Školské akcie

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Posledné dni v škole v šk. roku 2015/2016

Stredajšia slávnostná a ďakovná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla a záveru šk. roka otvorila predposledný školský deň. Slová rozlúčky aj vďaky v jej závere patrili p. riaditeľke, deviatakom, končiacim ôsmakom i piatakom, zástupcovi rodičov. Po krátkom občerstvení sa átriom už niesli mená výhercov i triednych partií, ktorí uspeli v rôznych školských súťažiach, aktivitách, školských službách, pomoci. Nechýbali ani svieže hudobné a zábavné čísla. Režisérkami programu boli p.uč. Smutelovičová a p.uč. Cubjaková. Bol to krásny sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Jarné účelové cvičenie

Utorkový deň v poslednom školskom týždni si žiaci II.stupňa poriadne zašportovali, utužili zdravie a posilnili fair play taktiku. Osviežené letné počasie všetkým prialo a chutný obed bol sýtou bodkou za jarným účelovým cvičením v tomto školskom roku. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Projekt 9P v praxi

Po období testovania a prijímacích skúšok sa v polovici mája odštartoval už známy deviatacky projekt 9P, v ktorom najstarší žiaci, v sprievode pani tr. učiteliek, posilňovali postoje, názory, zažili veľa zaujímavých stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí života, upevnili triedne i medzitriedne vzťahy, navštívili vzácne miesta doma i v zahraničí... Veríme, že sa nám podarilo nazbierať čo najviac nezabudnuteľných momentov do života, na ktoré budeme o pár rokov s úsmevom spomínať... (deviatačka Miška)

Čítajte viac

 

Deviataci na morálnom oceňovaní

Krásnou júnovou tradíciou je morálne oceňovanie žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Slávnosť sa v tomto šk. roku konala 22. júna 2016 v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Sv. omšu viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár. Sestrička Zuzana na nej sprevádzala deviatich žiakov končiaceho ročníka, úspešných reprezentantov školy - čítajte viac. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Pomáhame druhým

Zaujímavý projekt sa zrodil počas hodín náboženstva v 6. B triede. Žiaci veľmi ochotne dva mesiace nosili do školy suché potraviny, aby ich nakoniec 17. júna 2016 odniesli tam, kde to potrebujú. Ich kroky, v sprievode pani učiteľky triednej, smerovali na sídlisko KVP ku karmelitánkam. Pridali sa k nim aj pani riaditeľka a pán kaplán Bober. Žiaci z 5. B triedy tiež poslali voľačo sladké pod zub. Návšteva sa skončila spoločnou modlitbou v Kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Horný Zemplín hostil ôsmakov

Spoznávať jednotlivé regióny Slovenska mohli ôsmaci počas celého školského roka na hodinách poznaj a ži - regionálne zvláštnosti s dôrazom na geografiu. Všetko vyvrcholilo Geografickou exkurziou po Hornom Zemplíne od 13. do 15. júna 2016. Vybrali sa tam spolu s pani učiteľkou Bačinskou, ktorá bola hlavnou sprievodkyňou. Pomocnými sprievodcami boli pani riaditeľka, pán kaplán František a pani učiteľka Snopková. Dnes už Sninské rybníky, Morské oko, Sninský kameň, Tri tably, Čičvu, Starinu, Zemplínske Hámre, Kolonicu, Topoľu, Ruský Potok či Uličské Krivé nepoznajú len z rozprávania. Odniesli si odtiaľ pekné zážitky a fotografie na pamiatku.

Čítajte viac

 

Týždeň plný výletov

Školské dni v polovici júna patrili školským výletom, exkurziám, vychádzkam, spoznávaniu krás prírody, historických miest i pamiatok. Deviataci v rámci 9P navštívili zaujímavé miesta doma aj v zahraničí. Geografická exkurzia na Horný Zemplín čakala ôsmakov. Ďalšie ročníky na výletoch spoznávali krásy východného Slovenska. Pane, ďakujeme za ochranu a sprevádzanie na cestách...

Čítajte viac

 

Ako sa na I. stupni výletovalo

Krásne júnové dni v pohybe naplánovali a do bodky organizovali triedne p. učiteľky pre všetkých mladších žiakov. Stačilo sa už len dobre pripraviť, zabaliť všetko potrebné a s dobrou náladou ísť na výlet. Kde všade boli, čo všetko videli? Pýtali sme sa za všetkých zvedavcov a možno vám ich trasy poslúžia ako plány na prázdninové dni - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Vyhodnotenie súťaží a olympiád za šk. rok 2015/2016

Vyhodnotenie všetkých súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR, bolo 8. júna 2016 v CVČ Domino. Naša škola patrí do okresu Košice II a medzi ocenenými, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, sme mali 24 žiakov. Boli to víťazi okresných kôl olympiád, recitačných súťaží a speváckej súťaže. Celý deň ich sprevádzala pani zástupkyňa Zentková. Ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku! Viac v časti Úspechy školy ...

Čítajte viac

 

Už sme sa fotili

Spoločné triedne fotografovanie, ktoré už tradične patrí k záveru šk. roka, sme stihli absolvovať v druhom júnovom týždni. Mladší aj starší sa pekne vyobliekali, upravili, dobre naladili a k tomu úsmev a fotenie sa mohlo začať. Do albumu školských čias nám pribudne ďalšia milá fotografia...

Čítajte viac

 

Jana z Arku zaujala

Záver divadelnej sezóny sa blíži, a tak sa naši učitelia, so svojimi blízkymi, vybrali 7. júna 2016 do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, aby si pozreli pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky Jany z Arku. Domov si hádam každý odniesol posolstvo hlavnej hrdinky: "Aby sme životné rozhodnutia robili bez strachu a s vierou."

Čítajte viac

 

Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

Orientačný beh má svojich priaznivcov aj medzi žiakmi našej školy. Tí sa 5. a 6. júna 2016 zúčastnili Školských majstrovstiev Slovenska. Bežalo sa v okolí ZŠ Laca Novomeského. Prvý deň sa v teréne orientovali jednotlivci a druhý deň to bola štafeta. Časy jednotlivcov sa spočítali do družstiev. Kvarteto našich dievčat - Monika, Táňa a Soňa Jenčušové spolu s Karolínou Bányászovou získali 2. a 3. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Čítajte viac

 

Pán záchranár na poznaj a ži

Triedy 5.A a 5.B sa 6. júna 2016 spojili a dobre pripravili na zaujímavé stretnutie s p. Imrichom Bakšim, záchranárom, ktorý im pripomenul dôležité zásady prvej pomoci, kontaktovania sa so záchranármi aj iné informácie o náročnej práci všetkých zložiek pomoci ľuďom v ťažkých situáciách. Otázky zvedavých žiakov nemali konca. Ďakujeme za stretnutie a všetkým deťom odkazujeme, aby boli opatrní a pozorní. Chráňme si zdravie, vzácny poklad!

Čítajte viac

 

Turistický krúžok vo Vysokých Tatrách

Posledný výlet školských turistov v tomto šk. roku smer Košice - Hrebienok sa konal 4. júna 2016. V cieli cesty ich čakala výstava sôch medveďov. Lišiaka videli na Rainerovej chate a Studenovodské vodopády sa pri zostupe ukázali v plnej kráse. Z neďalekej Bielikovej chaty už všetkým voňala chutná polievka. Ešte stihli kúpiť suveníry, darčeky a zmrzlinu na stanici v Starom Smokovci a potom už cesta domov. Na tomto krúžku bolo SUPER a ešte niečo od všetkých členov krúžku - TURISTIKE A TATRÁM ZDAR!

Čítajte viac

 

Oslávili sme 25. výročie založenia školy

Program osláv sa začal sv. omšou 2. júna 2016, ktorú viedol Mons. Pavol Dráb, generálny vikár a školský p. kaplán Paľko. Ďalšia časť pod názvom Milosrdní ako...bola prehliadkou nadania a záľub žiakov II. stupňa s podtitulom Trieda má talent. Popoludní oslavy pokračovali „KÁNOU“, ktorú pre rodičov a hostí pripravili pani učiteľky a žiaci 1. stupňa. Aj keď sa nám v tento deň slniečko ukrylo a prichýlila nás telocvičňa a priestory školy, dobrá nálada, radosť, nadšenie spojilo všetkých oslavujúcich. Pane, ďakujeme za sprevádzanie počas 25 rokov a prosíme o pomoc, silu a ochranu do ďalších rokov...

Čítajte viac

 

Kána Galilejská

Popoludnie 2. júna 2016 patrilo v škole krásnemu programu pre deti I. a II. stupňa, pedagógov aj rodičov - Kána Galilejská. Hoci bolo vonku daždivo, v škole to žilo vravou, pohybom, súťažami, pohostením, tancom. Tak to bolo aj v časoch Pána Ježiša, ktorého dobu a život sme si týmto programom chceli priblížiť a aj z neho niečo zažiť. Dokopy mohli deti navštíviť až 17 stánkov, občerstviť sa vonku cukrovou vatou a langošmi, vidieť a kúpiť si darček z remeselného trhoviska a najmä zažiť super atmosféru byť spolu v družstvách, hrať sa, naučiť sa niečo nové a na konci si zatancovať ako na svadbe v Káne. Hlavnou organizátorkou bola pani uč. Jágerová s asistenciou p. učiteliek a vychovávateliek z I. stupňa. Bolo to krásne popoludnie!

Čítajte viac

 

Trieda má talent

Z jednej malej myšlienky o hľadaní talentu sa rýchlo stala zaujímavá a pre deti II. stupňa lákavá aktivita. Od apríla sa v triedach vymýšľali nápady, robili prvé nácviky, menili scenáre a potom sa to všetko spustilo. Školský rozhlas oznámil dátum kastingu - 23. máj 2016, porota zasadla, malá telocvičňa sa zmenila na televíznu sálu a talenty z tried vyšli do sveta. Rozhodnutie poroty posunulo talenty priamo do finále - 2. júna 2016. Tu sa ukázali celej škole pri príležitosti osláv školy i Dňa detí vo veľkej telocvični. Ukázali talenty, ale aj pevnú vôľu pri nácvikoch a vzájomnej spolupráci. Bola to show ako sa patrí! Ste ešte stále zvedaví - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Celé Slovensko číta ďeťom

Druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike, vyhlásený v dňoch 30. mája - 5. júna 2016, zaujal aj čitateľov a p. učiteľky SJL. S niektorými triedami z II. stupňa navštívili školskú knižnicu a zaujímavými aktivitami sa v spolupráci s p. knihovníčkou zapojili do tohto projektu. Podporme spoločne myšlienku projektu - Čítajme deťom 20 minút každý deň! Viac na www.kosicekmk.sk

Čítajte viac

 

Deň detí v Slovenskom rozhlase

Presne 1. júna 2016 sa 7.A triede podarilo osláviť MDD na Dni otvorených dverí v Slovenskom rozhlase. V sprievode triednej p. uč. Zachariášovej a p.uč. Zachariáša videli nahrávacie štúdia i priestory rozhlasu. Priamo od redaktora a moderátora Petra Béreša sa dozvedeli informácie o spravodajstve. Odvážni žiaci sa v priamom prenose rozprávali s p. redaktorkou Martinou Bačovou o prázdninách i konci šk. roka. Ostatní si vyskúšali nahrávanie v štúdiu na tému príroda. Pre všetkých to bol pekný zážitok!

Čítajte viac

 

Festival Fyzikálnych Filmov = F3

Dňa 27. mája sa zúčastnili žiaci 7.C triedy Festivalu fyzikálnych filmov, ktorý sa konal v Bratislave v kine KLAP - prvom a jedinom študentskom kine na Slovensku. (Kino KLAP je organizované študentmi a pre študentov, ako priestor na prezentovanie vlastnej tvorby a nájdete ho v budove VŠMU – Filmovej a televíznej fakulte) Viac zaujímavostí - Čítajte viac

Čítajte viac

 

Vyhodnotenie súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ – zber SABI viečok

Do 13. ročníka obľúbenej súťaže v zbere hliníkových SABI viečok, ktorú organizuje slovenská firma Milk-Agro, sa aj v tomto šk. roku zapojili naši žiaci, učitelia i celé rodiny. Zber prebiehal od 1. decembra 2015 do 15. apríla 2016. Školskou koordinátorkou je p. Lydka Tóthová. Do zberu viečok sa spolu zapojilo 175 žiakov I. a II. stupňa. Celkovo bolo vyzbieraných 114 306 viečok, čo predstavuje hmotnosť 50,3 kg ...Čítajte viac

Čítajte viac

 

Sviatočný deň spojený s púťou k Božiemu milosrdenstvu

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spoločenstvo II. stupňa slávilo púťou do Farského kostola Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach. Žiaci I. stupňa slávili sv. omšu v školskej kaplnke a potom ich čakalo zaujímavé dopoludnie s triednymi učiteľkami pri hrách, aktivitách i prechádzkach. Pre všetkých to bol príjemný sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Pieseň pre Svätého Otca

"Kto spieva, dvakrát sa modlí." Naši speváci spievali 25. mája 2016 na súťaži Pieseň pre Svätého Otca v Stropkove. Sólistka Kika Remáčová z 8.B získala Zlaté pásmo, Sárka Beľanová z 5.C a Tánička Bencová z 1.B Strieborné pásmo. Duo Sára Magdová a Františka Sorgerová z 9.C si vyspievali Strieborné pásmo. Speváčky na klavíri doprevádzala Maruška Jurová z 9.C. Na súťaž ich pripravovala p. uč. Bodyová a do Stropkova sprevádzala p. zástupkyňa Zentková a p. uč. Kaduková. Srdečne im blahoželáme!

Čítajte viac

 

Máj s Pannou Máriou

Stretnutia s Nebeskou Matkou v modlitbe a speve Loretánskych litánií boli každú májovú stredu v školskej kaplnke. V modlitbovej reťazi prichádzali všetky deti a prosili za seba a za svojich blízkych. Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Cena starostu MČ Košice - Západ

Počas slávnostného zasadania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ bolo 24. mája 2016 odovzdaných viacero pamätných cien osobnostiam a organizáciám, ktoré sa významne pričinili o zviditeľnenie a rozvoj mestskej časti a celého regiónu. Cenu starostu MČ Košice – Západ za rok 2015 získala aj naša škola. Ďakujeme za ocenenie a prejavenú dôveru!

Čítajte viac

 

Siedmaci na duchovnej obnove v Prešove

V dvoch májových turnusoch putovali siedmaci spolu s p. kaplánom Paľkom a tr. učiteľkami do Prešova. Kostol sv. Jozefa, známy ako františkánsky, im ponúkol čas na sv. omšu, stretnutie s rehoľníkmi a uctenie si relikvií svätých a blahoslavených, ktorí predstavujú jedinečné duchovné bohatstvo na tomto mieste. Prešli aj centrom mesta a v tomto Roku milosrdenstva aj Bránou milosrdenstva v Konkatedrále sv. Mikuláša. Osviežili sa aj chutnou zmrzlinou a veselá cesta domov im ubehla rýchlo.

Čítajte viac

 

Deviataci na Štvorylke 2016

More vo farbách Košíc vytvorili 20. mája 2016 na Hlavnej ul. v centre mesta tanečníci, žiaci košických základných a stredných škôl. Medzi nimi si veselo zatancovali a najmä vychutnali super atmosféru aj naši deviataci. European Quadrille Dance festival pritiahol v tomto roku presne 6 816 detí. Rekord z roku 2012 - 7 948 tancujúcich na jednom mieste - síce neprekonali, ale spomedzi zapojených slovenských miest patrí prvé miesto práve Košiciam. Pridáte sa o rok ďalší?

Čítajte viac

 

Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi

Štátna filharmónia v Košiciach pripravila 19. mája 2016 Verejnú generálku so šéfdirigentom pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre tých, ktorí majú radi práve takýto druh umenia. Naši šiestaci, v sprievode pani učiteliek triednych, strávili zaujímavú hudobnú hodinku v Dome umenia. Naživo videli mladých talentovaných hudobníkov, ktorí si zahrali s filharmonikmi pod vedením dirigenta Zbyňka Müllera.

Čítajte viac

 

Výsledky Testovania 9 2016

V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 71,1% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 18,3% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR (52,8%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 62,6% a výsledok našej školy bol 71,3%, t.j. o 8,7% vyšší.

Čítajte viac

 

Slávik Slovenska 2016 má víťazov v obvodnom kole

Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2016 pre Košice II, kde patrí aj naša škola, bola 13. mája 2016 v CVČ Domino. Predpoludnie bolo naplnené spevom krásnych slovenských ľudových piesní. Víťazi školských kôl ukázali svoj talent pred odbornou porotou. Marek Maďar z 5.A získal 2. miesto a Anička Maďarová z 9.B čestné uznanie. Pekným spevom porotu zaujal aj Vilko Ferko z 3.C triedy. Našich umelcov na súťaž pripravovali a viedli p. uč. Ferková a p. uč. Smutelovičová. Srdečne gratulujeme!

Čítajte viac

 

Pozvánka do kina - Zázraky z neba

Presne takú nám ponúkli ôsmaci a deviataci, ktorí 13. mája 2016, v sprievode vyučujúcich, navštívili Ster Century Cinemas v OC Galéria v Košiciach. Skutočný príbeh, ktorý sa stal inšpiráciou pre knihu i film...malé dievčatko a úžasný príbeh jeho uzdravenia ...to je film Zázraky z neba.

Čítajte viac

 

Úspešný projekt na Biologickej olympiáde

Okresné kolo olympiády - kategórie D sa konalo 10. mája 2016 v CVČ Domino. Projektom zameraným na výskum výživy a stravovania žiakov 7. ročníka školu reprezentoval a úspešné 3. miesto získal Dominik Olejník zo 7.B triedy. K úspešným riešiteľom patria aj Emma Kristína Gajdošová zo 6.C a Igor Kopsa zo 7.B triedy. Súťažiacich pripravovala p. uč. Zachariášová. Všetkým blahoželáme!

Čítajte viac

 

Sviatok cirkevných škôl a pedagógov

Krásny májový sviatok Nanebovstúpenia Pána bol korunovaný Dňom katolíckych učiteľov a oslavou 25. výročia vzniku katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Slávnostnú sv. omšu viedol otec Bernard Bober, arcibiskup-metropolita v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Po sv. omši pokračovalo morálne oceňovanie 40 pedagógov a zamestnancov katolíckych škôl a zariadení. Otec arcibiskup pi tejto príležitosti udelil ocenenie - Medailu sv. Ondreja aj zamestnancom našej školy - Mgr. Kamile Boritášovej, in memoriam a Márii Fedorovej. Sviatočný deň pokračoval programom v Spoločenskom pavilóne. Pane, ďakujeme za tento deň a sprevádzanie na ceste katolíckeho školstva...

Čítajte viac

 

SÚŤAŽ KOŠICE 2016

Celomestská dejepisná súťaž „Košice“ sa opäť po roku dostala do záverečnej etapy. Naši pátrači po histórii a pamiatkach mesta prišli v stredu 4. mája 2016 do CVČ Domino, aby zúročili celoročnú prácu. Pre školu i pre seba získali diplomy, na ktorých sa hrdo týčilo umiestnenie: „1. miesto“. Pravda, ako každý rok, i teraz družstvo z piateho, šiesteho a siedmeho ročníka trému už nemuselo mať, lebo v užšom finále o najlepších pátračov súťažili iba ôsmaci.

Čítajte viac

 

Jar v školskom átriu

Krásna paleta jarných farieb a vôní zaplnila počas jarných dní školské átrium, pýchu školy. Šikovné ruky p. upratovačiek, p. asistentky Tóthovej i p. školníka Štefana prebudili po zime záhony narcisov, tulipánov, kríkov, stromčekov a všetkého zeleného. Blízko pódia môžete až do zimy spoznávať okrasné kvety v skalke. Oázu pokoja nájdete v Mariánskom kútiku, ktorý ponúka čas zastaviť sa, oddýchnuť si. Milí priatelia školy, navštívte nás vo fotogalérii a prejdite sa školským átriom...

Čítajte viac

 

Výlet na Bankov

Výlet s Turistickým krúžkom bol 16. apríla 2016 krásny. Jeho členovia sa spolu s vedúcimi krúžku - p.uč. Roháčovou a Fabiánovou - vybrali na Bankov. Išli cez lúku aj les, cestou sa im páčili kone a priamo na Bankove všetko. Zahrali si aj minigolf, občerstvili desiatou a autobusom zišli naspäť do mesta. Všetci krúžkari sa už tešia na ďalší výlet. Športu a turistike zdar!

Čítajte viac

 

Slávik Slovenska 2016

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. Je obľúbenou speváckou súťažou aj v našej škole. Slávici, veľkí aj malí, si zaspievali krásne slovenské ľudové piesne 13. apríla 2016. V jednotlivých kategóriách súťažilo štyridsaťšesť spevákov. Víťazi postupujú do obvodného kola, ktoré bude 13. mája. Nech sa im počas prípravy s p. uč. Smutelovičovou a p. uč. Feckovou darí.

Čítajte viac

 

Biológovia na okresnom kole

Jubilejný 50. ročník Biologickej olympiády privítal mladých odborníkov 12. apríla 2016 na okresnom kole. V časti zoológia a botanika sme zástupkyne zo školy mali aj my a darilo sa im veľmi dobre - čítajte viac. Žiačky na súťaž pripravovali s. Zuzana a p.uč. Bačinská. Blahoželáme a ďakujeme za odborné i praktické vedenie na súťaž.

Čítajte viac

 

Hodina angličtiny v divadle?

Ak tomu ešte neveríte, opýtajte sa niektorých žiakov II. stupňa, ktorí takú hodinu naživo zažili vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach jeden pekný aprílový piatok. Divadelné centrum Martin, profesionálne neštátne divadlo, ponúklo piatakom činoherné predstavenie MR. WOLF and THREE LITTLE PIGS a starším žiakom predstavenie AMERICAN DREAM. Žiakom i triednym p. učiteľkám sa anglicko-slovenské netradičné spracovania príbehov páčili a možno sa už čoskoro na ďalšie zaujímavé hodiny v teréne vyberú opäť.

Čítajte viac

 

Testovanie 9 2016

Celoslovenského testovania vedomostí z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa 6. apríla 2016 zúčastnilo aj 52 našich deviatakov. Prajeme im ešte veľa chuti do učenia a príprav na prijímacie skúšky. Pane, ďakujeme za silu a sprevádzanie...

Čítajte viac

 

Matematická olympiáda

Dňa 5. apríla 206 naplnilo CVČ Domino 77 matematických „hlavičiek“ z nášho obvodu (31 šiestakov, 28 siedmakov a 18 ôsmakov), aby zabojovali o víťazstvo v kráľovnej matematických súťaží – Matematickej olympiáde. Medzi nimi bolo aj 10 našich žiakov. Ich výsledky nadchli nejedného fanúšika.

Čítajte viac

 

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutočnil v dňoch 1. - 2. apríla 2016. Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutie v septembri!

Čítajte viac

 

Dejepisná olympiáda

Medzi žiakmi v škole nájdete aj nadšencov histórie a stálych návštevníkov múzeí, kde ich sprevádza p. uč. Zachariáš. K nim patrí aj úspešný reprezentant, víťaz okresného kola a aktuálny marcový víťaz krajského kola Dejepisnej olympiády - Daniel Dobrík zo 7.C triedy. Blahoželáme a ďakujeme za úsilie a čas venovaný odbornej príprave.

Čítajte viac

 

Majstri slova na Hviezdoslavovom Kubíne

Okresné kolo krásnej recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy privítalo v posledný marcový deň víťazov školských kôl. V CVČ Domino odzneli krásne literárne texty a trému veľmi rýchlo vystriedalo napätie pri vyhlasovaní úspešných recitátorov, medzi ktorými boli aj naši umelci slova a literatúry. Blahoželáme a v časti - čítajte viac - ponúkame galériu recitátorov.

Čítajte viac

 

Fyzikálna olympiáda

V okresnom kole fyzikálnej olympiády nás veľmi pekne reprezentoval a na 1. mieste sa umiestnil Tomáš Krupa z 9.B triedy. K úspechu mu blahoželáme a na krajskom kole držíme palce.

Čítajte viac

 

Matematici na okresnom kole

V marci si mohli naši šikovní a rýchli matematici zmerať svoje sily s rovesníkmi z iných škôl z nášho okresu. Mali sme reprezentantov vo všetkých kategóriách. Medzi úspešných sa zaradili šikovní počtári z I. aj II. stupňa - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Z pôstnych aktivít

V čase pôstu sme sprevádzali Ježiša spoločnými duchovnými aktivitami. V Roku Božieho milosrdenstva sme sa dotýkali skutkov milosrdenstva a to jazykom blízkym deťom a mládeži, pomocou a službou ľuďom a blízkym okolo nás.

Čítajte viac

 

Spoločne na krížovej ceste

V pôstnom období sme každé stredajšie ráno kráčali spolu s Pánom Ježišom. Slovom i službou krížové cesty pripravovali a viedli triedne spoločenstvá z II. stupňa spolu s p. kaplánom Paľkom. Pod Tvojím krížom, Pane, silu nachádzame ...

Čítajte viac

 

Tehlička pre Sýriu

Ich domov sa zmenil na väzenie. Spoločne sme pomohli deťom v Sýrii...postavili pre ne symbolicky nové domovy v našich triedach. Ďakujeme všetkým triednym spoločenstvám i pedagógom za štedré príspevky, ktoré sa vyzbierali v spoločnej sume 1 200 €. Ďakujeme! Viac na www.tehlička.sk

Čítajte viac

 

Pomohli sme deťom na Ukrajine

„Buďme aspoň kvapkou v mori." (bl. Matka Tereza) V pôstnom období, v ktorom sme mohli robiť skutky milosrdenstva pre svojich blízkych aj neznámych, mnohí žiaci pomohli svojim kamarátom na Ukrajine. Doniesli im učebné pomôcky, hygienické potreby aj sladkosti. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Bdenie s Kristom

Byť v škole vo voľnom čase a v závere pracovného týždňa? Všetkým, ktorí z 18. na 19. marca prežili spoločné duchovné zážitky na už tradičnom pôstnom podujatí II. stupňa, sa to podarilo. Triedne spoločenstvá spolu s tr. pani učiteľkami putovali krížovou cestou v škole i jej okolí, zaujali ich aj zaujímavé duchovné i akčné workshopy a netradičný bol aj nočný oddych v triedach. Vrcholom boli sv. omše, ktoré slúžil a zároveň celé bdenie viedol školský kaplán Paľko. Poďme si obliecť hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť... por. Kol 3,12

Čítajte viac

 

Biblická olympiáda

Srdečná gratulácia patrí víťaznému tímu, ktorý nás v marci zastupoval na okresnom kole Biblickej olympiády. Jeho členovia - Sebastián Kaduk, Zdislava Lukášová, Jozef Gočík - sa pilne a zodpovedne pripravovali pod vedením p. katechétiek a p. kaplána Paľka. Veľa síl a trpezlivosti počas dní štúdií a odborných príprav na ďalšie kolo!

Čítajte viac

 

Nielen Dali

Expozíciu venovanú svetovému umelcovi navštívili vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach aj žiaci 9.B triedy. Záver piatkového vyučovania - 11. marca 2016 patril umeniu, kultúre a estetike. Spolu s p. uč. Bednárovou a p. uč. Zachariášom sa pri prechádzke Hlavnou ulicou stihli zastaviť aj na zaujímavých miestach, ktoré tvoria históriu centra aj celého mesta.

Čítajte viac

 

Slávnosť slova

Hviezdoslavov Kubín je na našej škole už tradíciou. Na prednes sa tešia malí, ale aj starší žiaci. Slávnostne vyobliekaní prišli aj na tohtoročné školské kolo. Zorganizovali ho pre nich pani učiteľky Jágerová a Pustaiová spolu s ostatnými členkami poroty začiatkom marca. Pestrý výber autorov potešil aj divákov, ktorí prišli podporiť svojich spolužiakov. Víťazi budú známi už čoskoro.

Čítajte viac

 

2.B na krížovej ceste

Dopravné značky nás na cestách upozorňujú na rôzne situácie. Keď ich dodržiavame, tak sa bez problémov dostaneme do cieľa. Zaujímavú krížovú cestu s dopravnými značkami na jednotlivých zastaveniach mali 9. marca žiaci 2.B triedy. Pripravili si ju spolu s p. uč. Hadbavníkovou a p. vychovávateľkou Marikou Fedorovou. Medzi jednotlivými zastaveniami znela pieseň, ktorú si nacvičili aj v sprievode hudobných nástrojov. Na klavíri, gitare, flaute a husliach im pomáhali hrať starší spolužiaci zo 6. B. Povzbudení odchádzali rodičia, starí rodičia aj ich súrodenci. "Ľúbim Ťa, Ježiško, a veľmi mi je ľúto, ak som Ti ublížil, odpusť vinu túto..."

Čítajte viac

 

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Súťaž Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! bola 2. marca v Bardejove. Stretnutie sa začalo sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár Košickej arcidiecézy, Mons. Pavol Dráb. Dievčatá zo 6.B - Gabika Palenčárová, Sophia Sedláková a Terezka Turčeková sa zodpovedne pripravovali, aby na súťaži dosiahli čo najlepší výsledok. Sprevádzal ich školský pán kaplán Paľko. Keďže je Svätý rok milosrdenstva, všetci súťažiaci získali 1. miesto.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova pre rodičov a pedagógov

Kľúčová téma tohtoročnej obnovy - Ako sa mať správne rád - spojila všetkých prítomných s prednášateľom ThLic. Marekom Forgáčom, PhD., správcom UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Spoločne sa v strede pracovného týždňa-2. marca 2016 zastavili v čase pôstu, načerpali duchovné sily. Popoludňajšie stretnutie sa začalo sv. omšou v školskej kaplnke. Pôst je čas na zmenu...

Čítajte viac

 

V tretiackych triedach sa usídlilo divadlo

V posledný februárový pondelok sa v tretiackych triedach usídlilo divadlo. Nie, neprišli k nám herci, maňušky ani marionety. Naše triedy sa premenili na krajčírske dielne, my, žiaci, na garderobierov, scenáristov, režisérov, hercov i šepkárov. Dozvedeli sme sa, kto je to dramaturg, čo je javajka, kulisa alebo amfiteáter. Najviac sme sa zabavili i veľa naučili pri tvorbe kostýmov pre skutočné divadelné postavy. Ukážku, ako sa nám darilo, si môžete prezrieť v našej fotogalérii a na chodbe prvého stupňa.

Čítajte viac

 

Športovci na ľade

Obľúbené korčuľovanie v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul. v Košiciach sa po roku ozvalo svojim nadšencom z II. stupňa. Spolu s triednymi p. učiteľkami si vo februári oprášili korčule, zabalili desiatu a vychutnali pravú športovú náladu na ľade. Nezabudnite - športu zdar!

Čítajte viac

 

Boli sme sa pozrieť na Salvadora Dalího

Vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach od 21. januára 2016 do 21. marca 2016 vystavujú diela španielskeho maliara, sochára, filmára a spisovateľa Salvadora Dalího pod názvom Zhmotnenie surreálneho. Bola by škoda nevyužiť šancu navštíviť túto unikátnu výstavu, preto sa jej žiaci šiesteho ročníka s p. uč . M. Bednárovou a p. uč. J. Zachariášom počas mesiaca februára zúčastnili v rámci predmetu poznaj a ži. A stálo to zato.

Čítajte viac

 

Vyrecitovali sme dvojnásobné striebro

Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko bolo 23. februára 2016 v Átrium klube na Terase. Christiana Brossmanna a Kristínu Bagošovú sprevádzala p. vychovávateľka Bokorová. Samozrejme, nechýbali ani rodinní príslušníci, ktorí si nenechali ujsť ich prednes a prišli ich aj povzbudiť. Obaja za svoj výkon boli ohodnotení 2. miestom. Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Čítajte viac

 

Projektový deň v 2. ročníku - Voda

Aká je voda? Kde sa nachádza? Aké sú jej skupenstvá? Čo sa v nej rozpúšťa? Ako sa o ňu máme starať? Toto boli otázky, na ktoré sme hľadali odpovede počas projektového vyučovania o vode. A čo sme zistili? Čítajte viac s nami, druhákmi.

Čítajte viac

 

Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu sme si pripomenuli 9. februára 2016 aj v našej škole. Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka prišli porozprávať bývalí žiaci o bezpečnosti na internete aj o tom, ako bezpečne nakupovať cez internet. Odzneli základné informácie, prečo je výhodné nakupovať cez internet, čo znamená PayPal, Phishing a Pharming, čo si všímať pri platbe kartou, vysvetlili aj pojem kyberšikana. Aktivity, ktoré si pre žiakov pripravili, boli zaujímavé a stretnutie so študentmi veľmi poučné.

Čítajte viac

 

Dejepisná olympiáda

Nadšencov histórie nájdete aj medzi žiakmi II. stupňa, ktorých sprevádza a zároveň im vzácne poznatky odovzdáva p. uč. Zachariáš. Aj v tomto ročníku známej súťaže, ktorá sa konala 9. februára 2016 v CVČ Domino, sa im darilo a v príprave na krajské kolo pokračuje Daniel Dobrík zo 7.C triedy, víťaz obvodného kola s krásnym náskokom bodov pred ostatnými súťažiacimi. Blahoželáme a čítajte viac mená ďalších úspešných olympionikov!

Čítajte viac

 

Prváci na lyžiach

Pekný februárový týždeň v dňoch 8.-12. februára prežili lyžiari z 1.A a 1.B triedy spolu s pani triednymi učiteľkami. Čakali ich svahy v rekreačnej oblasti na Jahodnej, veselé zážitky a radosť z pohybu v Božej prírode. Športovci z 1.C a 1.D triedy absolvovali lyžovačku v týždni po jarných prázdninách.Triedne p. učiteľky a prváci ďakujú za pomoc a asistenciu všetkým zúčastneným rodičom. Boli to príjemné dni na lyžiach!

Čítajte viac

 

Angličtina netradične

Prvý februárový týždeň sa na II. stupni učí anglický jazyk netradične - naživo. Mladí dobrovoľníci z Indonézie, Taiwanu a Ukrajiny v rámci projektu Educate Slovakia - v spolupráci s AIESECom - prezentujú krásy a zaujímavosti svojich krajín.

Čítajte viac

 

Biologická olympiáda

Centrum voľného času Domino privítalo 3. februára 2016 nadšencov biológie na obvodnom kole biologickej olympiády. Výprava našich reprezentantov bola úspešná – čítajte viac. Súťažiace prakticky a teoreticky pripravovala p. uč. Zachariášová. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Hokejista na sv. omši

Na utorkovej sv. omši – 2. februára 2016 sa zúčastnil známy košický hokejista Radek Deyl. Prijal pozvanie nášho p. kaplána Paľka a urobil radosť všetkým hokejovým fanúšikom. Po sv. omši nechýbalo fotografovanie a podpisovanie kariet. Známy hráč sa nakrátko vrátil do školských čias. Prajeme veľa športových úspechov!

Čítajte viac

 

Výsledky Testovania 5 2015

V národnom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli piataci našej školy 78,02% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 16,03% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR. Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 66,62% a výsledok našej školy bol 80,90%, t.j. o 14,28% vyšší.

Čítajte viac

 

INEKO hodnotí slovenské školy

INEKO, mimovládna nezisková organizácia, uviedla v decembri 2015 rebríček slovenských základných, stredných škôl a gymnázií. V rámci celoslovenského rebríčka sa naša škola umiestnila na 13. mieste. V rámci škôl Košického kraja sme získali 3. miesto. Kritéria pri hodnotení ZŠ - výsledky Testovania 9, závery ŠŠI (Štátnej školskej inšpekcie), dosiahnuté mimoriadne výsledky a účasť žiakov na súťažiach a olympiádach, kvalifikovaný pedagogický zbor, získavanie finančných prostriedkov a zapojenie sa do projektov. Viac na www.ineko.skoly.sk. Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Čítajte viac

 

Karneval a pyžamová párty na I. stupni

Býva dobrým zvykom, že vo fašiangovom čase sa všetci chceme zabaviť. Žiaci na I. stupni v deň odovzdávania polročnej klasifikácie si urobili SUPER predpoludnie. Prváci prišli v karnevalových maskách a druháci až štvrtáci sa inšpirovali staršími spolužiakmi. Oni mali vo svojich triedach pyžamovú párty. Pani učiteľky tiež nezostali stáť bokom. Naozaj bolo veselo.

Čítajte viac

 

Čajové popoludnie v 6. oddelení

V zdravom tele zdravý čaj! Prečo takýto slogan? Pretože 29. januára 2016 sme v 2.B varili bylinkové a ovocné čaje. Porozprávali sme sa o význame bylinkových čajov, aké sú zdravé a potrebné, aby sme ich pili. Vynikajúce sú aj rôzne ovocné, ktoré majú fantastické vône. To všetko sme si aj riadne vychutnali. Deti si doniesli hrnčeky, čajíky, citróny, medík či cukor. Čaje sme zaliali vriacou vodou a poriadne ich vylúhovali, osladili a dochutili. Bol to zdravý zážitok z pitia bylinkových a ovocných čajov.

Čítajte viac

 

Projektový deň v 2.ročníku - S plyšákom v pyžame

Posledný januárový deň v škole sme my, druháci, spolu s pani učiteľkami strávili v pyžame a s obľúbeným plyšákom. Celé 4 hodiny sa niesli v príjemnej rodinnej atmosfére. Spolu sme si vychutnali raňajky, vypočuli rozprávku, pri ktorej si niektorí aj zdriemli a napísali sme aj uspávanky. Nechýbala ani vankúšová vojna. Všetci sme sa v pyžamkách cítili výborne a zažili skvelý deň!

Čítajte viac

 

Dvojnásobné prvenstvo na Šalianskom Maťkovi

Obvodné kolo 23. ročníka Šalianskeho Maťka sa uskutočnilo 28. januára 2016 v CVČ Domino. Prednes poézie učaroval viacerým žiakom z našej školy, ale do súťaže sme mohli poslať len víťazov z každej kategórie. Troch recitátorov sprevádzala pani vychovávateľka Šolcová. Domov sa ani jeden z nich nevrátil naprázdno. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole!

Čítajte viac

 

Ďakovný list za pomoc núdznym

Darček v škatuli, zbierka suchých potravín sú známe aktivity, ktorými pomáhame rodinám v núdzi a úzko spolupracujeme s OZ Maják nádeje. Každoročne sa jeho spolupracovníci stretávajú s organizáciami a dobrovoľníkmi, s ktorými tvoria spoločné dielo nezištnej pomoci a služby. Tak tomu bolo aj 27. januára 2016 v Seminárnom kostole v Košiciach, kde p. riaditeľka prevzala ďakovný list za pomoc rodinám v núdzi. Sprevádzali ju p. zástupkyňa Zentková, p. Kručanicová a p. hospodárka Kozáková. Aktivity Majáka nádeje otvárajú rok čo rok srdcia ľudí... posolstvo lásky nikdy nezanikne...

Čítajte viac

 

Misijné šišky

Fašiangový čas sa v našej škole už tradične spája s chutnými šiškami a misiami. Šikovné p. vychovávateľky ich v utorok - 26. januára 2016 piekli od skorého rána. Počas desiatovej prestávky ich žiacki dobrovoľníci ponúkli žiakom aj učiteľom. Spoločný výťažok 243 € podporí misijné diela doma i vo svete. Misie začínajú v tvojom srdci... Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Fašiangová diskotéka

Presne po roku prichystali deviataci obľúbenú FAŠIANGOVÚ DISKOTÉKU pre žiakov II. stupňa. Popoludnie plné tanca, hudby, súťaží a zábavy čakalo všetkých 26. januára 2016 vo veľkej telocvični. Fašiangovým motívom bola pyžamová párty. Na parkete sa to hemžilo žiakmi vyobliekanými v pyžamách a v županoch. Mnohí si so sebou doniesli plyšové hračky, vankúšiky, deky. Aj niektoré pani učiteľky sa nahodili do nočných úborov. Nechýbala bohatá tombola a super zábava.

Čítajte viac

 

Ukáž, čo vieš! - III. kolo

Tretie kolo prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš! zvládlo družstvo našich prírodovedcov 22. januára 2016 vynikajúco. Téma Jarný les im zaručila 1. miesto. Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách!

Čítajte viac

 

O troch prasiatkach

Netradičné slovensko-anglické predstavenie si boli 22. januára 2016 pozrieť šiestaci so svojimi pani učiteľkami triednymi. Divadelné centrum z Martina zahralo žiakom známu rozprávku Tri prasiatka pod názvom MR. WOLF AND THREE LITTLE PIGS. Bolo to zaujímavé predpoludnie.

Čítajte viac

 

Siedmaci na lyžiarskom

Týždeň v prírode, presnejšie na lyžiarskych svahoch Novoľubovnianskych kúpeľov v Litmanovej, strávili v dňoch 18. - 22. januára 2016 siedmaci a všetci pedagógovia a inštruktori, ktorí ich sprevádzali. Vedúcim lyžiarskeho výcvikového kurzu bol p. uč. Vaško. Majú krásne zážitky a nezabudnuteľné spomienky. Pane, vďaka za ochranu!

Čítajte viac

 

Matematická olympiáda

V utorok, 19. januára, sa stretlo v CVČ Domino spolu 45 najtalentovanejších matematikov nášho obvodu na Matematickej olympiáde v kategóriách Z5 a Z9. Presadili sa aj naši žiaci.

Čítajte viac

 

Stretnutie s pánom prezidentom SR

Krásne priestory Historickej radnice v Košiciach boli 18. januára 2016 miestom stretnutia osobností Košického kraja s Andrejom Kiskom, prezidentom SR. Vzácne pozvanie prijala aj naša p. riaditeľka Mária Čačková. Výnimočné popoludnie bolo spojené aj s podnetnou diskusiou o Slovensku.

Čítajte viac

 

V novom kalendárnom roku

Úvodný deň v novom roku 2016 sme 11. januára začali sv. omšou v školskej kaplnke. Po nej, v sprievode miništrantov, školský kaplán Paľko a p. kaplán František požehnali triedy i spoločné školské priestory. Nech slová novoročného pozdravu p. riaditeľky i prianí všetkých nás vypočuje a požehnáva Pán. Pokoj a dobro ľudom dobrej vôle ...

Čítajte viac

 

Poklona Jezuliatku

Tradícia, ktorá sa viaže k poslednému školskému dňu pred vianočnými sviatkami, sa naplnila aj v tomto roku. Triedne spoločenstvá sa spoločne v ročníkoch prišli do školskej kaplnky pokloniť Jezuliatku. Krátke duchovné slovo, spoločná modlitba i spev kolied nás už spojili s blížiacim sa tajomstvom príchodu Ježiša. Otvorme srdcia dokorán... prichádza Pán...

Čítajte viac

 

Darček v škatuli

Obľúbená adventná aktivita otvorila aj v tomto školskom roku srdcia žiakov, rodičov, pedagógov i ľudí dobrej vôle. V spolupráci s OZ Maják nádeje sa nakrátko spojili v službe pomoci s rodinami v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Čo bolo v darčekoch skryté? Modlitby, triedne pozdravy, suché potraviny, drogéria, čistiace potreby, hračky aj iné dôležité veci potrebné k životu. Už našli svoje rodiny, miesta, kde sú veľmi potrebné.

Čítajte viac

 

Rozlúčka s ceruzou 1.C

Na tento projektový deň sme sa nevedeli dočkať.

Čítajte viac

 

Košické ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšovali v nedeľný podvečer - 20. decembra 2015 speváci zo školského zboru Ratolesť a účinkujúci v umeleckom pásme na pódiu pri Dolnej bráne v centre mesta. Ani chladné počasie nepokazilo atmosféru blízkych sviatkov a najmä zážitkov z pásma spevu, slova, radosti zo šírenia Božieho slova, ktorým rozšírili klenotnicu rozprávkových Vianoc v našom meste.

Čítajte viac

 

Spomienka na prvého slovanského pápeža

Krásny sviatočný predvianočný večer prežili naši učitelia so svojimi rodinnými príslušníkmi a žiaci s rodičmi 18. decembra 2015 v košickej STEEL ARÉNE na multimediálnom koncerte o prvom slovanskom pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II.

Čítajte viac

 

Ukáž, čo vieš! - II. kolo

Centrum voľného času na Orgovánovej ulici organizovalo prírodovednú súťaž družstiev Ukáž, čo vieš!. Druhé kolo, ktoré bolo 11. decembra 2015, malo tému Zimný les. Naši súťažiaci - Annamária Sudzinová, Dominika Hakulinová, Katarína Marcziová a Adam Farkašovský, všetci z 3.C, pod vedením kapitánky, Kataríny Drangovej zo 4.A, získali 3. miesto. Blahoželáme a želáme úspechy aj v januárovom kole.

Čítajte viac

 

Týždeň s angličtinou

Presne taký netradičný a plný zážitkov prežili, presnejšie prekonverzovali starší žiaci, ktorí sa v dňoch 7. - 11. decembra 2015 zúčastnili "ENGLISH WEEK" na pôde školy. Skupinu 25 žiakov lektoroval Wesley Calloway. Aj táto zaujímavá aktivita potvrdila, že štúdium cudzích jazykov je bránou do sveta. Have a nice day!

Čítajte viac

 

Olympiáda zo SJL – okresné kolo

Víťazka školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – Zdislava Lukášová z IX.C – nás 10. decembra 2015 v CVČ Domino zastupovala na okresnom kole v kategórii C svedomito, usilovne a najmä tvorivo. Jednotlivé časti súťaže (test, transformácia textu, ústny prejav) zvládla veľmi dobre a získané 3. miesto potvrdzuje, že slovenčina má svojich obdivovateľov aj v 21. storočí. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Pytagoriáda - školské kolo

V strede pracovného týždňa - 9. decembra 2015 sa konalo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Jej cieľom je súťaživosťou motivovať záujem o matematiku a podchytiť mladé talenty. Prajeme veľa chuti a elánu všetkým počtárom!

Čítajte viac

 

Benefičný koncert aj s Ratolesťou

V priestoroch Veľkej sály Historickej radnice v Košiciach sa 9. decembra 2015 konal BENEFIČNÝ KONCERT venovaný nevidiacim a slabozrakým deťom. K usporiadateľom a súčasne účinkujúcim sa pridalo aj naše školské spoločenstvo a školský zbor Ratolesť svojím spevom potešil a pohladkal srdcia detí i prítomných.

Čítajte viac

 

Pani spisovateľka naživo

Tak presne to sa stalo 9. decembra 2015, keď do školy na tretí pokus zavítala známa a obľúbená slovenská spisovateľka Marta Hlušíková. Netradičné stretnutie pre ňu pripravili žiaci 4.A triedy, ktorí autorkinu poviedku Zázračný vysávač upravili ako hru pre deti. Žiaci 7.B triedy zase vtipné a dôvtipné pásmo O dospievaní, v ktorom sa inšpirovali autorkinými poviedkami pre mládež.

Čítajte viac

 

Zrýchlený šach

Že neviete, čo znamená zrýchlený šach? Určite to vedia Alex Marko z 9.C, Lukáš Varga zo 7.A, Matej Kacsmarik z 8.A a Miriam Kacsmariková z 3.B. Títo šachisti nás 8. decembra 2015 reprezentovali na Školských majstrovstvách okresu Košice II žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OG v zrýchlenom šachu 2015. Lukáš skončil na 1. mieste a Alex na 2. mieste. Srdečne im blahoželáme!

Čítajte viac

 

Slávili sme Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Sviatočný deň sme 8. decembra 2015 začali sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spol. v Košiciach, ktorú viedol školský kaplán Paľko. Po jej skončení na žiakov I. stupňa čakal Malý princ v novej filmovej podobe a na žiakov 5. - 9. ročníka umelecké pásmo v podaní FS Železiar v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej ul. v Košiciach. Silný duchovný zážitok sme spojili s príjemným a hodnotným umeleckým programom.

Čítajte viac

 

Sv.Mikuláš - patrón 1.C

Deň svätého Mikuláša bol pre deti veľmi radostný.

Čítajte viac

 

Mikulášske prekvapenie

Áno, presne také čakalo na celú školu deň po sviatku Mikuláša, mena v kalendári. Anjelský zástup spolu s lahodnou muzikou na čele s biskupom Mikulášom navštívil postupne všetky deti v triedach i pedagógov v zborovniach. Krátka hraná poučná scénka i mikulášsky príhovor doplnil darček s rybkou (symbolom) a sladkosťou na potešenie. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov školy

"Rabbi, vieme, že si od Boha prišiel ako učiteľ..." Kľúčová téma tohtoročných duchovných cvičení, ktoré sa pod vedením ThDr. Vladimíra Šostáka, biskupského vikára, konali v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove v dňoch 3. -5. decembra 2015. Duchovný program, prednášky, zdieľanie v skupinkách i spolu, chvíle ticha i úvah nás spojili v novom spoznávaní a čítaní Písma a posilnili v hlasnom ÁNO pre Boha, vieru, lásku...

Čítajte viac

 

Technická olympiáda

Súťaž určená žiakom 8. - 9. ročníka ZŠ mala 2. decembra 2015 na okresnom kole aj dvojicu našich šikovných reprezentantov. Po testovej časti sa mladí technici – Edo Pohl (8.B) a Juraj Šarišský (9.C) pustili do ručnej výroby povinného výrobku – svietnika. Spoločnou prácou a najmä úsilím získali pekné 2. miesto. Chlapci, blahoželáme!

Čítajte viac

 

„O SKLENENÉHO CENTRUŠKA“

Vyhodnotenie 1. ročníka súťaže triednych a školských časopisov pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá sa uskutočnilo 26. novembra 2015 v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Do súťaže sa zapojilo 19 časopisov, ktoré odborná porota oceňovala v 3 kategóriách. Ratolesť nechýbala medzi ocenenými. Získala 2. miesto.

Čítajte viac

 

Pred Adventom

Už tradične pred vstupom do adventného obdobia svätíme v školskej kaplnke sviece a adventné vence z našich tried i školských priestorov. Počas štvrtkovej rannej sv. omše - 26. novembra 2015 ich v školskej kaplnke posvätil p. kaplán Paľko. Otvorme srdcia dokorán...

Čítajte viac

 

Testovanie 5 - 2015

Celoslovenské testovanie vedomostí a poznatkov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra sa uskutočnilo 25. novembra 2015. Testy boli vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre žiakov 1. stupňa ZŠ. S 30 úlohami z oboch predmetov sa popasovali aj naši piataci. Hodiny opakovania, príprav, práce s textom budú rozširované o nové zaujímavé poznatky a zručnosti predmetov na II. stupni.

Čítajte viac

 

Nadšení chemici

V stredu 25. novembra 2015 sa šesť nadšencov chémie stretlo so s. Zuzanou, aby realizovali praktické úlohy domáceho kola Chemickej olympiády. Priestory 9.C triedy sa na tri hodiny stali chemickým laboratóriom, v ktorom sa im podarilo vyrobiť horkú soľ (heptahydrát síranu horečnatého), skúmať vlastnosti zlúčenín alkalických kovov a otestovať praktické zručnosti v práci s indikátormi. Prajeme im chuť a vytrvalosť v príprave na ďalšie kolá olympiády.

Čítajte viac

 

PRO EDUCO

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Spoločenskom pavilóne v Košiciach prilákal aj veľkú skupinu deviatakov, ktorí sa tam vybrali v čase testovania piatakov. Deň študijného voľna využili na spoznávanie stredných škôl a študijných programov jednotlivých košických i mimokošických škôl. Súčasťou veľtrhu bol aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií.

Čítajte viac

 

Pedagógovia na seminári v Piešťanoch

Vedomosti a zručnosti – predpoklad uplatnenia mladej generácie – názov seminára, ktorý zastrešovalo Združenie katolíckych pedagógov Slovenska, spojil v dňoch 20. - 21. novembra 2015 v Piešťanoch pedagógov a odborníkov z celého Slovenska. Príspevok zo života našej školy – Odvaha pomáhať (v škole) života na ňom prezentovali p. riaditeľka Čačková a p. uč. Pustaiová. Príklady dobrej praxe a podnety z diskusií obohatili všetkých prítomných.

Čítajte viac

 

V prešovskom Solivare

Výlet do Prešova vlakom bol perfektný nápad. Aj mestečko sa nám páčilo. Výroba soli bola veľmi zaujímavá. Teším sa na ďalší výlet s pani učiteľkami aj so spolužiakmi.

Čítajte viac

 

Relikvie sv. Gianny Berettovej Mollovej v našej kaplnke

V piatok - 20. novembra 2015 sme si v školskej kaplnke uctili relikvie "mladej matky z milánskej diecézy, ktorá obetovala svoj život, aby ho mohla dať svojej dcére". K triednym spoločenstvám počas celého predpoludnia sa pripojili aj rodiča našich žiakov. Sv. Gianna Berettová Mollová, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Naživo v TV Lux

Sestrička Zuzana navštívila 20. novembra 2015 štúdia TV Lux v Bratislave, presnejšie prijala pozvanie známeho moderátora Pavla Danka. V obľúbenej relácii Väzby spoločne chemickými pokusmi skúmali, overovali odborné poznatky a tie potom preskúmali ľudským pohľadom a posolstvom pre kresťana 21. storočia. Pozor, reláciu Väzby uvedie TV Lux počas silvestrovského dňa. P.S.: Možno raz uvidíme aj film o našej s. Zuzane.

Čítajte viac

 

Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia

Už 26. ročník známeho košického festivalu privítal 18. novembra 2015 spevákov a milovníkov hudby na Koncerte detských a mládežníckych sakrálnych zborov. V Evanjelickom kostole na Mlynskej ul. v Košiciach sa školský zbor Ratolesť predstavil tromi piesňami s hudobným sprievodom. Všetkým prítomným ponúkli príjemný umelecký i duchovný zážitok.

Čítajte viac

 

Godzone tour 2015

Tohtoročné evanjelizačné turné pod názvom Zmena atmosféry sa v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež konalo podvečer 17. novembra 2015 aj v našom meste. Športová hala Cassosport ožila dvojhodinovým programom plným originálnej hudobnej, tanečnej, divadelnej a video produkcie. V rámci programu odzneli aj svedectvá ľudí o ich živote s Bohom. Aj starší žiaci našej školy prijali toto posolstvo a prežili tam super večer so silným spoločenstvom generácie lásky.

Čítajte viac

 

Projektové stretnutie v Tomare

Projekt Erasmus+ pokračuje. V novembri sa všetci stretli v Portugalsku. Našu školu reprezentovala pani riaditeľka a pani zástupkyňa Hrebeňárová. Bolo to už štvrté stretnutie a je evidentné, že z partnerov sa stali priatelia.

Čítajte viac

 

Ľudovít Štúr na hodinách literatúry

Rok Ľudovíta Štúra, ktorý sa nesie v znamení 200. výročia od jeho narodenia, nezostal bez povšimnutia ani na našej škole. Hodiny literatúry u starších žiakov boli venované jeho osobnosti a tvorbe. Aj pani knihovníčka si pripravila zaujímavé aktivity v školskej knižnici. Referáty, ktoré vytvorili žiaci počas hodín literatúry, si budú môcť pozrieť a prečítať aj ostatní nielen v školskom časopise Ratolesť č. 1, ale aj na paneloch, ktoré zdobia naše chodby.

Čítajte viac

 

Prehliadka talentov

Hodiny hudobnej výchovy v šiestackých triedach boli v týždni od 9. do 13. novembra hodinami, kedy sa ukázali talenty, ktoré driemu v každom žiakovi. Mnohí vedia hrať na hudobnom nástroji,takže nechýbal gitarový i klavírny koncert, ale našli sa aj takí, čo im učarovala priečna alebo zobcová flauta. Spevácke umenie odhalili aj tí, ktorí si doteraz mysleli, že spev nie je ich silnou stránkou. Určite takýto koncert nebol posledný.

Čítajte viac

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

8. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bol naplánovaný na deň, kedy všetci čakali Martina na bielom koni. Martin síce neprišiel, ale sedemnásti ôsmaci a deviataci sa naozaj predviedli v tom najlepšom svetle. Veľmi pekne zvládli prácu s textom, vedomostný test a vydarila sa im aj transformácia textu. Porota bola uveličená z ústnych prejavov, kedy sa súťažiaci perfektne zhostili úlohy Ľudovíta Štúra a pretlmočili jeho odkaz nám, ľuďom dnešnej doby. Ponúkame vám aj výsledkovú listinu úspešných olympionikov.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova deviatakov

Kláštor karmelitánov v Lorinčíku sa stal oázou modlitby, meditácií, ústrania, ticha a pokoja pre triedne spoločenstvá 9. B a 9. C triedy, ktoré sa v novembrových dňoch zúčastnili duchovnej obnovy v jeho priestoroch. Meditácie viedol o. Pawel Beber. Výnimočné predpoludnie vyvrcholilo sv. omšou a spoločným obedom.

Čítajte viac

 

Modlitbová reťaz za život

Áno za život prišli 5. novembra 2015 povedať žiaci 8. a 9. ročníka v sprievode niektorých pedagógov II. stupňa priamo pod okná ambulancií Železničnej nemocnice v Košiciach. Pripojili sa k spoločnej výzve PRE ŽIVOT - chrániť život od počatia. Modlitbou sv. ruženca, krížovou cestou, tichou spomienkou zaznelo ÁNO životu, človeku...

Čítajte viac

 

Na cintoríne

Deň Pamiatky zosnulých - 2. novembra 2015 sme slávili rannou sv. omšou v kaplnke školy a po nej už triedy II. stupňa v sprievode tr. učiteľov navštívili Verejný cintorín v Košiciach. Spojili sme sa modlitbami, spomienkami, plamienkom nádeje...odpustkami pre duše drahých zosnulých. Svetlo večné nech im svieti, Pane...

Čítajte viac

 

S Pannou Máriou...

Každú októbrovú stredu sme sa v školskej kaplnke spájali s Pannou Máriou v modlitbe sv. ruženca. Triedne spoločenstvá v jednotlivých ročníkoch spoločne viedli úvahy i modlitbovú reťaz. Zdravas, Mária...

Čítajte viac

 

Extrapolácie 2015

Slovenské technické múzeum navštívili 20. októbra 2015 žiaci VI.A triedy spolu tr. pani učiteľkou. Výstava pod názvom EXTRAPOLÁCIE - História a budúcnosť IT v Košiciach zaviedla mladých technikov do minulosti počítačov, ich vývoja a zdokonaľovania. Bol to pekný zážitok pre všetkých!

Čítajte viac

 

Deň s abecedou

V tretí októbrový pondelok sa deti 3.A, 3.B a 3.C premenili na kráľovstvá plné abecedy. Žiaci plnili a riešili úlohy, v ktorých boli ukryté odkazy a tajomstvá. Boli napísané abecedou, ktorú poznajú zo slovenského jazyka, ale objavili aj čaro Morseovej abecedy. Pokúsili sa vylúštiť niekoľko záhad z matematiky či z čitateľskej detektívky. Keď sa spojí učenie so zábavou, tak je z toho super Deň s abecedou. Môžete sa presvedčiť vo fotogalérii.

Čítajte viac

 

Sv. ruženec v Lumene

Kostol Božieho Milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach privítal 17. októbra 2015, pri večernej modlitbe sv. ruženca, sestričky vincentky, spevákov z Ratolesti a niektoré p.učiteľky. V sobotňajšom živom vysielaní rádia Lumen sa spoločne modlili slávnostný ruženec. Silný duchovný zážitok umocnilo silné spoločenstvo prítomných i miestnych veriacich.

Čítajte viac

 

Vystavovali sme výtvarné práce

Výstava výtvarných prác žiakov a absolventov našej základnej školy čakala na obdivovateľov umenia a kultúry, v dňoch 24. septembra až 16. októbra 2015 v priestoroch Átria Teologickej fakulty na Hlavnej ul. 89 v Košiciach. Výstava sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia cirkevnej školy. Ponúkla príjemný zážitok celému školskému spoločenstvu!

Čítajte viac

 

Šiestaci na Drienici

Veselý a najmä zaujímavý týždeň v termíne 12. - 16. októbra 2015 prežili, presnejšie preplávali, žiaci 6. ročníka na zdokonaľovacom plaveckom výcvikovom kurze. V krásnom prostredí ich čakal zaujímavý program, aktivity a prechádzky prírodou. Sprevádzali ich triedne pani učiteľky, p. uč. Vaško a školský kaplán Paľko. Spoločne Ti, Pane, ďakujú za tieto dni...

Čítajte viac

 

Číta celá rodina...i škola

Knižnica pre mládež mesta Košice ponúkla priateľom kníh a literatúry zaujímavú aktivitu, do ktorej sa 16. októbra 2015 zapojila aj naša školská čitateľská rodina. Počas 4. vyučovacej hodiny sa čítalo najviac - najstarší najmladším, niektorí rodičia svojim deťom v triedach, pridala sa aj p. riaditeľka, p. školník,teta upratovačka, rodičia, p. hospodárka i p. ekonómka, o. salezián Štefan i bývalé p. učiteľky na dôchodku. Nie nadarmo sa hovorí, že knihy sú otvorené dvere do celého sveta...

Čítajte viac

 

LEGO hýbe svetom detí

Poznáte svetoznámu stavebnicu LEGO a chceli by ste vidieť naživo netradičné diela z nej a ešte sa aj dosýta zahrať na architekta? Príďte na super LEGO výstavu, ktorá je spojená s možnosťou hry a výhry do Východoslovenského múzea v Košiciach. Žiaci V.B tam spolu s pani tr. učiteľkou boli 15. októbra 2015 a páčilo sa im tam úplne všetko. Aj prírodovedná časť spolu s výstavou minerálov. Príďte, čaká Vás príjemný zážitok!

Čítajte viac

 

„Plávanie je SUPER vec!“

Školu v prírode spojenú s plaveckým výcvikom absolvovali v čase od 5. do 9. októbra 2015 štvrtáci. Do Drienice odchádzali spolu s p. učiteľkami triednymi, s p. vychovávateľkou Veronikou a s p. zástupkyňou Zentkovou. Nechýbal pán kaplán Paľko a teta zdravotníčka Lenka. Na konci týždňa už všetci vedeli plávať a mohli si spoločne zakričať: „Plávanie je SUPER vec!“

Čítajte viac

 

Boj proti hladu... pomáhame medovníkovým srdcom

Už 9. ročník zbierky Boj proti hladu, ktorú organizuje vincentská rodina na Slovensku, má svojich dobrovoľníkov aj medzi nami. Voňavé medovníkové srdiečka putovali v poslednom septembrovom týždni medzi žiakov, ktorí symbolickým príspevkom pomohli zmierniť chudobu vo svete. Spoločne sme prispeli sumou 292,07 €. Ďakujeme...

Čítajte viac

 

Exkuzia na Dreveník

Obľúbenú geologickú exkurziu už majú ôsmaci za sebou. Obdivovať a spoznávať krásy Spiša a Dreveníka išli 5. októbra 2015 najprv žiaci z 8.A triedy spolu so s. Zuzanou a triednou p. uč. Cubjakovou. O dva dni tam už cestovali žiaci z 8.B spolu s p.u č. Bačinskou a triednou p. uč. Snopkovou. Ešte ich čaká písanie správ z exkurzie a nás potešia milé fotografie z týchto dní.

Čítajte viac

 

Na Medzinárodnom maratóne mieru

Prvá októbrová nedeľa v našom meste už tradične patrí atlétom z celého sveta. Jeho 92. ročník privítal aj takmer 3 500 účastníkov MINIMARATÓNU, a medzi nimi aj bežcov z našej školy spolu so svojimi rodičmi, súrodencami a kamarátmi. Na trati dlhej 4,2 km ich povzbudzovali aj Košičania, nadšenci behu. Milí športovci, pridajte sa o rok nám!

Čítajte viac

 

Sokoliari v škole?

ÁNO, máte pravdu. Spolu so všetkým žiakmi a pedagógmi školy ste ich 2. októbra 2015 mohli vidieť v školskom areáli na posledných vyučovacích hodinách. Sokoliari z Klubu Draví vtáci svojich vtáčích kráľov predstavili, prezradili o nich zaujímavosti a nechýbali aj ukážky letu a lovu koristi. Dvaja odvážlivci si sokoliarske remeslo vyskúšali aj naživo. Všetkým sa slnečný jesenný deň páčil!

Čítajte viac

 

V cezpoľnom behu sa darilo

Chlapci, ktorí sa 1. októbra 2015 zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, si vybojovali a vybehali pekné 3. miesto. Reprezentovali nás športovci z 8.B triedy - Viliam Turcsányi, Dávid Kardoš a Jakub Žofčin. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Mladí redaktori sa stretli v Poprade

Redaktori z 24 základných škôl Košického a Prešovského kraja sa spolu so svojimi pedagógmi vybrali v poslednú septembrovú stredu do Popradu. Presnejšie, do Podtatranskej knižnice.

Čítajte viac

 

Privítali sme hostí z partnerských škôl

Projekt Erasmus +KA2 – Strategické partnerstvá škôl je už naplno rozbehnutý a v rámci výmeny dobrej praxe sme v piatok-25. septembra 2015 na pôde školy, privítali hostí zo šiestich zapojených škôl – z Portugalska, Írska, Grécka, Švédska, Nemecka a Španielska.

Čítajte viac

 

BAJADÉRA

Vyučujúci, spolu s hosťami z Grécka, Portugalska, Švédska, Nemecka, Španielska, Írska, ale aj s rodinnými príslušníkmi, si nenechali 25. septembra 2015 ujsť reprízu najnovšieho baletného titulu v repertoári Štátneho divadla Košice, ktorým je svetoznáma Bajadéra.

Čítajte viac

 

Turistický krúžok - Botanická záhrada

Cez víkend sme boli v Botanickej záhrade v Košiciach. Bolo to nádherné! Najprv sme boli v mini Zoo, ktorá je vonku. Potom sme šli dnu, videli sme tam malú raju a veľmi zaujímavé jesenné plody z rôznych krajín. Navštívili sme aj skleníky s malými peknými červenými kvietkami.

Čítajte viac

 

Na Národnom pochode za život

Áno životu... prišli v nedeľu - 20. septembra 2015 do hlavného mesta povedať aj viacerí pedagógovia z našej školy, zástupcovia žiakov z 9. ročníka i mnohé rodiny našich žiakov. Plné Námestie SNP v Bratislave bolo svedectvom toho, že ľudský život je dar a odkazom pre celú spoločnosť.

Čítajte viac

 

Školská knižnica otvorená

Obľúbená pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá sídli na 1. poschodí našej školy, je od septembra opäť otvorená pre všetkých čitateľov a priateľov knihy a slova. Umelecká i náučná literatúra, novinky zo sveta kníh aj časopisov, literárne besedy aj chvíle oddychu s knihou... to všetko ponúka školská knižnica počas štyroch dní v týždni.

Čítajte viac

 

V novom školskom roku

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte sme v stredu - 2. septembra 2015 otvorili šk. rok 2015/2016. Sv. omšu v spoločenstve žiakov, pedagógov, rodičov a priateľov školy viedol ThDr. Vladimír Šosták, biskupský vikár, spolu s kaplánmi a spolubratmi v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Kľúčové slová homílie i príhovoru p. riaditeľky - poznanie a vďačnosť - nech sprevádzajú našu spoločnú prácu a úsilie všetkých. Pane, zverujeme Ti tento čas...

Čítajte viac