Školské akcie

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Papier, viečka, baterky aj suché potraviny...

Milí žiaci, aj v tomto šk. roku Vás povzbudzujeme k aktivitám a pomoci ľuďom i prírode pri všetkých zbierkach počas celého roka - suché potraviny, školské pomôcky, pomoc misiám doma i vo svete... zber SABI viečok, papiera, bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky.

Čítajte viac

 

Pomoc pre Mary's Meals odovzdaná cez letné prázdniny

Myšlienka veľkého diela dobrých ľudí - Aby každé dieťa dostalo jedno jedlo denne v mieste svojho vzdelávania a ľudia, ktorí majú viac ako potrebujú, sa budú deliť s deťmi, ktorým sa nedostáva ani tá najzákladnejšia potreba - našla porozumenie aj medzi nami. V pôstnom období mnohé triedne kolektívy a s nimi aj rodičia žiakov vyzbierali dobrovoľné príspevky spolu v sume 90 €, ktoré počas letných prázdnin a návštevy Medžugorja osobne odovzdala p. Uchaľová miestnej organizácii, kde vyrástlo prvé Mary's Meals. Získaný príspevok podporí projekt školského stravovania pre miestne deti. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Posledný školský deň v minulom šk. roku

Príjemné triedne obzretie za školským rokom, listovanie v triednej fotogalérii, slová vďaky aj ocenenia, slávnostné odovzdávanie vysvedčení...to všetko patrilo k poslednému dňu v škole. Chodbami a triedami školy sa poslednýkrát prešli rozospievaní deviataci, z ktorých sa v septembri stanú stredoškolskí prváci. Spomienkami na školu sa lúčili aj piataci a ôsmaci, ktorí odchádzajú študovať na gymnáziá. Všetkým prajeme veľa milostí a úspechov v novej škole a najmä v štúdiu! Potom sa už brány školy otvorili dokorán letu a prázdninovým dňom!

Čítajte viac

 

Sviatok sv. Petra a Pavla v škole

Slávnostný a zároveň predposledný deň v škole sa 29. júna začal sv. omšou v školskom átriu, ktorú slúžili oslávenci - Paľko Kožuško a Paľko Bober a milými slovami v homílii sa prihovoril don Štefan. Dažďové oblaky nás po jej skončení presunuli do tried na dobrú desiatu a ďalší program - Skryté dobro do veľkej telocvične. O programe - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Projekt 9P v cieli

Deviataci 1. júna začali aktivity, ktoré im naplánovali pani učiteľky triedne v rámci PROJEKTU 9P a rozvíjajú ich postoje, zručnosti a záujmy v duchovnej, odbornej i zábavnej oblasti. Samozrejme, už v máji stihli absolvovať zopár podujatí, no v júni to bolo naozaj zaujímavé. Postupne sme vám priniesli informácie o tom, kde boli, s kým sa stretli, akú prednášku so zaujímavým hosťom zažili. Boli to krásne spoločné dni naplnené Bohom, radosťou, zážitkami a spomienkami, ktoré im zostanú navždy - Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Za krásami východného Slovenska

Triedne výlety začali od 2. júna. Kolektívy žiakov cestovali do rôznych miest, navštevovali hrady, kaštiele, múzeá, spoznávali známe aj menej známe turistické chodníky. Veď jún je ako stvorený na cesty za poznaním. Pane, vďaka za ochranu a sprevádzanie! Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Jarné účelové cvičenie

Hoci sa 23. jún ráno začal silnou búrkou, predsa sa zvučkou sirény odštartovalo účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa. V areáli školy sa postupne praktickými ukážkami a dôležitými informáciami predstavili jednotlivé záchranárske zložky - hasiči, psovodi, zdravotní záchranári, mestskí policajti a pracovníci civilnej ochany. Praktické vyskúšanie všetkého, čo bolo dovolené a pod odborným dohľadom, lákalo mnohých odvážlivcov. Veríme, že získané poznatky i zručnosti budeme vedieť použiť v správnom čase a na správnom mieste. Ďakujeme všetkým profesionálom za návštevu a náročnú prácu!

Čítajte viac

 

Dievčatá si zahrali na športových turnajoch

Prehadzovaná dievčat 6. - 8. ročníka a vybíjaná žiačok 5. ročníka - športové disciplíny, ktoré v poslednom júnovom týždni naladili športovkyne a chlapcov, ktorí ich statočne povzbudzovali. Pridali sa aj p. triedne učiteľky a prácu pri úprave tried, lavíc a odovzdávania kníh nahradila super nálada. Či stihli všetko? Opýtajte sa súťažiacich a výsledky turnajov si prečítajte v ďalšej časti. Športu zdar!

Čítajte viac

 

Futbalový turnaj v 5. a 6. ročníku

Super športová atmosféra vládla na futbalových ihriskách v saleziánskom stredisku Tri hôrky, kde 21. júna pripravili deviataci Vilo, Šebo, Noro, Matej a Gabriel obľúbený futbalový turnaj. V rámci Projektu 9P si vyskúšali úlohy organizátorov a rozhodcov naživo. Píšťalky postupne odpískali všetky zápasy a išlo sa do finále. Pekné ceny v podobe futbalových pohárov i sladkých vitamínov potešili víťazov i všetkých hráčov. Potlesk patrí aj dievčatám, ktoré super fandili. Futbalisti do toho a spolu s nami čítajte viac!

Čítajte viac

 

Papier, viečka, baterky aj suché potraviny...

Milí žiaci, ďakujeme za aktivity pri všetkých zbierkach počas celého školského roka - suché potraviny,školské pomôcky, pomoc misiám doma i vo svete...zber SABI viečok, papiera, bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a podporujú zbierky.

Čítajte viac

 

Hravá matematika

19. júna sa žiaci 4.A a 4.C zúčastnili interaktívnej hodiny Hravej matematiky v Steel parku. Dozvedeli sa, ako sa vyvíjali čísla, riešili rôzne logické úlohy, preverili si svoje vedomosti z matematiky trochu netradične. Zistili, že šťastie je vrtkavé a pri práci je potrebná presnosť. Hodina ubehla veľmi rýchlo.

Čítajte viac

 

Morálne hodnotenie o.biskupom

Dňa 14. júna boli spomedzi 55 žiakov aj piati žiaci deviateho a dvaja žiaci ôsmeho ročníka našej školy, na návrh triednych učiteľov, morálne ohodnotení Mons. Marekom Forgáčom, pomocným košickým biskupom. Svätá omša a slávnostné ocenenie sa konali v Kostole sv. Michala Archanjela v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Druhý stupeň putoval do Obišoviec

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oslávili žiaci druhého stupňa spolu so svojimi vyučujúcim, so školským pánom kaplánom, niektorými zamestnancami školy aj so zopár rodičmi, ktorí sa pridali k veľkej pútnickej rodine, v Diecéznej svätyni v Obišovciach. Keďže je Rok Fatimskej Panny Márie, práve Obišovce sú miestom, kde sa konajú aj Fatimské soboty. Miestny pán farár všetkých privítal a v kázni sa aj prihovoril. Pred svätou omšou nechýbala modlitba posvätného ruženca a po svätej omši agapé. Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Čítajte viac

 

Ďalšia výprava v Európskom parlamente

Smer Košice – Štrasburg a späť po európskych cestách si v dňoch 12. – 15. júna 2017 spoločne naplánovali p. uč. Bačinská a p. uč. Pustaiová. Stretnutie s MUDr. Annou Záborkou, europoslankyňou, bolo veľmi zaujímavé a odpovedalo na aktuálne otázky týkajúce sa EÚ, postavenia našej krajiny v nej i budúcnosti Európy. V EP zažili naživo atmosféru rokovania v sále – v časti pre verejnosť, odfotili sa pri vlajkách členských štátov a zaujalo ich aj parlamentárium. Prajeme p. europoslankyni veľa odvahy, síl v zodpovednej práci pre dobro a budúcnosť krajín a ľudí Európy i sveta.

Čítajte viac

 

Vyhodnotenie zberu SABI – viečok

Od novembra 2016 do apríla 2017 prebiehala na našej škole súťaž RECYKLUJ A VYHRAJ v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov slovenskej firmy MILKAGRO. Do 14. ročníka súťaže sa zapojilo 151 žiakov z našej školy. Bolo vyzbieraných až 73 kg hliníkových viečok, čo predstavuje približne 150 tisíc zjedených jogurtov. V konečnom hodnotení sme sa umiestnili na 4. mieste v kategórii A4. Žiakov čakajú veľmi zaujímavé odmeny: tablet, tričká s logom firmy MILK AGRO, školské pomôcky, zápisníky, perá a nálepky. Prajeme žiakom a aj rodičom radosť z výhry a veľmi dobrý pocit z toho, že robia užitočnú vec pre našu prírodu pri recyklácii druhotných surovín.

Čítajte viac

 

„Poď, budem ti čítať!“

Tretí týždeň čítania deťom v Slovenskej republike prebehol úspešne aj u nás v škole. V týždni od 5. júna do 9. júna žiaci prichádzali do školskej knižnice v sprievode svojich pani učiteliek, aby si navzájom nahlas prečítali úryvky z obľúbených kníh. V príjemnom prostredí si čitatelia aj trošku oddýchli a vychutnali zážitok z literatúry. Nezabudnite, k prázdninovým dňom patrí aj dobrá kniha!

Čítajte viac

 

Ratolesť koncertovala v Krakowe

Krásny zážitok majú speváci zo školského zboru Ratolesť, ktorí 9. júna cestovali do Poľska. V partnerskej škole sw. Jadwigi Królowej boli súčasťou odpustovej slávnosti. Svojím spevom potešili žiakov aj učiteľov. Kamaráti im pripravili potulky po Krakowe, kde navštívili miesta spojené so životom svätice. Nechýbala ani návšteva Sanktuária v Lagiewnikoch, sv. omša a korunka. Srdečné privítanie, pohostenie a darček na pamiatku zostanú v spomienkach našich žiakov, pani riaditeľky aj vyučujúcich, ktorí ich sprevádzali.

Čítajte viac

 

Dilongova Trstená

XXVI. ročník Dilongovej Trstenej – celoštátnej súťaže v umeleckej interpretácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy sa konal 2. júna na Orave. Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa Dilonga. Premiéru na tejto súťaži mala aj naša škola a to v zložení Karolínka Kaduková zo 6. A, Táňa Jenčušová a Tamarka Ondrejková z 8. C, ktoré cestovali za poznaním v sprievode pani učiteľky Cubjakovej. V silnej konkurencii si Tamarka vyrecitovala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Tvorivá návšteva

Mediálna výchova v teréne je naozaj iná, ako keď redaktori len sedia v triede a píšu články na rôzne témy. Tak tomu bolo aj 2. júna, kedy sa 9. B s pani učiteľkou triednou vybrala do ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej, keďže Krásna bola v novembri na návšteve u nás. Na čerstvom vzduchu v areáli školy mohli tvoriť pod vedením domácej pani učiteľky Sarkovej. A nielen tvorili. Nechýbal ani pohyb a dobrá nálada.

Čítajte viac

 

Projektový deň v 2. ročníku – O perníkovom domčeku

Prvý júnový deň sme sa my, žiaci a učiteľky 2. ročníka, preniesli do Perníkovej rozprávkovej krajiny. Cieľom nášho projektového dňa bolo zopakovať a upevniť poznatky získané počas roka formou zaujímavých didaktických hier. Pomohli nám k tomu známe postavičky Janko a Marienka z rozprávky o Perníkovej chalúpke. Žiaci sa z úloh tešili a niektorí sa vžili do príbehu dramatizáciou rozprávky, za čo si vyslúžili búrlivý potlesk. Radostný deň sme zavŕšili sladkou chladenou odmenou „zo zmrzlinovej chalúpky“ neďaleko našej školy.

Čítajte viac

 

Oslávili sme Deň detí

Zdravo, chutne, radostne i pracovne...aj taký bol 1.jún na našej škole. Darček od učiteľov - školský deň bez písomiek a skúšania - sa páčil mladším aj starším. Ďalšie prekvapenie - zdravé, chutné, voňavé - čakalo na deti na chodbách školy s tajným názvom VITAMÍN Š. Nepočuli ste ešte o ňom? Objavuje sa v šťave, ktorá je čerstvo pripravená z ovocia a zdravo chutila naozaj všetkým. Určite si deti v ten deň doma pochutili aj na sladkých dobrotách, preto pohár čerstvej šťavy osviežil a najmä posilnil zdravie a úsmev detí.

Čítajte viac

 

Horný Zemplín brázdili ôsmaci

Posledné májové dni priam lákali do prírody. Krásne tri dni bohaté na nezabudnuteľné zážitky prežili aj ôsmaci na miestach, ktoré dýchajú pokojom. Sprevádzali ich pani zástupkyňa Hrebeňárová, pani učiteľky Bačinská, pani učiteľka Buntová, pani učiteľka Jurašeková a pán kaplán František Barna. A kde všade boli?

Čítajte viac

 

Májové pobožnosti

Každú májovú stredu ste mohli zo školskej kaplnky počuť spev i modlitby detí a všetkých, ktorí prijali pozvanie na Loretánske litánie. Posledné májové stretnutia boli v školskom átriu, v krásnom Mariánskom kútiku, oáze pokoja. V duchovnej službe sa postupne striedali jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. Kráľovná rodín, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Deň triedneho patróna v 6. C

Školský deň si na sviatočný urobili už od rána šiestaci, ktorí mali 30. mája službu pri sv. omši. Počas vyučovacích hodín sa pohostili na chutnej zmrzline, kde si spoločne plánovali školský výlet. Sv. Filip Neri, triedny patrón, oroduj za nás!

Čítajte viac

 

Anglický týždeň na II. stupni

Každý deň angličtina a naživo s anglickým lektorom? Áno, aj to a ešte všeličo zaujímavé čakalo na žiakov 6.- 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na ENGLISH WEEK v termíne 22. - 26. mája. Spoločne zažili netradičné učenie sa cudzieho jazyka, hranie sa s angličtinou a najmä dobrú a tvorivú študijnú atmosféru. Have a nice day!

Čítajte viac

 

Slávili sme Nanebovstúpenie Pána

Krásny májový sviatok sme začali slávnostnou sv omšou v Kostole sv. Gorazda, ktorú slúžil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, spolu s Mons.Jurajom Kamasom a školským p.kaplánom Paľkom. Aj keď nás po príchode do školy čakali vyučovacie hodiny, žiakov i celé spoločenstvo potešila návšteva o. biskupa na pôde školy. V homílii nám o. biskup poprial nájsť kúsok neba tu na zemi...a my mu prajeme hojnosť milostí a radosti v duchovnej službe! Pre všetkých to bol krásny sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Výsledky Testovania 9 2017

V národnom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli deviataci našej školy 72,1% úspešnosť z matematiky, čo predstavuje o 15,7% vyššiu úspešnosť ako je priemerná v SR (56,4%). Zo slovenského jazyka a literatúry národný priemer bol 61,2% a výsledok našej školy bol 72,4%, t.j. o 11,2% vyšší.

Čítajte viac

 

Ďakovný list z Majáka nádeje

V uplynulých dňoch dostalo naše školské spoločenstvo pozdrav a list odoslaný Mgr. Soňou Vancákovou, PhD., predsedníčkou OZ Maják nádeje. Z jeho obsahu citujeme: "Ďakujeme za Vašu pomoc, ktorú ste poskytli prostredníctvom vyzbieranej sumy 350 € za predaj výrobkov našich rodín z Majáka nádeje a vyzbieraných 222 kg potravín. Vážime si otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého darcu..."

Čítajte viac

 

Vitajte v školskom átriu!

Máte chvíľu čas a ešte ste nevideli naše jarné školské átrium? Vstúpte k nám a potešte sa krásou záhonov, skalky, zátišia pri vstupe do školskej kaplnky a načerpajte silu v modlitbe v Mariánskom kútiku, mieste pokoja. Ďakujeme šikovným p. upratovačkám, p.asistentke Lydke a p. školníkovi za každodennú prácu pri zveľaďovaní átria v škole, ktorú zvládajú aj popri svojej namáhavej práci. Nech sa páči, vstúpte k nám!

Čítajte viac

 

Cesta svetla

Žiaci II.B triedy sa 18. mája spolu s rodičmi stretli v kaplnke školy. Pod vedením p.vychovávateľky Skvašikovej a p.uč. Fabiánovej sa pomodlili pobožnosť – Cesta Svetla. Je to nová pobožnosť, ktorá nadväzuje na pobožnosť krížovej cesty. Cesta svetla , ktorá má 14 zastavení, nás svojimi myšlienkami viedla od prázdneho hrobu až k Turíciam- Zoslaniu Ducha Svätého. Spoločnou modlitbou sme prosili, aby nás Zmŕtvychvstalý Ježiš premenil svojou láskou, a aby sme boli radostnými svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania.

Čítajte viac

 

Na návšteve v Štrasburgu

V dňoch 14.-17. mája pani riaditeľka s pani zástupkyňou Hrebeňárovou navštívili Štrasburg na pozvanie Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD., súčasného europoslanca. Cieľom návštevy bolo zúčastniť sa zasadnutia pléna europarlamentu, oboznámiť sa s jeho štruktúrou, zapojiť sa do besedy s pánom Štefancom. Pán europoslanec pracuje vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Medzi jeho prioritné témy patrí jednotný digitálny trh, malé a stredné podniky, zamestnanosť a obmedzenie byrokracie. V tom čase europarlament jednal a poslanci diskutovali na tému: Prenasledovanie kresťanov na Strednom Východe. Europoslanec nás presvedčil o svojej srdečnosti, otvorenosti, profesionálnom a odbornom prístupe. V jeho náročnej práci mu prajeme Božiu milosť, veľa síl a odvahu pri práci na zlepšenie nášho života.

Čítajte viac

 

Spievali sme pre Svätého Otca

Pieseň pre Svätého Otca znela 17. mája v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove už po dvadsiatydruhýkrát. Spievali ju žiaci z celej Košickej arcidiecézy. Naši speváci sa svedomito pripravovali pod vedením pani učiteľky Jágerovej a na gitare ich doprevádzala pani vychovávateľka Skvašíková. Pätica talentovaných umelcov sa domov nevrátila naprázdno. Zlaté pásmo udelili Kike Remáčovej, strieborné Sáre Beľanovej a Miškovi Jágerovi. Čestné uznanie patrí Laure Čurovej a Ivanke Dvorčákovej. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Košická paleta 2017

Košická paleta predstavila víťazné diela neprofesionálnych výtvarníkov a opäť dokázala, že aj laici sú kvalitní umelci. Medzi amatérmi sa ukázala aj Julianka Chovancová z 3.B triedy. Keďže má len 10 rokov, jej mozaiku Živá lúka vystavili nesúťažne, no aj tak si od poroty a verejnosti na vernisáži 17. mája vyslúžila veľký potlesk. Julianka, blahoželáme!

Čítajte viac

 

Košice 2017

Takmer v polovici mesiaca - 17. mája 2017 sa ukončila celomestská dejepisno-poznávacia súťaž Košice 2017. Veľkolepý záver sa konal v CVČ Domino, lebo víťazmi boli vlastne všetci, ako prezrádzajú diplomy. Viac ako pol roka p. Betka Rodáková zadávala úlohy a mladí historici spolu s p.uč. Zachariášom po ich odpovediach museli pátrať po celom meste. V užšom finále si sily a vedomosti zmerali len ôsmaci. Medzi siedmimi 3-člennými družstvami naša Danielka Jančiková (VIII.A), Tomáš Hrnčiar (VIII.B) a Miško Soták (VIII.C) obhájili pekné 3. miesto. Bolo veľa radosti, slnka pri ceste tam i späť. A bola aj zmrzlina. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Ocenenie kresťanských pedagógov

Pamätnú medailu sv. Ondreja za dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji katolíckeho školstva v Košickej arcidiecéze si 16. mája z rúk o. arcibiskupa Bernarda Bobera prevzali aj zamestnankyne našej školy - MVDr. Alžbeta Zachariášová a p. Božena Hudáková. Sviatočné predpoludnie obohatil aj kultúrny program v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach i osobné stretnutia so všetkými ocenenými počas slávnostného obeda. V mene celého školského spoločenstva srdečne gratulujeme a prajeme veľa radosti a síl v práci s deťmi i v osobnom živote!

Čítajte viac

 

Slávik Slovenska 2017

Obvodné kolo v speve ľudovej piesne spoznalo mená víťazov 12. mája v CVČ Domino. Speváci z troch kategórií z okresu Košice II a Košice III predviedli svoje spevácke umenie pred odbornou porotou. Tí najlepší postupujú do krajského kola. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Laura Čurová z 2.B a Viliam Ferko zo 4.C. Na súťaž ich pripravovali pani učiteľky Hadbavníková a Fecková. A reprezentovali nás naozaj veľmi pekne. V silnej konkurencii získala Laura čestné uznanie a Viliam 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Duchovná obnova blízko svätých

Spoločenstvá 7.A a 7.C triedy, v sprievode p.uč. Bučákovej a Demjanovičovej, spolu s p. kaplánom Paľkom putovali 12. mája do prešovského Kostola sv. Jozefa. Slávili sv. omšu, zahĺbili sa do slov bratov františkánov v kaplnke, v ktorej relikviári je vystavených až 449 relikvií svätých a spoločne sa osviežili na duchovnej obnove. Prialo im aj jarné počasie, preto sa cestou na stanicu osviežili aj chutnou zmrzlinou. Triedni sv. patróni, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

V Kine Úsmev to zašumelo

Krajská literárna súťaž ŠUMENIE spoznala 5. mája mená najlepších autorov svojho už 8. ročníka. Kino Úsmev privítalo žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z Košického kraja. Naozaj ich nebolo málo. Porota v zložení Valentín Šefčík, Zuzana Štelbaská, Lucia Darjaninová Mačingová a Mariana Volemanová ocenili mladé začínajúce spisovateľské talenty. Tretiačka Emka a štvrtáčky Julka a Katka si tiež prevzali ceny. Za aké umiestnenie? Viac sa dočítate v časti Výsledky školy. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Dejepisná olympiáda - finále

V dňoch 3. - 5. 5. 2017 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoštátne kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu zastupoval víťaz krajského kola Daniel Tadeáš Dobrík (VIII. C), ktorého sprevádzal a pripravoval p.uč. Zachariáš. Finálne kolo potvrdilo, že šlo o stretnutie ozajstných znalcov dejepisu, čoho dôkazom bolo, že úplne všetci prekročili hranicu úspešnosti o ďalších dvadsať bodov, ako pripomenula porota. Náš Daniel sa umiestnil na peknom 6. mieste vo svojej kategórii D. Organizátori pre súťažiacich pripravili aj pekný kultúrny program. Tri dni v Trenčianskych Tepliciach tak boli nielen dobrou skúsenosťou, ale i sviatkom zúčastnených milovníkov histórie. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Písalo sa KOMPARO

V závere prvého májového týždňa čakalo na našich štvrtákov a šiestakov skúšobné testovanie z matematiky, slovenského jazyka a literatúry známe pod názvom Komparo. K úlohám pribudli aj otázky so zameraním na všeobecné študijné predpoklady a osobitne v každom ročníku aj úlohy z odborných predmetov. Všetkým žiakom prajeme veľa elánu do učenia a rozvíjania zručností a tvorivosti. Komparo - pomocník dobrých škôl...

Čítajte viac

 

Košický Deň Európy

Pekné podujatie so zaujímavým názvom sa 5. mája uskutočnilo počas osláv Dní mesta Košice. Hlavná ulica v časti pri Dolej bráne patrila počas celého dňa workshopom, tvorivým dielňam, kvízom, hudobným vystúpeniam, maľovaniu na tvár, športovým hrám a deťom nášho mesta, deťom Európy. Vyučovacie hodiny poznaj a ži zažili žiaci 6.B spolu s tr.pani učiteľkou priamo tam. Zahrali si europexeso, športovali s mini stolným tenisom, vyhrali pekné ceny so zameraním na spoznávanie Európskej únie. Na záver sa odfotografovali v super EUROFOTO Boxe, aby mali spomienky na tento deň.

Čítajte viac

 

Prírodovedné predmety na olympiádach

Úspešní školskí reprezentanti majú hodiny biológie a chémie aj doma, vo voľnom čase, keď sa venujú štúdiu a prípravám na súťaže, spoznávaniu krás i tajomstiev vedy. Niekoľkomesačné obdobie príprav s p. učiteľkami biológie a chémie vyvrcholilo na predmetových olympiádach na prelome apríla a mája. Darilo sa im výborne na obvodných, krajských kolách a čaká sa aj na kolo celoslovenské. Pekné výsledky nájdete v časti - O škole - Úspechy školy. Srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Literárne Košice Jána Štiavnického

Súťaž vo vlastnej tvorbe - Literárne Košice Jána Štiavnického spoznala víťazov 4. mája v LitParku. Mladí tvoriví spisovatelia z 2. stupňa išli na stretnutie s odbornou porotou spolu s pani učiteľkou Cubjakovou. Spomedzi 300 prác udelili čestné uznanie aj dievčenskému triu z našej školy. Veľa tvorivých nápadov aj do budúcnosti, Tamarka, Dorotka a Miška.

Čítajte viac

 

Divadelné predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov pre žiakov 1.- 4. ročníka

Žiaci 1. stupňa sa 2. mája zúčastnili divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré uviedlo Divadlo Víti Marčíka z Českej republiky. Divadlo sa netradične odohrávalo na komediantskom voze, ktorý sa raz stal kráľovskou komnatou, inokedy čiernym lesom a nakoniec chalúpkou so siedmimi postieľkami. Predstavenie bolo plné humoru, hudby, lásky a dobra, ktoré aj smrť prekoná. Deti aj učitelia boli niekedy vtiahnutí priamo do deja. Živé predstavenie, preprava historickými retro autobusmi prispeli k prežitiu nádherného dňa.

Čítajte viac

 

Štvrtáci a týždeň s angličtinou

Posledné školské dni v apríli sa angličtine naplno venovala skupina 15 štvrtákov, ktorí sa prihlásili na ANGLICKÝ TÝŽDEŇ. Dopoludnia čítali, písali a najmä komunikovali, hrali sa a spievali iba - iba po anglicky. Veríme, že sa im tieto dni páčili a v štúdiu cudzích jazykov budú pokračovať!

Čítajte viac

 

Druháci boli v škole v prírode

Jarné dni v termíne 24. - 28. apríla vymenili naši druháci domácu školu za Cirkevnú školu v prírode v Juskovej Voli. Spolu s tr. pani učiteľkami, vychovávateľkami a p. kaplánom Paľkom obdivovali nové miesta, školské lavice vystriedali hry a aktivity v prírode a najmä spoločné zážitky všetkých druhákov, školákov. Pane, ďakujeme za sprevádzanie a ochranu počas týchto dní!

Čítajte viac

 

Speváci z Ratolesti na predstavení ATaKu

Milá odmena za námahu, ochotu, reprezentáciu školy čakala 28. apríla na školský spevácky zbor Ratolesť a ich umelecké vedúce - p.uč. Bačinskú a s.Zuzanu. V Historickej radnici si umelecky vychutnali predstavenie ATaKu - tanečného divadla, ktoré v spolupráci s tvorivou skupinou Poetica Musica pripravilo pásmo Chcel(a)by som letieť. Udalosti zo života Zdenky Schelingovej podané spevom, slovom, tancom obohatili všetkých o príjemný umelecký a duchovný zážitok.

Čítajte viac

 

Majstrovstvá SR mládeže v šachu

V dňoch 22.-28. apríla sa v známej Tatralandii na Liptove konala celoslovenská mládežnícka súťaž, ktorej sa aktívne zúčastnili aj Maxim Marko (6.B) a Lukáš Varga (8.A), ktorí sú žiakmi našej školy. Každodenné partie sa hrali od skorého rána a mnohé začínali aj popoludní. Maxim obsadil pekné 6. miesto v celoslovenskom rebríčku a obaja šachisti bojovali veľmi pilne a zodpovedne. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Na stretnutí s Ronjou

Milé stretnutie zažili šiestaci a siedmaci 24. apríla v Štátnom divadle v Košiciach. Ronja a Birk zažívali nevšedné dobrodružstvá v lone čistej prírody a spoznávali aj chyby a bolesti dospelých. Spriatelili dva znepriatelené rody. Rozprávkový príbeh od Astrid Lindgrenovej sa páčil všetkým.

Čítajte viac

 

Zápis do 1. ročníka

V dňoch 7.-8. apríla sme na zápise do 1. ročníka privítali našich budúcich žiakov a ich rodičov. Veríme, že sa im na návšteve v škole páčilo a už teraz sa tešíme na septembrové stretnutie. Milí rodičia budúcich prvákov, ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

Čítajte viac

 

Medzinárodná konferencia o mediácii

V dňoch 7.-8. apríla sa v Modre konala konferencia pod názvom Súčasné trendy vzdelávania v mediácii. S príspevkom - Novodobé potreby detí a mediácia - vystúpila aj p. riaditeľka Čačková, v ktorom pomenovala potreby detí, aktuálne trendy vo výchove, ako aj miesto mediácie v školskom prostredí. Mediácia v školách je vo svojich začiatkoch a prináša originálne riešenia vzniknutých situácií v škole. Sme radi, že sme aj my jej súčasťou.

Čítajte viac

 

V pôstnom období

Cez Máriu k Ježišovi...sme kráčali v pôstnom období ako časom oslavy a spomienky na 100. výročie zjavení vo Fatime a spoločnými školskými pôstnymi aktivitami. Povzbudili sme sa spoločne vo viere a posilnili v školskom spoločenstve. Ježiš sa vždy chce s nami stretnúť...nechajme sa viesť!

Čítajte viac

 

Na krížovej ceste

V pôstnom období sme každú stredu v školskej kaplnke kráčali s Pánom Ježišom ... krížové cesty viedli spoločenstvá tried podľa jednotlivých ročníkov s osobitnými úmyslami a zamysleniami. Zahľaďme sa na kríž...otvára naše srdcia!

Čítajte viac

 

Tehlička 2017

Koľko tehličiek sme v pôstnom období symbolicky nalepili na plagáty v triedach a koľko škôl sme z nich vo svojich triedach postavili? Jednoduchá odpoveď... tehličky sa vypredali a sumou 990€ prispievame na výstavbu škôl pre deti v Južnom Sudáne. Obľúbená pôstna aktivita už niekoľko rokov spája deti a ľudí po celom Slovensku a spoločne sa už podarilo podporiť dobré diela v chudobných častiach sveta. Všetkým stavbárom veľkých diel ďakujeme!

Čítajte viac

 

Testovanie 9-2017

"Už to máme za sebou!" Aj to si mohli 5. apríla povedať najstarší žiaci,ktorí absolvovali TESTOVANIE 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a z literatúry. Prajeme im ešte veľa chuti do učenia a tvorivého elánu v prípravách na strednú školu!

Čítajte viac

 

Žiaci aj učitelia bdeli s Kristom

Pôstne obdobie sa už niekoľko rokov v našej škole spája s veľmi vydarenou akciou Bdenie s Kristom. Tento rok ho pán kaplán Kožuško a pani katechétka Snopková naplánovali na posledný marcový večer a prvoaprílovú noc. Pozvanie prijali všetky triedy z II. stupňa s triednymi učiteľmi, ale pridali sa aj netriedni učitelia, pani riaditeľka a pani zástupkyňa Hrebeňárová. Svätá omša, krížová cesta okolo školy, ale aj workshopy sa niesli v duchu hesla „Cez Máriu k Ježišovi“. „Mária, Matka naša, oroduj za nás u svojho Syna!“

Čítajte viac

 

Spievala celá škola

Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. V tomto školskom roku je to už XXVII. ročník. 30. marca sa spievalo aj v našej škole. Malí aj veľkí žiaci ukázali svoj spevácky talent pred porotou, v ktorej bol aj vzácny hosť, člen kapely Kandráčovci, Ondrej Kandráč. Prví nás budú reprezentovať v obvodnom kole. Všetkým spevákom ďakujeme a nech spievajú aj naďalej.

Čítajte viac

 

Biologická olympiáda

K marcovým súťažiam žiakov ZŠ sa pridali aj šikovní biológovia, ktorí sa zúčastnili okresného kola v zoológii aj geológii. Výborná odborná príprava, záujem a vytrvalosť súťažiacich priniesli pekné výsledky-čítajte viac. Na súťaž žiakov pripravovali p. zástupkyňa Hrebeňárová /geológia/ a s. Zuzana /zoológia/. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Na SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach sa 27. marca uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu v kategórii D, v kategórii ôsmakov, reprezentoval Daniel Tadeáš Dobrík (VIII.C). Konkurencia bola veľká a zlato a postup na celoslovenské kolo si mohol vybojovať len jeden z dvadsaťjeden žiakov. O čo väčšia radosť bola, keď po náročnom testovom dopoludní a čakaní na výsledky, bol postupujúcim náš Daniel Tadeáš. V máji ho čaká celoslovenské finále v Trenčianskych Tepliciach. Nadaného historika na súťaž pripravuje p.uč. Zachariáš. Blahoželáme a spoločne držíme palce!

Čítajte viac

 

Deň učiteľov s ocenenými pedagógmi

Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov mesto Košice ocenilo riaditeľov, učiteľov a vychovávateľov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V príjemnom prostredí Kulturparku si plaketu a ďakovný list z rúk vedenia mesta osobne prevzalo 33 osobností. Medzi nimi bola aj naša p. riaditeľka - PaedDr. Mária Čačková. Srdečne blahoželáme! Ocenení sa zhodli na tom, že povolanie učiteľa je i životným poslaním...pomáhať deťom, formovať ich osobnosť aj tvár spoločnosti. Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia "učiteľa národov" Jána Amosa Komenského.

Čítajte viac

 

Puss in Boots

V slovenskom preklade Kocúr v čižmách a ešte v podaní Divadelného centra z Martina ako činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami? Ak ešte neveríte, opýtajte sa piatakov, šiestakov a ich tr. pani učiteliek, ktorí sa 27. marca v Historickej radnici v Košiciach vrátili do rozprávkového sveta. Príjemný umelecký zážitok si hravo spojili so zdokonaľovaním najpoužívanejšieho cudzieho jazyka. Hello!

Čítajte viac

 

Dni energií 2017

V dňoch 21. - 23. marca sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka, postupne podľa jednotlivých tried, zúčastnili zaujímavého podujatia Dni energií 2017 na SPŠE v Košiciach. Cieľom podujatia bolo vzbudiť v žiakoch záujem o šetrné zaobchádzanie s prírodou a šetrenie všetkými druhmi energií dostupnými spôsobmi v bežnom živote. Súťažné žiacke videá a inšpirácie v nich nájdete - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Biblická olympiáda sa vydarila

Takmer 30 súťažných tímov sa 21. marca stretlo v CVČ Domino na obvodnom kole Biblickej olympiády. Každý tím zastupoval vlastnú školu vo svojom okrese. Súťaž mala až 5 kôl a vo svojom závere vyhodnotenie a ocenenie prvých miest. Po náročnom dopoludní si naši biblisti - Marianka, Jožko a Tadeáš vychutnali radosť z 1. miesta v okrese Košice II a postup na diecézne kolo. Príprava od jesene pod vedením p.katechétky Kupkovej a p. kaplána Paľka sa vydarila a my im všetkým blahoželáme!

Čítajte viac

 

Hviezdoslavov Kubín pozná mená víťazov

Recitátori sa každý rok tešia na deň, kedy budú môcť ukázať svoje recitátorské schopnosti pri prednese poézie a prózy. Školské kolo pozná mená víťazov v jednotlivých kategóriách na I. aj na II. stupni. Prví nás reprezentovali 20. marca v obvodnom kole v CVČ Domino. Všetky tri kategórie žiakov boli veľmi silné aj v poézii, aj v próze. Ako sa im darilo? Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

MATEMATICKÝ KLOKAN

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete má svojich nadšencov aj v našich triedach. Prihlásení KLOKANI si zasúťažili 20. marca a všetci veria, že spolu s ďalšími počtármi na Slovensku prekonajú rekord zúčastnených v minulom šk. roku - 55 863 žiakov. Školskou koordinátorkou bola p.uč. Demjanovičová. Už teraz spoločne čakajú na diplomy a možno aj pekné ceny za správne riešenia!

Čítajte viac

 

Prvenstvo na celoslovenskom kole

Bratislava privítala 18. marca recitátorov z celého Slovenska. Za Košický kraj v II. kategórii – poézia sme mali Karolínku Kadukovú, ktorá tam cestovala spolu s mamkou a do Košíc sa vrátili s prvenstvom. A ako sa jej páčilo?

Čítajte viac

 

Pytagoriáda

V marci si mohli naši šikovní a rýchli matematici zmerať svoje sily s rovesníkmi z iných škôl z nášho okresu. Mali sme reprezentantov vo všetkých kategóriách. Medzi úspešných sa zaradili šikovní počtári, ktorých mená si môžete prečítať - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Výsledky Perohryzu sa odhalili na filmovom plátne

Druhý ročník krajskej súťaže PEROHRYZ 2017 spoznal mená víťazov v tretí marcový deň. Kino Úsmev privítalo zástupcov 17 redakčných tímov. Naša Ratolesť bola medzi nimi. Čestné uznanie jej udelila odborná porota za vianočné vydanie Ratolesti.

Čítajte viac

 

Košice Star

„Škola plná talentov“ je celomestská súťaž. Skladá sa z viacerých podsúťaží a jednou z nich je aj Košice Star. Kristína Remáčová z 9. B reprezentovala našu školu v CVČ Domino 23. februára, kedy sa tam konalo semifinále. Postúpila medzi piatich najlepších a 24. februára si vyspievala bronzové umiestnenie.

Čítajte viac

 

S povesťami na krajskom kole

Úspešní recitátori slovenských povestí z jednotlivých okresných kôl sa 22. februára stretli v CVČ na Krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko. Umenie prednesu ukázali aj žiaci našej školy, ktorí dosiahli veľmi pekné umiestnenie – Christian Brossmann /3.A/ získal 2. miesto a Kristián Bamhor /5.A/ si vyrecitoval 4. miesto. Gratulujeme a všetkým čitateľom príjemné zážitky s povesťami!

Čítajte viac

 

Odpustová slávnosť v škole

V cirkevnom kalendári patrí 14. február sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónom Európy. K spomienke a oslave slovanských bratov, ktorí sú aj duchovnými patrónmi školy, sme sa v tomto šk. roku pripojili školskou odpustovou slávnosťou. Výnimočný deň sa začal slávnostnou sv. omšou v školskej kaplnke. Ako býva zvykom na odpustovej sv. omši, aj my sme privítali hosťa, duchovného otca Marcela Puškáša, bývalého školského kaplána.

Čítajte viac

 

Z odpustu na misie

Odpustové dopoludnie voňalo aj sladkými fašiangovými šiškami, ktorých kúpou sme podporili misijné aktivity. Pani vychovávateľky ich piekli od skorého rána a všetci v škole si šišky s láskou vychutnali a sumou 215 € prispeli na dobré diela misionárov. Redakcia Ratolesti, ktorá v šatrikoch ponúkala pestré všeličo - magnetky, nálepky, sv. ružence, venovala výťažok z predaja - 80 € tiež na podporu misií. Ďakujeme a veľká vďaka aj dobrovoľníčkam za pomoc, ochotu a dobrú vôľu! Pridajte sa nabudúce aj vy!

Čítajte viac

 

Mladí historici súťažili

14. február bol naozaj v znamení významných udalostí. Škola odštartovala tradíciu odpustového sviatku Cyrila a Metoda, v médiách bola na pretrase téma Valentín, ale i v CVČ Domino bola udalosť - Okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naša škola vyslala ôsmich súťažiacich. Cieľom bolo dosiahnuť métu úspešného riešiteľa a čo bude nad to, len poteší. Veru, pekné výsledky nás určite potešili - čítajte viac. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Úspešné olympiády v cudzích jazykoch

Februárové Krajské kolá Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku boli pre naše reprezentantky, ôsmačky, úspešné. Pekné 3. miesto si jazykovými zručnosťami v angličtine vyrozprávala Majka Lukčová /8.B/ a zo susednej triedy si Viktória Šimková /8. C/ v nemčine vybojovala úspešné 2. miesto. Dievčatá nám dokázali, že jazyky hýbu svetom! Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Siedmaci zlyžovali Levočskú Dolinu

Siedmaci strávili príjemný týždeň od 6. do 10. februára na svahoch v Levočskej Doline. Pod vedením skúsených inštruktorov Dominika, Matúša, Roba, Daniela, pani učiteľky Bačinskej a pána učiteľa Vaška sa niektorí zdokonalili v lyžovaní, iní sa naučili lyžovať. Štvrtkové preteky boli odmenené nielen potleskom, ale aj diplomom a každý lyžiar bol dekorovaný medailou. Spoločnosť im počas celého týždňa robili aj školský pán kaplán Paľko, pán doktor Benko a triedne pani učiteľky. Okrem lyžovania bola každý deň sv. omša a večerný program, v ktorom všetci ukázali svoje zručnosti. Pane, vďaka ti za sprevádzanie a ochranu počas celého týždňa!

Čítajte viac

 

Geografi na súťaži

Olympijské súťaženie vo februári čakalo aj na mladých geografov, ktorí sa na okresné kolo pilne pripravovali s knihami aj atlasmi sveta. Blahoželáme Tadeášovi Kadukovi (5.B), ktorý získal úspešné 3. miesto. Veríme, že zemepisné zaujímavosti budú spoznávať a skúmať aj ďalší nadšenci!

Čítajte viac

 

Návšteva z Krakowa

Pani Dorotka Ulman, zástupkyňa partnerskej školy z poľského Krakowa, spolu s manželom Pawielom navštívili našu školu 6. februára. Presnejšie, bola to milá zastávka počas ich putovania po východnom Slovensku v čase ich zimných prázdnin, ktoré tam trvajú 2 týždne. Hostí privítalo vedenie školy, celý pedagogický kolektív a zvedavé deti, s ktorými sa streli počas prestávok i na niektorých vyučovacích hodinách.

Čítajte viac

 

Fašiangy, karneval, diskotéka...

Prvý februárový deň sa naozaj vydaril! Fašiangový čas na I. stupni otvoril EURÓPSKY KARNEVAL. V triedach, podľa ročníkov, boli žiaci oblečení vo farbách zvoleného štátu, hostili sa na ich dobrotách a spoznávali, čo k týmto štátom patrí. A prezradíme, že to bolo Rakúsko, Nemecko, Grécko a Španielsko. Spoločná tancovačka na konci karnevalu spojila v telocvični nielen štáty, ale aj veselé deti. Fašiangy pre žiakov II. stupňa, v réžii deviatakov, boli v štýle black and white a do pohybu sa dali všetci, ktorí sa popoludní pekne upravili a tanečne naladili. Tombola a chutný bufet je už tradíciou FAŠIANGOVEJ DISKOTÉKY. Pekné spomienky a fotky budú patriť k FAŠIANGOM v škole.

Čítajte viac

 

Získali sme trojnásobné striebro

Veľká radosť a nadšenie naplnili recitátorov, ktorí 27. januára boli v CVČ Domino na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Tešila sa aj pani učiteľka Ferková a Christianova mamka, keď odzneli výsledky a na pódium si išli prevziať cenu za 2. miesta Christian Brossmann z 3.A, Kristián Bamhor z 5.A a Sonja Sedláková zo 6.B. Ešte viac sa potešili, keď chlapcov porota navrhla aj na postup do krajského kola. Srdečne všetkým blahoželáme a postupujúcim veľa úspechov aj v ďalšom kole.

Čítajte viac

 

Korčuliarsky kurz v 5. ročníku

...sa naozaj vydaril. Potvrdiť to môžu všetci tí piataci, ktorí sa počas štyroch dní na prelome januárových týždňov - 19.-20.1. a 23.-24. 1. zúčastnili kurzu na korčuliach. Hlavným trénerom bol p.uč. Vaško a spolu s pani tr. učiteľkami a viacerými pani učiteľkami z II. stupňa spoznávali piataci krásy a najmä techniky tohto športu. Na ľadovej ploche v blízkom Saleziánskom stredisku sa z prvých nesmelých krokov vytrénovali na dobrých korčuliarov a spoločne prežili nezabudnuteľné športové zážitky.

Čítajte viac

 

Na návšteve v Rádiu LUMEN

Mediálnu výchovu priamo v rádiu si vyskúšali žiaci 9.B 18. januára. S pani učiteľkou Ferkovou boli na exkurzii v Štúdiu sv. Alžbety v Košiciach. Sprevádzala ich pani redaktorka Mária Čigášová. Okrem informácií, ktoré sa od nej dozvedeli, mohli odpovedať aj na anketové otázky. Už teraz sa tešia na to, keď si vypočujú sami seba v rozhlase.

Čítajte viac

 

EDUCATE SLOVAKIA

V týždni 16. - 20. januára škola hostila štyroch mladých študentov, ktorí nás navštívili v rámci projektu Educate Slovakia. Priamo na hodinách anglického jazyka sa s nimi stretávali žiaci 4.-9. ročníka a v spolupráci s pani učiteľkami anglického jazyka spoločne debatovali a rozvíjali slovnú zásobu v rôznych zaujímavých témach zo života. Konverzácia "naživo" spojila žiakov aj s miestami, odkiaľ zahraniční študenti pochádzajú - Brazília, Indonézia,Taliansko a Ukrajina. Have a nice day!

Čítajte viac

 

Prváci sa lyžovali na Jahodnej

Týždeň na snehu spojený s lyžiarskym výcvikom absolvovali v termíne 16. - 20. januára najmladší prváci spolu s p. triednymi učiteľkami, ktoré ich sprevádzali. V lyžiarskom stredisku na Jahodnej získali základy lyžovania a k tomu ešte pribalili veľa zábavy, radosti, zimného naladenia!

Čítajte viac

 

Šaliansky Maťko

Súťaž v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - má už svoju tradíciu. V tomto roku je to už 24. ročník. Každý rok sa do prednesu zapoja aj naši žiaci od druhého po siedmy ročník. Keďže ich nebolo málo, školské kolo 13. januára rozhodlo o tých, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole. Víťazom srdečne blahoželáme!

Čítajte viac

 

Škola na ľade

Nie, neľakajte sa, škola ostáva na svojej adrese! To len niektoré triedne partie neodradil ani silný januárový mráz a spolu s triednymi p. učiteľkami sa chodia korčuľovať a utužovať zdravie a kamarátstvo so športom. Obľúbený Športovo - zábavný areál na Alejovej ul. i ľadovú plochu v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Troch hôrkach môžete vo voľnom čase navštíviť aj vy a spolu so svojimi rodičmi zažiť veselý čas na ľade! Odporúčame aj teplý čaj a chutnú desiatu!

Čítajte viac

 

OZ Maják nádeje ďakuje všetkým

Na prahu nového roka už tradične pozýva OZ Maják nádeje zástupcov z radov spolupracovníkov a ľudí dobrej vôle, ktorí šíria myšlienku pomoci a nádeje. Tak tomu bolo aj 12. januára, keď sa spoločenského stretnutia z radov školy zúčastnila p. riaditeľka a p. zástupkyňa Hrebeňárová. Školská adventná aktivita Darček v škatuli každoročne pomáha desiatkam rodín v hmotných a finančných ťažkostiach. Ďakovný list od OZ Maják nádeje patrí všetkým...rodičom našich detí, žiakom, pedagógom a podporovateľom dobrého diela.

Čítajte viac

 

V novom kalendárnom roku

Prázdninové dni spojené s vianočnými a novoročnými sviatkami sa pre žiakov i pedagógov naplnili trojkráľovým sviatkom Zjavenie Pána. Prvý školský deň v novom kalendárnom roku sme 9. januára začali novoročným prianím p. riaditeľky a požehnaním tried, pri ktorom p. kaplána Františka sprevádzali hudobníci, koledníci. Pane, prosíme, požehnávaj svoje diela...

Čítajte viac

 

Vianočné pásmo Ratolesti vo FOTOGALÉRII

Vtáčí spev, jemné adventné i vianočné spevy, koledy, pásmo slova, úvah ukryli speváci a hudobníci školského zboru Ratolesť do vianočného programu, s ktorým 22. decembra navštívili o. arcibiskupa Bernarda Bobera a všetkých zamestnancov Arcibiskupského úradu v Košiciach. Video z celého programu si môžete pozrieť v časti Fotogaléria - Videá. Príjemný zážitok a milú spomienku na vianočné chvíle!

Čítajte viac

 

Blízko pri Jezuliatku

Posledný školský deň v kalendárnom roku 2016 sme v triednych spoločenstvách zažili Deň triedneho učiteľa. V niektorých z nich sa ešte chystali darčeky v škatuli ako pomoc rodinám v núdzi, inde sa spievalo a hrali vianočné besiedky, mladší žiaci navštívili starších žiakov s pripraveným programom...A postupne, podľa ročníkov, sme pobudli aj v školskej kaplnke v modlitbe, speve a radostnom očakávaní Božieho narodenia. Stretnutia pri vianočných stromčekoch v závere školského dňa už voňali sviatočnými dňami doma, v rodinách. Vďaka, Pane, za tento čas..

Čítajte viac

 

Advent 2016

Týždne Adventného obdobia...v spoločenstve detí, rodičov, pedagógov sme sa zapojili do aktivít, ktoré ich sprevádzali - sv. omše v školskej kaplnke, čítanie Svätého Písma, triedny Darček v škatuli /v spolupráci s OZ Maják nádeje/. Advent v tomto roku spájala duchovná myšlienka - "Oblečte si Božiu výstroj" spolu so zaujímavou aktivitou počas sv. omší, ktorej súčasťou bol aj figurínový kamarát Kristián. Veľkou dôverou a nádejou sme naplnili dni Adventu, dni čakania!

Čítajte viac

 

Sklenený Centruško opäť u nás v škole

Druhý ročník súťaže triednych a školských časopisov „O skleneného Centruška“ pozná mená víťazov. 16. decembra si bola cenu za 3. miesto prevziať aj naša redakčná rada v sprievode pani učiteľky Demjanovičovej. Aj v tomto školskom roku sa zapojilo do súťaže dvanásť školských časopisov základných škôl a dva časopisy osemročných gymnázií. Tešíme sa a mladým redaktorom želáme veľa dobrých nápadov.

Čítajte viac

 

Tmavomodrý svet

Benefičný koncert Tmavomodrý svet 2016 v tomto roku oslavuje svoje šieste výročie. Je organizovaný pre slabozraké, nevidiace a hluchoslepé deti, ktoré sú do programu aktívne zapojené. Organizátori na 12. decembra pozvali do Kulturparku aj náš školský zbor Ratolesť, ktorý sa predstavil pásmom vianočných piesní pod vedením sestry Zuzany a pani učiteľky Bačinskej. Svojím spevom sa potešili navzájom všetky deti, ale aj diváci, ktorí prijali pozvanie.

Čítajte viac

 

Humenné hostilo recitátorov

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa už niekoľko rokov spája aj s krajskou súťažou kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha ...“ Nebolo tomu ináč ani tento rok. Do Humenného, presnejšie, do Cirkevnej spojenej školy na Duchnovičovej ulici cestovala 8. decembra šesťčlenná výprava na čele s pani učiteľkou Pustaiovou.

Čítajte viac

 

Celé Slovensko číta deťom

Projekt zameraný na podporu čítania zaujal aj našich čitateľov a počas mikulášskeho týždňa v dňoch 5.-7. decembra zažili v školskej knižnici pestré tvorivé aktivity, vyskúšali si rôzne techniky čítania a takmer každý z nich odchádzal s novou požičanou knihou. Milá spomienka v podobe záložky bude všetkým pripomínať tieto dni a najmä hlavnú myšlienku celoslovenského projektu - ČÍTAJME DEŤOM 20 MINÚT KAŽDÝ DEŇ! Pýtate sa prečo? Čítajte viac...nielen o knihách!

Čítajte viac

 

Do školy prišiel Mikuláš

Kto sa naňho neteší? Určite sa všetci nevedia dočkať, kedy zasvieti v kalendári 6. december. Už deň vopred si malí aj veľkí vyčistia topánky aj čižmičky, aby mal kde Mikuláš položiť sladké prekvapenie. Mikuláš v deň svojho mena zavítal aj do našej školy. V sprievode anjelov navštívil jednotlivé triedy a rozdal malý darček. Samozrejme, neobišiel ani zborovňu a obdaril aj učiteľov.

Čítajte viac

 

Hronského Jasov

Siedmy ročník krajského matičného festivalu Hronského Jasov organizátori naplánovali na 2. december. Hosťujúcou školou bola ZŠ Jasov. Päťdesiat recitátorov z Košického a Prešovského kraja bolo rozdelených do dvoch kategórií. Nechýbali ani zástupcovia z našej školy. Štyria žiaci cestovali do Jasova s pani učiteľkou Ferkovou. A reprezentovali nás naozaj veľmi pekne. Domov si odniesli zaujímavé ocenenia. Čítajte viac ...

Čítajte viac

 

Súťažilo sa v PASOVAČKE

Športovci – reprezentanti z 3. a 4. ročníka – sa 1. decembra zúčastnili súťaže PASOVAČKA. Výprava chlapcov bola 11členná a dievčenská 7členná. Niektoré zápasy v Zápasníckej hale na Tr. SNP boli veľmi náročné a víťazstvo v nich si žiaci získali bojovnosťou a súdržnosťou. O to viac sú cenné víťazstvá – chlapci nenašli premožiteľa a získali 1. miesto. Dievčatám prvenstvo ušlo o jeden víťazný zápas a získali krásne 2. miesto. Prekvapením boli milé mikulášske balíčky. Súťažiacich pripravoval a povzbudzoval p. uč. Vaško. Nezabudnite, športu zdar!

Čítajte viac

 

Projekt Poznaj svoje peniaze

Ďakujeme spoločnosti Nadácia pre deti Slovenska, ktorá už niekoľko rokov aktívne vzdeláva pedagógov ZŠ a SŠ v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania MŠ SR pod názvom Manažment osobných financií. Projekt Nadácie - Poznaj svoje peniaze, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti v školách, absolvovali v termíne február - november 2016 aj pedagógovia školy.

Čítajte viac

 

Vo svetle sviec

Počas štvrtkovej rannej sv. omše dňa 24. novembra posvätil p. kaplán adventné vence a sviečky, ktorých plamienky nám budú svietiť na ceste očakávania Božieho narodenia. Nech spoločné sv. omše, modlitby, rozhovory sú počas celého Adventu časom nádeje a lásky...

Čítajte viac

 

Svätí v mojom živote

Príjemné predpoludnie strávili 23. novembra žiaci 7.B triedy s pánom kaplánom Paľkom a s pani učiteľkou triednou. Cestovali do Prešova na duchovnú obnovu do Kostola sv. Jozefa. Tam im brat Tomáš porozprával o svätých a blahoslavených, ktorých relikvie sú uložené v kaplnke. Relikviár tvorí 449 relikvií. Nechýbala medzi nimi ani relikvia triedneho patróna, sv. Jána XXIII. Svätou omšou ukončili spoločné stretnutie. Svätí priatelia v nebi, orodujte za nás!

Čítajte viac

 

Piataci na TESTOVAVANÍ 5

Po hodinách opakovania poznatkov a zručností z I. stupňa prišiel 23. novembra DEŇ TESTOVANIA piatakov z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Veríme, že úlohy zvládli dobre a statočne. Piataci, prajeme Vám veľa chuti, elánu a radosti v škole!

Čítajte viac

 

Cesta za Turínskym plátnom

Dňa 23. novembra 2016 sa z dôvodu testovania piatakov pre triedy 8. A a 7. C pripravil náhradný a veľmi pekný program. Zúčastnili sa púte za Turínskym plátnom v Prešove. Zraz týchto dvoch tried pod vedením pedagógov Ľ. Soľarovej, A. Kupkovej, sestričky Zuzany a J. Zachariáša bol o ôsmej ráno na Železničnej stanici v Košiciach. Cesta vlakom trvala trištvrte hodiny. V Prešove bol prvým a hlavným zastavením pobyt v gr. kat. Katedrále svätého Jána Krstiteľa.

Čítajte viac

 

Šiestaci sa hrali a tvorili

Zaujímavá ponuka čakala 23. novembra na šiestakov. Triedne p. učiteľky pre nich pripravili interaktívne podujatia, na ktorých sa dosýta zahrali, zapojili um aj silu, niečo nové sa naučili aj občerstvili. Trieda 6.A mala tvorivé výtvarné dielne v triede, ktorá sa hneď ráno zmenila na ateliér. Triedy 6.B a 6.C spolu navštívili Vedecko-technické centrum v Technickom múzeu v Košiciach. Zaujali ich fyzikálne pokusy, zákony, hlavolamy aj všeličo zo sveta vedy a techniky, čo si mohli aj prakticky a najmä hravo overiť a vyskúšať. Chutila aj pizza a spoločný čas s triedou bol super pre všetkých šiestakov!

Čítajte viac

 

Výstava Cosmos Discovery

Vesmír, mesiac, rakety, skafandre, Lajka... To všetko mohli vidieť žiaci 9.B na výstave Cosmos Discovery 23. novembra v Bratislave. Cestovali tam s pani učiteľkou Snopkovou a pani učiteľkou Ninčákovou. Naozaj videli zaujímavé veci. Článok vo vianočnej Ratolesti a fotografie v galérii sú toho dôkazom.

Čítajte viac

 

Na duchovných cvičeniach pedagógov

Vaše áno, len toto som očakávala...slová Panny Márie otvorili duchovné cvičenia pedagógov a zamestnancov školy, ktoré spoločne prežili v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove v dňoch 17.-19. novembra. Duchovný program viedol o. Dušan Havrilík spolu s p. Martou Uchalovou z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Košice. Dni stíšenia, spoločných modlitieb sv. ruženca, večeradla, rozjímaní o modlitbe a sv. ruženci, spevov vďaky a úcty, milostí Pána Ježiša. V čase meditácií kroky mnohých viedli aj na chodníky krásnej prešovskej Kalvárie. Vďaka, Mária, za tento čas...ukryme sa do Tvojho srdca, v ktorom je svetlo, nádej, láska...

Čítajte viac

 

Komparo - Pomocník dobrých škôl

Vyučovacie predmety matematika a slovenský jazyk, literatúra boli obsahom testov projektu Komparo, ktoré 16. novembra absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka. Okrem toho si ôsmaci overili aj poznatky z dejepisu, fyziky a všestrannosť v časti všeobecné študijné predpoklady. Hlavnou koordinátorkou Kompara bola p. uč. Demjanovičová. Veríme, že získané skúsenosti a výsledky pomôžu starším žiakom pri ďalších prípravách na prijímacie skúšky a Testovanie 9. Viac na www.komparo.sk.

Čítajte viac

 

Nový level a Godzone tour

Evanjelizačné turné Godzone tour sa 15. novembra zastavilo aj v Košiciach, v Športovej hale Cassosport. Generácia mladých ľudí , medzi nimi aj starší žiaci z našej školy, prijali pozvanie na NOVÝ LEVEL... zažili stretnutie s Bohom, ktorý zmenil atmosféru v ich životoch, ktorý túži vidieť ako rastie generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo a túži túto generáciu posunúť na NOVÝ LEVEL.

Čítajte viac

 

Pieseň spojila všetkých

EKUMENICKÝ KONCERT speváckych zborov, členov Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev pôsobiacich v našom meste sa 13. novembra konal ako súčasť už 27. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. Medzi pozvanými hosťami sa v tento nedeľný večer v Kunsthalle, umeleckej sále Košíc, predstavili aj speváci zo školského zboru Ratolesť. Pod vedením p.uč. Bačinskej a s. Zuzany zazneli tri krásne piesne s hudobným doprovodom a silným potleskom publika, medzi ktorými nechýbali ani diváci od nás. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok!

Čítajte viac

 

Na cintoríne

Do novembrových dní sme vstúpili spomienkou na drahých zosnulých...Ranná sv. omša otvorila 2. novembra spoločný čas tr. učiteľov a žiakov II. stupňa. Návšteva cintorína po jej skončení všetkých spojila v modlitbe, spomienkach, nádeji. A svetlo večné nech im svieti...

Čítajte viac

 

Celodiecézny metodický deň

Pedagógovia, vychovávatelia i zamestnanci škôl Košickej arcidiecézy sa 27. októbra stretli na pôde Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na sídlisku KVP v Košiciach. Svätú omšu v Kostole Božieho milosrdenstva viedol spolu so školskými kaplánmi Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Pracovný čas už potom patril odborným seminárom v jednotlivých sekciách, diskusiám a spoločným rozhovorom. Pre všetkých to bol podnetný a príjemný deň!

Čítajte viac

 

„Mini“ škola v prírode

Ako chutí škola a učenie sa uprostred krásne, jesennými farbami vymaľovanej prírody neďaleko Košíc – v Kysaku, si vyskúšali 25. – 26. októbra žiaci V.B triedy spolu s pani učiteľkou triednou Paraličovou a pani asistentkou Tothovou. Okrem učenia tam na nich čakali aj rôzne úlohy, činnosti, misie (a veľa zábavy...), ktoré pre nich pripravili Majka s Veronikou z Komunity Blahoslavenstiev. Veď misionárom môže byť každý z nás, len treba chcieť a vedieť, ako na to.

Čítajte viac

 

Október s Pannou Máriou

Stredajšie rána v októbri patrili modlitbe sv. ruženca a triednym spoločenstvám, ktoré nás v školskej kaplnke sprevádzali slovom i spevom. Postupne, podľa ročníkov, sa v duchovnej službe plnej vďaky a spoločných úmyslov stretli mladší i starší. Zdravas, Mária...

Čítajte viac

 

Človek v digitálnom priestore

Zaujímavá a témou veľmi aktuálna a potrebná prednáška odznela 25. októbra na pôde školy, v školskej kaplnke, v podaní renomovaného odborníka, psychológa a saleziánskeho kňaza dona Cyrila Slíža. Spoločne s rodičmi a pedagógmi školy hľadali otázky i odpovede, ktoré vychádzajú zo súvislostí - dieťa a počítač, dieťa a internet, dieťa a sociálne siete. Vzácny čas popoludnia sme spoločne využili na spoznávanie dobra a potrieb dnešných detí, rodičov a rodín.

Čítajte viac

 

Čítame spolu

Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločné čítanie 24. októbra o 9:00 hod. Tento deň je Medzinárodným dňom školských knižníc. Do aktivity sa zapojila aj naša škola. V pondelok počas druhej vyučovacej hodiny čítali žiaci aj pedagógovia. Rok čitateľskej gramotnosti sa nesie pod heslom: "Myslenie je pohyb!"

Čítajte viac

 

Číta celá rodina

V Košiciach sa 21. októbra začal VI. ročník dvojdňového literárneho festivalu Číta celá rodina. Podujatie organizovala Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorá v spolupráci s košickými základnými školami pripravila pre deti a ich rodičov program bohatý na netradičné čítania, stretnutia a rozhovory so spisovateľmi a množstvo ďalšej zábavy s knihou. Našu školu navštívila česká spisovateľka Ivona Březinová s manželom.

Čítajte viac

 

ZBIERAM BATERKY – školský program selektívneho zberu

Naša škola sa v tomto období aktívne zapája do programu „Zbieram baterky“, ktorý je zameraný na ochranu životného prostredia. Registrujte sa na stránke www.zbierambaterky.sk, riešte kvízy, zbierajte body, ktoré môžete zúročiť v e-shope a kúpiť športové potreby pre školu. Spýtajte sa doma rodičov, starých rodičov, známych, či nemajú doma staré, opotrebované baterky (z hodiniek, rádií, telefónov). Buďme ekologickí!

Čítajte viac

 

Projektový deň - Poznaj svoje peniaze

Všetko, čo patrí k financiám a najmä k ich praktickému využitiu v rodine i živote, sme 20. októbra spoznávali, objavovali na projektových hodinách spoločne s vyučujúcimi. Triedy 1.- 5. ročníka mali projektové aktivity počas celého vyučovania. Triedy 6.- 9. ročníka čakali zaujímavé témy a aktivity na prvých 3. vyučovacích hodinách. Už teraz sa môžu mladší aj starší tešiť na ďalšie praktické témy projektových dní. Spoznávajme svet peňazí zmysluplne a užitočne!

Čítajte viac

 

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sa aj naša škola zapojila do aktivity "Milión detí sa modlí ruženec". Spoločná modlitba sv. ruženca sa začala v školskej kaplnke o 9:00 hodine a cez školský rozhlas bola sprostredkovaná do všetkých tried. Akcia detského ruženca vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení."

Čítajte viac

 

Projekt Erasmus+KA1 v Krakowe

Jeden výnimočný pracovný týždeň v škole a k tomu ešte v zahraničí čakal v dňoch 9.-15. októbra na p. uč. Jágerovú a p. uč. Pustaiovú. V rámci projektu ERASMUS+KA1 navštívili Katolicsku szkolu podstawowu im. Sv. Jadwigi Królowej v poľkom meste Krakow. Škola s 240 žiakmi v mnohom pripomínala tú našu školu. Účasť na vyučovaní, predstavovanie našej školy, učenie slovenských piesní aj básní, rozhovory s pedagógmi a ešte veľa zaujímavostí z poznania krás a histórie mesta...patrí k príjemným spomienkam na túto partnerskú školu. Veríme, že stretnutie v Krakowe bude mať svoje ďalšie pokračovania v návštevách pedagógov aj žiakov oboch škôl!

Čítajte viac

 

Filmový festival BAB

Do sveta rozprávok sa preniesli žiaci 8. C triedy spolu s pani zástupkyňou Hrebeňárovou a pánom kaplánom Františkom 13. októbra. Zavítali na medzinárodný festival animovaného filmu - Bienále animácie Bratislava. Počas troch dní sa v Kunsthalle/Hale umenia premietali filmy z celého sveta. Žiaci mohli zahlasovať za ten svoj, ktorý sa im páčil najviac. Pre mladých filmárov to bola veľmi inšpiratívna akcia.

Čítajte viac

 

Redaktori na stope

Mladí redaktori z 9.B si 12. októbra vyskúšali tvoriť články na rôzne témy spolu s redaktormi zo ZŠ s MŠ sv. Marka Križina z Košíc-Krásnej. V sprievode pani učiteľky Sarkovej prišli k našim deviatakom, ktorí pod vedením pani učiteľky Ferkovej tvoria príspevky do školského časopisu Ratolesť. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie.

Čítajte viac

 

Dvere do sveta fantázie sú otvorené

Pomyselné dvere do sveta fantázie sme otvorili 10. októbra na našej školskej knižnici. Zástupcovia zo všetkých tried prišli na slávnostné otvorenie nových priestorov. Pani zástupkyňa Hrebeňárová povzbudila žiakov k čítaniu a spolu s pani zástupkyňou Zentkovou prestrihli pásku. Teta knihovníčka sa už teší na všetkých čitateľov. „Kniha je najkrajší dar, lebo vždy zostane s tebou.“

Čítajte viac

 

MiniMaratónci v cieli

Už roky patrí k Medzinárodnému maratónu mieru aj MINIMARATÓN, ktorý na štart prilákal aj bežcov z našej školy. Trať dlhú 4,2 km prebehli statočne a svižne a v cieli ich už čakala medaila, chutné ovocie aj potlesk rodičov a priateľov športu. Neváhajte a o rok sa pridajte aj vy!

Čítajte viac

 

Na Drienici si zaplávali šiestaci

Zdokonaľovací plavecký výcvik spojený so školou v prírode čakal na šiestakov posledný septembrový týždeň. Krásne jesenné počasie na Drienici ich lákalo do prírody, na ihriská a spoločné aktivity. Nechýbali každodenné sv. omše, sv. ruženec v prírode a plavecké súťaže na konci pobytu. Plavcov spoločne sprevádzali tr. pani učiteľky, p.uč. Vaško a p. kaplán Paľko. Ďakujeme, Pane, za ochranu a sprevádzanie...

Čítajte viac

 

Ratolesť zožala v Poprade úspech

Druhý ročník vyhodnotenia súťaže školských časopisov Košického a Prešovského kraja - Podtatranský školák sa konal v Podtatranskej knižnici v Poprade 28. septembra. Zapojilo sa do nej dvadsaťdeväť časopisov a naša Ratolesť získala 2. miesto. Atmosféru vyhodnotenia si vychutnali žiaci 9.B triedy s pani učiteľkou Snopkovou a pani učiteľkou Ferkovou.

Čítajte viac

 

Geologická exkurzia

Krásne jesenné počasie využili ôsmaci počas troch dní, 26. septembra - 28. septembra, aby v sprievode pani učiteliek triednych, pani zástupkyne Hrebeňárovej a s. Zuzany, navštívili Spiš. Presnejšie, Dreveník, najväčšie travertínové územie na Slovensku.

Čítajte viac

 

Boj proti hladu - pomoc misiám

Už 10. ročník zbierky Boj proti hladu sa počas jedného septembrového týždňa konal aj u nás v škole. Dobrovoľným príspevkom za perníkové srdiečko pomohli deti, rodičia i pedagógovia najchudobnejším deťom v krajinách sveta. Ďakujeme za štedrý príspevok a podporu - 341,14 €. Misie začínajú v našich srdciach...

Čítajte viac

 

INEKO hodnotilo slovenské školstvo

INEKO, mimovládna nezisková organizácia, uviedla na začiatku septembra 2016 rebríček úrovne vzdelávania slovenských základných, stredných škôl a gymnázií. V rámci celoslovenského rebríčka sa naša škola umiestnila na 6. mieste. Kritériá pri hodnotení ZŠ - výsledky Testovania 5, Testovania 9, závery ŠŠI (Štátnej školskej inšpekcie), dosiahnuté mimoriadne výsledky a účasť žiakov na súťažiach a olympiádach, kvalifikovaný pedagogický zbor, získavanie finančných prostriedkov a zapojenie sa do projektov. Viac na www.ineko.skoly.sk. Ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie

Pohyb a pobyt v prírode, zaujímavé aktivity a najmä dobrá nálada patrili k obľúbenému účelovému cvičeniu žiakov II. stupňa, ktoré 16. septembra doplnilo pekné slnečné počasie. Triedne kolektívy sa stihli aj zabaviť, vyrozprávať letné zážitky a chutný obed s koláčom zasýtil každého. Športu a pohybu v prírode zdar!

Čítajte viac

 

Otvorili sme nový školský rok

Slávnostnou sv. omšou Veni Sancte, v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase, sme 5. septembra 2016 vstúpili do nového školského života. Slová Mons. Juraja Kamasa, ktorý v sprievode p. kaplánov slúžil sv. omšu, nás povzbudili, že modlitba a práca sú hlavnými veslami na plavbe v škole. Osobitné privítanie pre všetkých zaznelo v príhovore p. riaditeľky. Po sv. omši sa už brány školy otvorili pre všetkých. Pane, zverujeme Ti dni, udalosti, stretnutia, prácu, úsilie, zážitky v šk. roku 2016/2017...

Čítajte viac

 

Putovali sme k Božiemu milosrdenstvu

Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy putovali 25. - 26. augusta do Krakowa. V Roku Božieho milosrdenstva navštívili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakowe-Lagiewnikoch, Svätyňu sv. Jána Pavla II., Centrum Jána Pavla II. "Nebojte sa". Nechýbala sv. omša, pobožnosť krížovej cesty a Korunka Božieho milosrdenstva. Boli to dva dni stíšenia sa a modlitby. Sv. Ján Pavol II. a sv. sestra Faustína, orodujte za nás!

Čítajte viac