predvianočná atmosféra na nás dýchala z akadémie 10. decembra 2013, ktorú si s veľkou láskou a oduševnením pre všetkých pripravili žiaci I. stupňa pod vedením svojich pani učiteliek a pani vychovávateliek.

Čítajte viac

 

Slávnosť Panny Márie

Sviatočný deň - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 9. decembra 2013 sme začali sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov. Po sv. omši, ktorú celebroval pán farár, na žiakov čakal bohatý triedny a ročníkový program. Všetci sme prežili zaujímavý deň naplnený pokojom a zážitkami.

Čítajte viac

 

Deň sv. Mikuláša

Radostná atmosféra zavládla v škole 6. decembra 2013, kedy si pripomíname sv. Mikuláša. Mikuláš spolu s anjelmi prišiel medzi žiakov I. stupňa a nezabudol pozdraviť aj starších žiakov, ba aj učiteľov. V tento deň malí aj veľkí dostali mikulášske prekvapenie nielen v triede, ale aj na obede.

Čítajte viac

 

Popoluška

Popoluška a jej tri oriešky už niekoľko rokov patria k Vianociam. Túto klasickú rozprávku si mohli pozrieť 6. decembra 2013 na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove piataci aj šiestaci spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami. Popoluška je príbehom o tom, že aj sny sa môžu stať skutočnosťou a že poctivej práce sa netreba báť.

Čítajte viac

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš - 2. kolo

Dňa 3.12.2013 sa uskutočnilo 2. kolo prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš. Naše 5-členné družstvo si udržalo vedenie, v tomto kole sme boli druhí. V celkovom poradí sme zatiaľ na prvom mieste.

Čítajte viac

 

iBobor

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila druhýkrát do informatickej súťaže iBobor, ktorá prebieha na Slovensku už 7. rok. Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších krajín a to nielen v Európe. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Čítajte viac

 

Adventné vence

Svetlá sviečok z adventných vencov už vidno z tried i školskej kaplnky. Posväcoval ich školský kaplán Paľko v prítomností zástupcov detí z každej triedy. Pripravme cestu Pánovi...

Čítajte viac

 

Bronzové basketbalistky

Obvodné kolo v basketbale úspešne zvládli dievčatá 28. novembra 2013. Po dôslednej príprave pod vedením p. uč. Brezovej zdolali aj náročné súperky a do školy doniesli bronzové medaily, víťazný pohár aj diplom. Dievčatá, srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Nechýbali sme na predpremiére

Štátne divadlo v Košiciach uviedlo 28. novembra 2013 predpremiéru muzikálu Móric Beňovský. Učitelia spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi ani tentokrát nechýbali. Svoje sily v ňom spojili všetky tri umelecké zložky – činohra, opera aj balet. A naozaj sa bolo na čo pozerať, samozrejme, aj počúvať.

Čítajte viac

 

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

V stredu - 27. novembra 2013 sa známej súťaže zúčastnili aj žiačky našej školy. Boli to dievčatá zo 6.B - Ema Gromová, Júlia Benderová a Noemi Andrea Pramuková. Program sa začal sv. omšou, ktorú v miestnom kostole v Kendiciach slávil Mons. Stanislav Stolárik. Dievčatá skončili na 8. mieste, za ktoré ich pochválila aj pani riaditeľka.

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov

Načerpať duchovné sily, bohatstvo pri meditáciách, zveriť svoje životy Panne Márii a Ježišovi, obnoviť krstné sľuby, uzdraviť telo i dušu... to všetko získali pedagógovia a zamestnanci školy počas duchovných cvičení v dňoch 21.-23. novembra 2013 v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Máriina úcta, kľúčová téma cvičení, sa krásne prelínala Evanjeliom a modlitbami v kruhu nášho spoločenstva, ktoré duchovne sprevádzal páter Leopold. Vďaka, Pane, za požehnané dni v Tvojej blízkosti...

Čítajte viac

 

V šachu sa darilo

Známi reprezentanti v šachu - súrodenci Alex a Maxim Markovci - súťažili 22. novembra 2013 na Majstrovstvách okresu Stropkov v kategórii základných škôl. Starší z nich získal 2. miesto a mladší Maxim pekné 1. miesto. Čaká ich ešte 5 súťažných kôl a zaujímavé chvíle so šachom. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Olympiáda z anglického jazyka

Koľko jazykov vieš, o toľko sa skôr dorozumieš! Aj to by mohlo platiť o 22 žiakov z II. stupňa, ktorí sa v stredu - 20. novembra 2013 rozhodli zabojovať v školskom kole olympiády z anglického jazyka. Za sebou už majú aj ústne kolo.

Čítajte viac

 

PRO EDUCO 2013

Výber strednej školy je pre deviatakov veľmi dôležitým rozhodnutím. Veľtrh vzdelávania navštívili 19. novembra 2013 spolu s pani učiteľkami triednymi v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.

Čítajte viac

 

Festival sakrálneho umenia Košice

Školský zbor Ratolesť aj v tomto roku prijal pozvanie na jedinečné kultúrne podujatie v rámci známeho festivalu - Koncert detských a mládežníckych sakrálnych zborov. Počuť a vidieť ste ich mohli spolu s ďalšími zbormi v pondelok - 18. novembra 2013 v Evanjelickom kostole na Mlynskej ul. v Košiciach.

Čítajte viac

 

Olympiáda zo SJL

Školské kolo Olympiády zo SJL sa uskutočnilo 14. novembra 2013. Svoje vedomosti si mohli preveriť ôsmaci aj deviataci. Overovali si ich v teste a v pretransformovaní textu. Veľmi pekne sa zhostili aj ústnej časti a dosiahli naozaj výborné výsledky. Pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry to nemali vôbec jednoduché. Len malé rozdiely boli medzi jednotlivými súťažiacimi. Ako to nakoniec dopadlo?

Čítajte viac

 

Kultúrne dopoludnie v Átrium klube

Deviataci spolu s pani učiteľkami triednymi zažili 13. novembra 2013 zaujímavé predpoludnie v Átrium klube. Súkromná stredná odborná škola Bukovecká si pre nich pripravila prezentáciu školy s interaktívnou diskusiou.

Čítajte viac

 

O Južnom Sudáne

Stredajšie vyučovanie - 13. novembra 2013 nám spríjemnila Majka Brezová, naša bývalá žiačka, ktorá rok pôsobila na misiách v Južnom Sudáne. Slovom, výstižnou prezentáciou a bohatými zážitkami sme sa dozvedeli o ľuďoch a ich živote. Pane, zverujeme Ti misionárov, ľudí a deti v týchto krajinách.

Čítajte viac

 

Godzone tour 2013

V rámci Týždňa cirkvi pre mládež sa aj v našom meste v utorok - 12. novembra 2013 konalo zaujímavé podujatie - Godzone tour v Cassosport hale v Košiciach. Program pod názvom Armáda kráľa ponúkol hudbu, spevy, svedectvá, duchovnú atmosféru mladých ľudí pre mládežníkov mesta, medzi ktorými nechýbali ani naši ôsmaci a deviataci.

Čítajte viac

 

Ako sa nám páčilo...

Deviataci a žiaci z 8.A spolu s p. učiteľkami slovenčiny, Pustaiovou a Ferkovou, zavítali 11. novembra 2013 do Štátneho divadla v Košiciach. Hra Ako sa vám páči sa im naozaj páčila. Spríjemnila im novembrový večer a z divadla odchádzali natešení, že určite to nebolo posledné predstavenie v tomto školskom roku.

Čítajte viac

 

Dušičkové obdobie

V tichej modlitbe sme v novembrových dňoch putovali na cintorín aj my...popoludní sme sa spolu so žiakmi snažili získať plnomocné odpustky za duše v očistci. Pane, zažiar svojím večným svetlom našim drahým zosnulým...

Čítajte viac

 

V stolnom tenise 1. miesto

Obvodné kolo v stolnom tenise Košice - Západ sa konalo 8. novembra 2013 na ZŠ Lechkého ul. v Košiciach. Spomedzi šiestich prihlásených škôl a po náročných športových kolách obsadili naši hráči skvelé 1. miesto. Čakajú ich dni príprav na krajské kolo. Blahoželáme a povzbudzujeme do ďalších športových bojov!

Čítajte viac

 

Písali sme Komparo

Škola,ktorá to so vzdelaním mysli vážne. Túto výzvu 7. novembra 2013 prijali ôsmaci a deviataci, ktorí sa prihlásili do Kompara, cvičného testovania žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a všeobecných študijných predmetov. Prajeme im veľa trpezlivosti a zodpovednosti pri príprave na stredné školy!

Čítajte viac

 

Indiánsky deň u prvákov

Prvý novembrový pondelok sa prvácke triedy zmenili na indiánske kmene. Do karnevalu je ešte ďaleko, ale my, prváci, sme sa zoznámili s novým písmenom – písmenom I. Hlavy nám zdobili čelenky, na ktoré pribúdali farebné pierka za splnené úlohy.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova s deviatakmi

Juskova Voľa bola miestom duchovnej obnovy pre najstarších žiakov. Sväté omše, zaujímavé duchovné aktivity, diskusie i chvíle ticha na nich čakali 4.-5. novembra 2013. Sprevádzali ich pani tr. učiteľky Ferková a Bednárová, p.uč. Snopková a duchovne p. školský kaplán Paľko. Pane, ďakujeme za dary Ducha svätého a otvorených sŕdc pri počúvaní a prijímaní Tvojich slov.

Čítajte viac

 

Súťaž - Ukáž, čo vieš

Dňa 5. 11. 2013 sa naša škola opäť zúčastnila prírodovednej súťaže v CVČ Domino. Prvé kolo bolo zamerané na jesennú prírodu. V konkurencii 20 družstiev vyhrali! Dúfame, že sa im bude dariť aj naďalej.

Čítajte viac

 

Metodický deň pedagógov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy

Na pôde našej školy sa v utorok - 29. októbra 2013 stretli pedagógovia katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Metodický deň bol pre všetkých príležitosťou rozvíjať profesijné i odborné kompetencie, odovzdávať pracovné skúsenosti a povzbudiť sa v práci pedagóga dnešných čias. Pane, ďakujeme Ti za dary múdrosti, poznania a sily počas tohto dňa.

Čítajte viac

 

V šachu sa nám darilo

V utorok 29.októbra 2013 sa naša škola zúčastnila Školských majstrovstiev obvodu Košice II žiakov v zrýchlenom šachu 2013. Našu školu reprezentovali piati žiaci, ktorí vybojovali krásne umiestnenia a jeden z nich-Alex Marko /7.C/ postup na krajské kolo. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Štvrtáci v škole v prírode

V dňoch 14.-18.októbra 2013 sa žiaci 4.ročníka zúčastnili školy v prírode v Drienici. Počas tohto pobytu sa zdokonaľovali v plávaní, obdivovali krásy prírody a posilňovali triedne i medzitriedne kamarátstva. O tom, ako sa im páčilo, napísali.....

Čítajte viac

 

Za bedminton striebro

24. októbra 2013 sa na ZŠ Janigova uskutočnilo Obvodné kolo Košice II v športovej disciplíne bedminton pre žiakov a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií.

Čítajte viac

 

Deň sukní a košieľ

Opäť sme sa zapojili do celoslovenského projektu, ktorý podporuje ľudskú dôstojnosť, jednoduchosť a krásu oblečenia, úctu k človeku. Dňa 24. októbra 2013 bol v našej škole Deň sukní a košieľ. Dievčatá prišli oblečené v sukniach a chlapci v košeliach. Bola to zaujímavá módna prehliadka! A ako to všetko dopadlo?

Čítajte viac

 

V októbri s ružencom

Stredy v mesiaci október patrili modlitbe sv. ruženca. V školskej kaplnke sa stretli mladší žiaci so staršími, učitelia, rodičia i príbuzní. Služby pri modlitbách si rozdelili chlapci a dievčatá z II. stupňa podľa jednotlivých ročníkov. Mária, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Deň jablka v 1. ročníku

Tretí októbrový pondelok bol v prváckych triedach netradičný. Bol ročníkovým Dňom jablka. Všetky triedy sa premenili na jablkový sad a predbiehali sa, v ktorom narástlo najkrajšie jabĺčko. Určite si takýto super deň zopakujú aj o rok.

Čítajte viac

 

Coca-Cola Školský pohár 2013/2014

Turnaj vo veľkom futbale mal v našom meste štart v pondelok - 21. októbra 2013. Ihrisko SŠG na Užhorodskej ul. v Košiciach patrilo športovcom zo šiestich škôl. Medzi nimi boli aj naši futbalisti - výberové družstvo chlapcov z 8. a 9. ročníka. Góly padali nám i súperom, ale dobrá športová atmosféra patrila všetkým. Chlapci, pekné 4. miesto je vaše!

Čítajte viac

 

Milión detí celého sveta sa modlí ruženec

Naša škola sa aj tento rok zapojila do iniciatívy „Milión detí celého sveta sa modlí ruženec“. Spoločne sme sa modlili 18. októbra 2013 (piatok) o 9.00 hod. Akcia „Detský ruženec“ vznikla v r. 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a svoj cieľ od sv. pátra Pia, pretože organizátori dôverujú jeho výroku, ktorý znie: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

Čítajte viac

 

Víťazné práce v celoslovenskej súťaži Solúnski bratia

Uveríte, neuveríte, ale keď sme v júni posielali žiacke práce do súťaže Solúnski bratia, netušili sme, že v septembri nás všetkých milo prekvapí správa o celoslovenskom úspechu niektorých z nich a pozvánka na slávnostné vyhodnotenie súťaže v Nitre. A toto krásne mesto pod Zoborom v dňoch 16. - 17. októbra 2013 navštívili Veronika Kaduková, víťazné 1. miesto v literárnej sekcii 8. - 9. ročník a Annamária Kaňuchová, víťazné 1. miesto vo výtvarnej sekcii II. stupeň. Ocenenie sa ušlo aj ďalším súťažiacim - čítajte viac. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Ocenenie pedagógov na celoslovenskom stretnutí

V dňoch 15. - 16. októbra 2013 sa v Poprade konala Celoslovenská porada riaditeľov katolíckych škôl. Hlavným organizátorom boli KBS a ABŠÚ Košice. Prvý deň patril odborným seminárom, pracovnej porade a nasledujúci deň bol spojený so slávnostným morálnym oceňovaním pedagógov a pracovníkov škôl, medzi ktorými boli aj naše kolegyne, výborné pedagogičky a ľudsky i duchovne bohaté osobnosti - RNDr. Helena Čujová, bývalá p. riaditeľka a Mgr. Magdaléna Bednárová. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Deviataci nechýbali na INTEGRÁCII 2013

Piaty ročník charitatívnej akcie INTEGRÁCIA 2013 sa uskutočnil 15. októbra 2013 v Steel Aréne v Košiciach. Naši deviataci tam zavítali so svojimi pani učiteľkami triednymi - Bednárovou a Ferkovou a s p. uč. Kručanicovou. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 9000 žiakov zo základných aj zo špeciálnych základných škôl, stredných škôl, odborných učilíšť a detských domovov. Záznam odvysiela RTVS 24.11.2013 (nedeľa) o 15.00 hod. Chcete sa dozvedieť viac? Čítajte ďalej.

Čítajte viac

 

Predpoludnie vo Veritase

Príjemné pozvanie od študentov GTA v Košiciach bolo adresované žiakom 5. - 8. ročníka. Mladí gymnazisti pod umeleckým vedením Mgr. Jána Pitoňáka pripravili umelecké pásmo Svätí bratia Cyril a Metod. Divadlo vo Veritase navštívili v utorok - 15. októbra 2013 naši žiaci v sprievode tr. učiteľov v rámci Dňa triedneho učiteľa. Umelci nám ponúkli silný duchovný i kultúrny zážitok. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Plavci - štvrtáci na Drienici

Týždeň od 14. - 18. októbra 2013 "preplávali" v bazéne na Drienici naši štvrtáci spolu s triednymi p. učiteľkami a školským p. kaplánom Paľkom. Plavecký kurz posilnil ich športové zručnosti a zdravie. Pane, vďaka za tieto pekné dni!

Čítajte viac

 

Konferencia školských lídrov - Vilnius 11. – 12.10. 2013

Začiatkom októbra sa p. riaditeľka zúčastnila prostredníctvom etwinningu na konferencii, ktorá sa konala vo Vilniuse v Litve. Nie iba jej názov: „Developing your school with EU programme support“ (Rozvoj vašej školy s podporou EU programov), ale hlavne to, že bola určená riaditeľom škôl, bolo niečo nové. Počet riaditeľov sa pohyboval okolo 250 z 28 krajín Európy. Slovensko reprezentovali traja riaditelia. Výstižné zamyslenie nad jedinečnou pracovnou cestou si prečítajte v ďalšej časti.

Čítajte viac

 

Minimaratón v ŠKD

Dňa 11. októbra 2013, tak ako každý rok, sa v našom Školskom klube detí konal KLUBOVÝ MINIMARATÓN. Na štart sa postavili skoro všetky deti. Najväčšie nadšenie prejavili prváci. Dĺžka trate bola pre každého účastníka rovnaká. Úlohou bolo prebehnúť jedno celé kolo okolo školského ihriska. Osobitne štartovali chlapci i dievčatá. Tí, ktorí sa nemohli zapojiť do behu zo zdravotných dôvodov, statočne povzbudzovali svojich kamarátov. Zvíťazili všetci, pretože dobehli do cieľa a to je dôležité. V cieli si prevzali sladkú odmenu a víťazi aj malú pozornosť. Mená prvých troch víťazov z každej kategórie sú zverejnené na listine víťazov, ktorá je vyvesená na vrátnici školy spolu s fotodokumentáciou.

Čítajte viac

 

Plavecká štafeta mesta Košice

Športové predpoludnie ako na olympiáde zažilo družstvo plavcov na Mestskej krytej plavárni, ktorí sa v piatok - 11. októbra 2013 zúčastnili štafety v plávaní. Výpravu viedol a zo sucha povzbudzoval p.uč. Švec. Spoločne sa pridali k ďalším športovým družstvám a uzavreli 24-hodinový maratón v plávaní, ktorý trval od 10.10.2013 od 12. hodiny do 12. hodiny.

Čítajte viac

 

Piataci na výstave Plody zeme

Vyučovacie hodiny poznaj a ži, ktoré piataci prežili na výstave v Kostole sv. Michala v Nižnom Klátove, sa piatakom naozaj páčili. Vo štvrtok - 10. októbra 2013 tam putovali spolu so svojimi p. triednymi učiteľkami a p. kaplánom Paľkom. Okrem prehliadky stihli v modlitbe poďakovať za dary dobrej úrody a prácu hospodárov.

Čítajte viac

 

Návšteva otca Hudáka

Už niekoľko rokov k deviatakom prichádza otec Pavol Hudák. Aj v tomto školskom roku zavítal k nám do školy 8. a 9. októbra 2013. A o čom bolo stretnutie?

Čítajte viac

 

Deň úsmevu v 3.A

Dnes bol skvelý deň! Tak si mohli povedať v stredu-9. októbra 2013 tretiaci, ktorým sa trieda zaplnila úsmevom, dobrou náladou, zábavou a veselými aktivitami. A možno tento deň nemá konca a pokračuje doteraz!

Čítajte viac

 

Na Spiši s ôsmakmi

Spoznávať krásy i prírodné tajomstvá Dreveníka i okolia bolo hlavným cieľom geografickej exkurzie, ktorú v troch jesenných turnusoch absolvovali ôsmaci. K tomu si ako bonus pridali prehliadku blízkeho Spišského hradu. Stihli aj ponaháňať hradné svište, nakúpiť pekné suveníry a cestou domov spoznávať malé spišské mestečká. Boli to nielen poučné, ale aj zaujímavé dni v teréne.

Čítajte viac

 

Projektový deň v 4.A - Vybrané slová

Dňa 8.októbra 2013 sa v 4.A uskutočnil projektový deň zameraný na vybrané slová. Šikovní žiaci, jazykovedci, vymýšľali rôzne príbehy, v ktorých vystupovali vybrané slová. A ako to dopadlo? Začítajte sa do príbehov a nezabudnite si vybrané slová zopakovať spolu s nimi. Pekné a poučné čítanie!

Čítajte viac

 

Minimaratónci v cieli

Október sa v Košiciach už tradične spája s Medzinárodným maratónom mieru. Na jeho minitrase s dĺžkou 4,2 km ste v nedeľu - 6. októbra 2013 mohli stretnúť aj bežcov a niektorých pedagógov z našej školy a zastúpenie na celej trase sme mali aj v štafete. Maratónci, blahoželáme!

Čítajte viac

 

Deň sv. Františka, patróna 2.A

„Pane Ježišu, dovoľ nám načerpať z Tvojej múdrosti a láskavosti, tak ako nášmu patrónovi Sv. Františkovi. Slávime Ťa, Pane, chválime Ťa, Pane a ďakujeme Ti, Pane. Amen.“

Čítajte viac

 

Šiestaci v Tatrách

Prelom septembrových a októbrových dní prežili šiestaci na plaveckom výcviku a v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. Počas celého týždňa - 30.9.-4.10.2013 - ich sprevádzali p.tr.učiteľky Cubjaková a Snopková, p.uč.Bučáková a p.uč.Švec. Celú výpravu duchovne viedol p. kaplán Paľko. Okrem plávania stihli aj vychádzky do okolia, obdivovali krásu hôr a to všetko s dobrou náladou a peknými zážitkami.

Čítajte viac

 

Pomoc Haiti a Hondurasu

Už siedmy ročník celoslovenskej kampane Boj proti hladu - Pomoc Haiti a Hondurasu mal svojich podporovateľov aj medzi nami. Voňavé medovníkové srdiečka z rúk pani vychovávateliek šikovne zabalili staršie žiačky a reťaz pomoci išla ďalej. Za dobrovoľný príspevok si na srdiečkach pochutnávali všetci, ktorí chceli pomôcť potrebnej veci. Dobré dielo sme podporili spoločným výťažkom 294,90 €. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Výlet na Bankov

Turisti z I. stupňa si 28. septembra 2013 zabalili batohy, chutnú desiatu a zobrali nohy na plecia. Ich cieľom bolo známe miesto v okolí Košíc-Bankov. Podľa mapy prešli spolu niektoré stanovištia a kontroly. Pekný jesenný deň zavŕšili hrou na minigolfovom ihrisku.

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie

Piatkové predpoludnie - 27. septembra 2013 sa naozaj vydarilo. Žiaci II. stupňa so svojimi tr. učiteľmi naplnili cieľ účelového cvičenia, posilnili fyzické zručnosti, utužili zdravie aj medzitriedne kamarátstva pri vzájomných súťažiach, poznávacích a vedomostných aktivitách. Ďakujeme za nápadité a slnečné účelové cvičenie!

Čítajte viac

 

Národný pochod za život

V nedeľu - 22. septembra 2013 sa aj naše školské spoločenstvo pripojilo k výzve "Poď von a bojuj za život". Deti, rodičia, starí rodičia, pedagógovia i zamestnanci školy povedali ÁNO životu...V sprievode sme niesli biele kríže ako symbol tých, ktorým nebolo dovolené narodiť sa. Pane, vďaka za tento deň...prosíme o silu, odvahu povedať každý deň ÁNO človeku, jeho životu, ľudskej dôstojnosti...

Čítajte viac

 

Novéna za život

Duchovné sily, prosby, úmysly spojené s Národným pochodom za život sme posilnili Novénou za život - od 14. do 22. septembra 2013. Spoločne sme sa modlili počas celého týždňa na začiatku vyučovania. "Človek je zázrak. Poďme von a bojujme za život!" - tak znelo motto Národného pochodu za život, ktorý sa v našom meste konal v nedeľu-22. septembra 2013.

Čítajte viac

 

Na PRO-LIFE aktivitách

Sprievodné aktivity Národného pochodu za život zasiahli aj život v škole. Modlitbou Novény za život sme začínali pracovné dni v celom týždni a osobnou účasťou, najmä žiakov II. stupňa a pedagógov, podporili pro-life aktivity - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Šmolkodeň v 4.B

V pondelok-9. septembra 2013 sme začali nový týždeň netradične. Pripravili sme si Šmolkodeň. Premenili sme sa na Tatka Šmolka, Mudroša, Barbroša, Chrabroša, Šmolinku, Šmolčiatko....

Čítajte viac

 

Áno za život...

Umeleckým pásmom s týmto výstižným názvom sa na pôde školy vo štvrtok - 5. septembra 2013 predstavila ôsmakom a deviatakom hudobná skupina Poetika. Krásne texty piesní, sila hudby, slovko o žene, mužovi, dieťati...zanechali u žiakov i pedagógov tiché myšlienky, vnútorné emócie a súčasne boli pozvánkou na Národný pochod za život.

Čítajte viac

 

V novom školskom roku 2013/2014

Dni letných prázdnin sme zatvorili v pondelok 2. septembra 2013, kedy sme slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov vstúpili do nového školského roka. Duchovný sprievod viedol Mons. Juraj Kamas, správca farnosti, spolu s p. kaplánmi a o. saleziánom Pavlom. Slová nádeje a povzbudenia do školských dní venovala p. riaditeľka všetkým žiakom, rodičom i pedagógom školy. Pane, zverujeme Ti tento školský rok, školské spoločenstvo, cestu vzdelávania a poznania...

Čítajte viac

 

Stretnutie s mediátorkou

Nový školský rok začali vyučujúci a vychovávatelia netradične. 26. augusta 2013 sa stretli s mediátorkou Mgr. Dušanou Bieleszovou, aby sa čo-to dozvedeli o školskej a rovesníckej mediácii. Školská mediácia ponúka nový pohľad na chápanie súvislostí v otázkach kvality vzťahov v školskom prostredí.

Čítajte viac