Školské akcie

Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


V závere školského roka 2012/213

Posledný deň v škole sa niesol v sviatočnej atmosfére. Piatkový deň - 28. júna 2013 sme začali slávením sv. omše, ktorú viedol p. farár Juraj Kamas spolu s p. kaplánmi Marcelom, Paľkom, Jozefom a o.saleziánom Petrom. Myšlienky v homílii nás už pomaly posúvali do dní prázdnin. Slová vďaky i lúčenia v podaní p. riaditeľky patrili p. kaplánovi Marcelovi, ktorý symbolicky podal kľúč školy novému šk. kaplánovi Paľkovi.

Čítajte viac

 

Slávnostné hodnotenie školského roka 2012/2013

Predposledný deň školského roka – 27. júna 2013 sme strávili v slávnostnom duchu. Bol to tiež Marcelov deň, kedy sme sa s ním lúčili. Začali sme sv. omšou v átriu, ktorú slúžil pán kaplán Marcel. Túto sv. omšu krásne sprevádzal náš zbor Ratolesť. Potom nás už čakal čas hodnotenia, potlesku, tanca i zábavy.

Čítajte viac

 

Projekt 9 P – „Aby sme to zvládli s láskou a úsmevom"

Obľúbený projekt sa rozbehol v deviatom ročníku aj v tomto šk. roku. Ešte predtým stihli absolvovať záverečné skúšania a hodnotenia na posledné vysvedčenie zo základnej školy. Hlavnými koordinátormi boli tr. učitelia – p. uč Bačinská a p.uč. Kičura. Hlavnými aktérmi boli deviataci.

Čítajte viac

 

Solúnski bratia

Žiaci našej školy sa zapojili do celonárodnej súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ SR pri príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda - "Solúnski bratia". Tvorili webovú stránku a prezentáciu, ktoré si môžete pozrieť aj vy - webovú stránku http://www.solunski-bratia.webnode.sk vytvorili Tomáš Tomčík a Jakub Šimoňák. Prezentáciu http://www.zscamke.sk/hlavna/solunski bratia.pptx žiaci Matej Nižník a Samuel Nagy.

Čítajte viac

 

Jarné účelové cvičenie

Slnečný deň, zaujímavé športové a pohybové aktivity, tvorivé workshopy v teréne naplnili jarné účelové cvičenie v piatok-21. júna 2013. Prvý letný deň bol naozaj horúci, ale nám to nevadilo. Pomohli nám studené osviežovače a chutné nanuky.

Čítajte viac

 

Už sme sa fotili

Každoročné spoločné fotografovanie triednych kolektívov už máme za sebou. V réžii fotografiek - p.uč. Snopkovej a Križalkovičovej sa vydarili fotografie tried a kamarátske fotky, ktoré ozdobia triedne i rodinné albumy.

Čítajte viac

 

Mladý geológ na celoslovenskom kole

Spojiť záľubu s odborným skúmaním sa podarilo Marcelovi Lukáčovi zo 7.A triedy, ktorý sa ako víťaz jednotlivých kôl biologickej olympiády - odbor geológia prebojoval až do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 18.-19. júna 2013 v Bratislave. A že je statočným študentom a pozorovateľom dokazuje aj získané pekné 3. miesto. Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Návšteva Prešova - Hostie

Ďalším ,,zastavením“ v projekte 9P bol Prešov. Po príjemnej ceste sme 13. júna 2013 dorazili do Prešova, presunuli sa do Arcidiecézneho centra pre mládež. Pán kaplán Marek Roják nám odslúžil sv. omšu a porozprával o svojej službe mladým. A putovalo sa ďalej - čakala nás hostiareň.

Čítajte viac

 

VIRVAR 2013

Prvý ročník Festivalu VIRVAR sa uskutočnil v prvý júnový víkend. Piataci zavítali do priestorov Bábkového divadla v Košiciach 7. júna 2013 spolu s pani učiteľkami Cubjakovou, Snopkovou a Ferkovou.

Čítajte viac

 

Desiata plná mlieka

Zdravé stravovanie a zdravý životný štýl podporuje aj projekt zameraný na mlieko a mliečne výrobky - Veselá krava. Ponuka v piatok-7. júna 2013 bola pestrá i zábavná - chutný mliečny výrobok a súťažná nálepka pre každého žiaka, vtipný plagát do každej triedy a veselý maskot projektu k tomu všetkému. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

„Active English Week“ u štvrtákov

Počas druhého júnového týždňa 20 štvrtákov absolvovalo týždenný kurz anglického jazyka. Viedol ich anglický lektor, s ktorým každý deň štyri vyučovacie hodiny komunikovali, spievali, súťažili a to všetko iba po anglicky. Postrehy detí si môžete prečítať aj vy.

Čítajte viac

 

Koncoročné vystúpenie 1.A

Dňa 6. júna 2013 žiaci z 1.A triedy pripravili pre rodičov záverečné posedenie spojené s kultúrnym programom. Deti počas programu predstavili každú známku, ktorú počas školského roka dostali alebo mohli dostať. Vážnosť situácie z vysvedčenia odľahčili scénkou „Prídi ty, šuhajko, ráno k nám“ .

Čítajte viac

 

Celoslovenské kolo v orientačnom behu

V dňoch 5.-6. júna 2013 sa v Budmericiach konali majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu, na ktoré postúpila aj žiačka našej školy Tatiana Jenčušová. V konkurencii žiačok z celého Slovenska obsadila pekné 28. miesto. V súťaži štafiet jej družstvo skončilo na 6. mieste. Spolu s p. uč. Roháčovou, ktorá ju sprevádzala, tam zažili zaujímavé športové udalosti.Gratulujeme!

Čítajte viac

 

Stretnutie s o. Pavlom Hudákom

Na toto stretnutie - 6. júna 2013 sme sa asi mnohí tešili a naozaj sa oplatilo. Všetci deviataci sme sa zišli v 9.B triede a čakali sme na príchod otca Hudáka. A dočkali sme sa... Hneď od prvej hodiny nás táto prednáška doslova chytila. Otec Hudák rozprával naozaj pútavo.

Čítajte viac

 

Slávnosť víťazov školských súťaží

Stretnutie spojené s odovzdávaním diplomov a vecných cien najúspešnejším žiakom košických škôl z obvodu Košice II sa uskutočnilo v stredu-5. júna 2013 v CVČ Domino. Medzi víťazmi obvodných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ, ktoré vyhlasuje MŠ SR a na základe poverenia KŠÚ organizuje CVČ Domino, boli aj úspešní reprezentanti školy. Galériu mien nájdete v časti - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Študenti učiteľstva praxovali na pôde školy

Priebežnú pedagogicko - psychologickú prax realizovala skupina študentov Mgr. stupňa učiteľského štúdia akademických predmetov Filozofickej fakulty UPJŠ a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach počas šk. roka aj v kolektíve pedagógov a žiakov II. stupňa.

Čítajte viac

 

Projekt 9P v Žakovciach

Jedného ,,krásne“ upršaného pondelka – 3. júna 2013 sme sa my, deviataci, vybrali na exkurziu do Žakoviec a na výlet do Tatier. Ráno sme sa zišli a do autobusu sme poukladali suché potraviny, ktoré sme nazbierali počas sv. omší a ktoré sme priniesli my, lebo vieme, že týmto ľuďom sa veľmi zídu.

Čítajte viac

 

Za krásami Horného Zemplína

Geografická exkurzia v ôsmom ročníku sa stáva tradíciou. Za krásami Horného Zemplína sa v čase od 30. mája do 1. júna 2013 vybralo štyridsaťšesť ôsmakov pod vedením p. uč. Bačinskej, p. uč. Bednárovej, p. uč. Ferkovej a pána kaplána Jozefa.

Čítajte viac

 

Na školských výletoch

Posledný májový týždeň (27. - 31. mája 2013) patril žiakom, tr. učiteľom a školským výletom a exkurziám. Spoločne spoznávali nepoznané miesta východného Slovenska, prírodných krás, posilnili vzájomné triedne i medzitriedne vzťahy. Pane, vďaka, že si nás ochraňoval a sprevádzal počas týchto dní na cestách...

Čítajte viac

 

Európa a Európsky deň v 3. a 4. ročníku

Ktoré je hlavné mesto EÚ? Aká je spoločná mena? Koľko je štátov v EÚ? Vymenujte niektoré z nich. Takéto a mnohé ďalšie otázky odzneli vo štvrtok-30. mája 2013 na prednáške spojenej s kvízom pre tretiakov a štvrtákov. Nedali sa zahanbiť a ukázali sa ako skutoční Euroobčania.

Čítajte viac

 

Sviatok Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Krásny májový sviatok sme vo štvrtok - 30. mája 2013 začali slávením sv. omše v Kostole sv. Gorazda a spol. v Košiciach. Mladších žiakov na I. stupni čakal individuálny program jednotlivých ročníkov. Žiakov II. stupňa čakala Ríša kráľa Mendelejeva - zaujímavé stretnutie s modernou vedou v kinosále na Jedlíkovej ul. v Košiciach Spoločne sme prežili pekný sviatočný deň!

Čítajte viac

 

Májové litánie

Stredajšie rána v mesiaci máj patrili stretnutiu s Pannou Máriou. Loretánske litánie sme sa spoločne s p. kaplánom Marcelom modlili vždy v stredu v školskej kaplnke. Nechýbali ani krásne mládežnícke piesne v podaní s. Zuzany a spevákov z Ratolesti. Kráľovná pokoja, oroduj za nás...

Čítajte viac

 

Deň cestnej premávky v 4.B

Ako to vyzerá na našich cestách? Žiaci 4.B triedy sa pokúsili zistiť to. Spoločne vytvorili skupinové projekty, v ktorých poukázali na svoje predstavy o doprave a bezpečnosti na cestách. Pozor, na cestách nie si nikdy sám!

Čítajte viac

 

Svetový deň mlieka

Predstavte si, že svoj sviatok oslavuje aj mlieko. Každoročne je to tretí utorok v mesiaci máj. V tomto roku sa vo veľkom štýle oslavovalo presne 28. mája 2013. Školská jedáleň na ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach privítala žiakov z rôznych škôl sídliska a zástupcov súťažiacich družstiev. V čom sa súťažilo? Vo všetkom, čo sa týkalo mlieka.

Čítajte viac

 

Plavci štvrtáci

Zaujímavý týždeň od 20. do 24. mája 2013 prežili naši štvrtáci vo Vyšných Ružbachoch s p. uč. Smoleňovou, p. uč. Rohaľovou, p. vych. Pavúkovou a s pánom kaplánom Marcelom. Netradičná škola v prírode spojená s plaveckým výcvikom sa vydarila na výbornú. Ich pocity a zážitky hovoria za všetko.

Čítajte viac

 

Farebné májové utorky

Konečne sa vyčasilo, slniečko príjemne hreje. Všetko naokolo kvitne, príroda hýri farbami. Všetci, ktorí mali chuť vytvoriť „farebné spoločenstvo“, prišli počas štyroch májových utorkov oblečení (stačila časť oblečenia) v týchto farbách:

Čítajte viac

 

Učitelia na misii v Ústave na výkon väzby a trestu v Košiciach

Opäť po roku sa v nedeľu-26. mája 2013 početná skupina pedagógov v spolupráci s d. otcom Nižníkom vybrala na duchovnú misiu do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu na Floriánskej ul. v Košiciach. V tunajšej kaplnke sme v spoločenstve slávili svätú liturgiu a pred jej začiatkom oslávili spevom Akatistu Božiu Rodičku. Veríme, že na krátky okamih sme doniesli svetlo nádeje a viery aj pre ľudí v neľahkých životných situáciách.

Čítajte viac

 

Štvorylka roztancovala nielen deviatakov

V rámci medzinárodného European Quadrille Dance festivalu sa v piatok-24. mája 2013 presne napoludnie tancovala štvorylka v päťdesiatich európskych mestách a medzi nimi nechýbali Košice. A presne tam ste mohli vidieť aj 41 tanečníkov, žiakov 9. ročníka, so svojimi tr. učiteľmi. Aj keď počasie bolo všelijaké, neubralo im na dobrej nálade a zábave.

Čítajte viac

 

ZBER SABI VIEČOK

V tomto školskom roku prebiehal 10. ročník súťaže v zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov SABI slovenskej firmy MILKAGRO, Prešov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo až 202 žiakov, z toho 138 žiakov na 1. stupni a 64 žiakov na 2. stupni. Najlepšia trieda je 2.C, z ktorej bolo až 18 žiakov. Deti zbierali viečka od októbra 2012 do apríla 2013.

Čítajte viac

 

Deviatacká ďakovná púť

Aj v tomto šk. roku sa partia deviatakov vybrala na ďakovnú púť do Lagiewnikov k Božiemu Milosrdenstvu. Načasovali si to na piatok - 17. mája 2013, v závere týždňa po prijímacích skúškach. Výstižnú správu z celého dňa vám ponúka redaktorka Veronika z 9.A triedy. Neváhajte, čítajte viac.

Čítajte viac

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Prírodu, svet rastlín i živočíchov, minerálov a všetkého jej bohatstva spoznávajú a najmä skúmajú mladí biológovia, reprezentanti školy, ktorí sa v jednotlivých kategóriách zúčastnili krajského kola biologickej olympiády. Mesiace príprav sa oplatili a cenné víťazné miesta našich výskumníkov potešili a povzbudili do ďalšieho poznávania a skúmania sveta prírody.

Čítajte viac

 

Orientačný beh - krajské kolo

V utorok-14. mája 2013 sa v športovom areáli školy konalo krajské kolo základných a stredných škôl v orientačnom behu, na ktorom mala zastúpenie aj naša bežecká výprava. V konkurencii žiakov z východoslovenského kraja sa nestratili ani zástupcovia školy.

Čítajte viac

 

Cirkev dýcha oboma pľúcami

Pozvanie pedagógov a zamestnancov školy na duchovnú obnovu prijal v pondelok-13. mája 2013 ThBibLic. Róbert Jáger, osobný tajomník Eparchiálnej kúrie. Jej centrom bola Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s menlivými časťami zo sviatku Nanebovstúpenia Ježiša Krista, keďže sme sa nachádzali v oktáve jeho slávenia.

Čítajte viac

 

Návšteva ZOO

V sobotu-11. mája 2013 sme ukončili krúžok pohybových hier pre žiakov I. stupňa výletom do ZOO. Zaslúžili si ho všetci športovci, ktorí si na krúžku vždy dobre zacvičili, zahrali rôzne športové hry a oddýchli od učenia. Super deň sa mohol začať!

Čítajte viac

 

Deň matiek v 1.B

Sviatočné popoludnie sme v našej triede pripravili pre naše mamy, mamky, mamičky v utorok-7. mája 2013. Pásmom slova, hudby, tanca sme im chceli poďakovať za ich každodennú starostlivosť, lásku, ktorú všetkým dávajú.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova vo väzniciach

Aj takýto podtitul mohlo mať stretnutie ôsmakov a deviatakov s d. otcom Petrom Nižníkom, ktorý pôsobí ako väzenský kaplán v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach, ktoré sa konalo na pôde školy v piatok - 10. mája 2013.

Čítajte viac

 

Spoločne sme putovali

V Roku sv. Cyrila a Metoda sa žiaci a pedagógovia II. stupňa vydali na duchovnú púť. Odovzdať spoločné i vlastné úmysly, vzdať sa pohodlia, obetovať čas a námahu, duchovne sa povzbudiť a najmä ďakovať patrónom školy - sv. Cyrilovi a Metodovi za dar viery, reči, dedičstva našich otcov. Po týždňoch príprav vo štvrtok - 9. mája 2013 putovali do Kostola sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Krásna nad Hornádom.

Čítajte viac

 

Navštívil nás Romathan

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána prežili mladší žiaci na I. stupni so svojimi tr. učiteľkami naozaj sviatočne. Spoločná sv. omša otvorila tento deň a potom už očakávané prekvapenie za dverami veľkej telocvične. Tá sa premenila na divadelnú scénu, ktorá patrila divadelníkom z Romathanu.

Čítajte viac

 

Otvorená hodina POZ – fyzika v pokusoch v 7.C

Dňa 7. mája 2013 boli dvere učebne fyziky dokorán všetkým, ktorí si chceli pozrieť, ako pracujú siedmaci na hodinách nového školského predmetu POZ – fyzika v pokusoch. Pozvanie prijala pani riaditeľka, pani zástupkyne, pani hospodárky aj niektorí vyučujúci. Téma bola zaujímavá, veď kto by mohol odvážne tvrdiť, že dôverne pozná – „Svet pána Newtona“?

Čítajte viac

 

Literárne Košice Jána Štiavnického 2013

Známa literárna súťaž žiakov 5.-9. ročníka zaujala aj našich žiackych spisovateľov. Už XVIII. ročník prehliadky vlastnej literárnej tvorby organizovala Knižnica pre mládež mesta Košice. Témy žiakov zaujali, s chuťou sa dali do tvorivého písania, práce vylepšili spolu s p. učiteľkami slovenčiny a netrpezlivo spoločne čakali na vyhodnotenie súťaže. To bolo v utorok - 7. mája 2013. Veru, darilo sa aj našim mladým talentom.

Čítajte viac

 

SÚŤAŽ KOŠICE 2013

Je už dávnou tradíciou, že sa naši žiaci zúčastňujú dejepisno-poznávacej súťaže z názvom Košice, ktorú organizuje Elokované pracovisko Domček CVČ na Orgovánovej ulici spolu s Východoslovenským múzeom. Súťaž nazvaná tentoraz „Košice 2013" prebiehala, akože inak, opäť od jesene do mája. Mladým historikom sa darilo, o čom svedčia cenné 1. miesta.

Čítajte viac

 

Prezentujeme, súťažime

Zaujímavá súťaž, ktorá sa týkala tvorby prezentácií, sa konala v utorok - 7.mája 2013 v CVČ Domino. Hoci to znie ľahko, nie je to celkom tak. Presvedčili sa o tom reprezentanti školy, ktorí spracovali témy podľa vlastného výberu do prezentácií a to všetko museli predstaviť a obhájiť pred odbornou porotou.

Čítajte viac

 

Piataci na Alpinke

Veselo bolo piatakom 3. mája 2013. Zažili nezvyčajné piatkové predpoludnie spolu s pani učiteľkami triednymi - p. uč. Cubjakovou a p. uč. Snopkovou. Spoločnosť im robila aj p. asistentka Soľárová. Vybrali sa vláčikom na Alpinku, kde v príjemnom prostredí strávili naozaj zaujímavé chvíle.

Čítajte viac

 

Štvrtáci na Kompare

Dôležitú skúšku absolvovali v piatok - 3. mája 2013 naši štvrtáci. V dvoch 45-minútových blokoch ich čakali otázky z viacerých testovaných oblastí. Ide o projekt, ktorý vystihuje podtitul - Pomocník dobrých škôl.

Čítajte viac

 

Európske solárne dni

Zaujímavé predpoludnie na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach zažili žiaci 8.A a 8.B spolu s p. uč. Bednárovou a p. uč. Ferkovou 2. mája 2013. Študenti a pedagógovia pre žiakov základných škôl pripravili rôzne aktivity na tému Európske solárne dni 2011 – 2013.

Čítajte viac

 

Malé Slovensko

Výstavu pod týmto názvom navštívili žiaci 7.A triedy vo štvrtok - 2. mája 2013. Na netradičnom mieste v Auparku sa ocitli krásne miniatúry slovenských pamiatok a ľudovej architektúry zo Slovenska aj okolitých krajín.

Čítajte viac

 

Prvé miesto zo slovenčiny

Celoslovenské kolo 5. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry privítalo súťažiacich 24. a 25. apríla 2013 v Bratislave. Kika Šeligová z 9.B reprezentovala Košický kraj. Na súťaži ju sprevádzala p. uč. Ferková.

Čítajte viac

 

Projektový deň ,, Zasaď strom" v 3. ročníku

Deň Zeme oslávili tretiaci vo štvrtok - 25. apríla 2013. Svojou prácou prispeli ku skrášleniu školského dvora a o tom, ako sa im darilo, napísali niečo aj pre vás. Sú pre nás pekným príkladom. Nezabudnime chrániť našu prírodu každý deň!

Čítajte viac

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Medzi obľúbené predmety niektorých žiakov patrí aj chémia. Študujú jej základy i záhady až tak, že sa prebojovali do krajského kola chemickej olympiády, ktoré sa konalo 25. apríla 2013 na pôde SZŠ Moyzesova v Košiciach. Školu nielen reprezentovali, ale získali aj pekné miesta.

Čítajte viac

 

Slávik 2013

V stredu - 24. apríla 2013 bolo v škole veselšie ako inokedy. Zneli krásne melódie ľudových piesní, ozýval sa spev a nechýbal ani tanček. To všetko preto, lebo v tento deň sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2013.

Čítajte viac

 

METAMORFÓZY SLOVA

Zemplínske osvetové stredisko organizovalo 24. apríla 2013 už 19. ročník krajskej súťažnej prehliadky METAMORFÓZY SLOVA v rámci 59. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Nechýbali na nej ani zástupcovia z našej školy.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova pre rodičov

Už tradične patrí apríl spoločnej duchovnej obnove rodičov a pedagógov, ktorá sa tentokrát konala na pôde školy v sobotu - 20. apríla 2013. Prednášky na aktuálnu tému Reč a symboly mladých viedol ThLic. Marek Forgáč, kaplán UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Čítajte viac

 

Dialógy karmelitánok

Učitelia z našej školy majú veľmi radi divadlo. Samozrejme, aj ich rodinní príslušníci a známi. Tentokrát si nenechali ujsť Dialógy karmelitánok, operu v troch dejstvách, a piatkový večer – 19. apríla 2013 strávili v Štátnom divadle v Košiciach.

Čítajte viac

 

Pripravujeme sa na púť

Žiaci a pedagógovia II. stupňa sa v máji chystajú na púť. V Roku sv. Cyrila a Metoda bude ich cieľom Kostol sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Košice – Krásna nad Hornádom. Na skúšobnú púť sa v piatok - 19. apríla 2013 vydal p. kaplán Marcel so žiakmi – zástupcami pútnikov z každej triedy.

Čítajte viac

 

7.C na bowlingu

Dňa 18. apríla 2013 sme sa po druhej vyučovacej hodine vybrali električkou č.9 smerom k štadiónu Lokomotíva, presnejšie do zariadenia s názvom Bowling Spot. Pýtate sa, ako je možné, že sme sa počas vyučovania išli zabaviť? Dostali sme to ako odmenu, keďže sme získali ako kolektív na polroka pochvalu od triednej učiteľky.

Čítajte viac

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V Ratolesti aj na stránke školy sme vás informovali o priebehu obvodného kola Matematickej olympiády v kategórii piaty a deviaty ročník (Z5, Z9). Mnohí ste sa mohli pýtať: „A ostatní nesúťažili?“ Súťažili! Ich zápolenie prebehlo v stredu, 17. apríla 2013. Nebolo ich málo, na prezenčnú listinu sa podpísalo 78 žiakov.

Čítajte viac

 

Účasť v medzinárodnom testovaní ICILS

Dňa 17. apríla 2013 sa vybraní žiaci ôsmeho ročníka a učitelia našej školy zúčastnili medzinárodného testovania rozvoja počítačovej a informačnej gramotnosti, využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní a vzdelávaní – ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Účasťou na ICILS 2013 získame porovnanie študijných programov a vyučovacích metód s ostatnými krajinami Európy a získané dáta pomôžu zlepšiť výučbu informatiky v našej krajine.

Čítajte viac

 

Posilnení vierou

Úprimná vďaka patrí všetkým Vám,ktorí ste prijali naše pozvanie a v nedeľu - 14. apríla 2013 prežili príjemné popoludnie počas hudobného pásma o Cyrilovi a Metodovi "Posilnení vierou". Úvod v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov patril spevákom z Ratolesti. Po ňom sa predstavil spevácky zbor JUVENTUS z Brezna spolu s orchestrom a sólistami. Pásmo slova a hudby bolo vyznaním vďaky a úcty našim slovanským bratom. Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás...

Čítajte viac

 

ADSM 2013

„Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.“ (Mt 28,19) To bolo motto Arcidiecézneho stretnutia mladých, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla 2013 v Prešove. Pozvanie prijalo 1500 mladých ľudí a medzi nimi nechýbalo ani našich tridsaťšesť ôsmakov a deviatakov, ktorí do Prešova cestovali spolu s p. uč. Bačinskou a p. uč. Ferkovou.

Čítajte viac

 

Projekt Slovensko v 3.A

Poznatky o našej vlasti prehĺbila aj zaujímavá téma Slovensko na jednej z hodín vlastivedy. Žiaci z 3.A triedy spoločne pátrali po miestach, ktoré sú pre nás známe i neznáme. Objavovali mestá, vodstvo, pohoria, jaskyne a iné vzácne a jedinečné miesta Slovenska.

Čítajte viac

 

Projekt Ľubomír Feldek v 3.B

A bolo to tu! V marci – Mesiaci knihy - sa žiaci 3.B spolu s pani učiteľkou rozhodli, že každý z nich prečíta jednu knihu od známeho slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka.

Čítajte viac

 

Ku Dňu učiteľov

Pozvanie starostu mestskej časti Košice-Západ prijali v stredu - 27. marca 2013 v Átriu klube ocenení pedagógovia škôl, ktoré v nej sídlia. Srdečne blahoželáme aj našim pedagógom, ktorí boli medzi nimi - p. riaditeľke Čačkovej, p. uč. Ferkovej a p. uč. Ninčákovej. Prajeme im veľa pracovných i osobných úspechov, tvorivých nápadov a životného optimizmu.

Čítajte viac

 

Celoslovenský seminár o hodnotách

"Európske a národné hodnoty vo výchove a vzdelávaní" - seminár pod týmto názvom sa konal v Trenčíne v dňoch 22.-23. marca 2013. S aktuálnym príspevkom vystúpila aj p. riaditeľka Čačková, ktorá podnety čerpala z domáceho školského prostredia s dopadom súčasných spoločenských vplyvov.

Čítajte viac

 

Bdenie s Kristom

Svätá omša, večerná krížová cesta s fakľami okolo školy, modlitba sv. ruženca, čítanie zo Svätého písma, adorácia, to všetko prilákalo aj v tomto školskom roku na Bdenie s Kristom stopäťdesiat žiakov spolu s triednymi učiteľmi. Z 22. marca na 23. marca 2013 bdeli s Kristom v priestoroch školy. Záštitu nad touto pôstnou aktivitou mal pán kaplán Marcel a pani učiteľka Snopková.

Čítajte viac

 

Deviataci na Kováčskej

Ďalšia ponuka výberu strednej školy prilákala v piatok - 22. marca 2013 aj našich deviatakov. Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kováčska 28 v Košiciach zaujal moderovaným vstupom, prehliadkou školy, výkladom študijných programov i bohatou ponukou školských i mimoškolských aktivít.

Čítajte viac

 

Biela stužka

K aktivitám celoslovenského projektu Deň počatého dieťaťa sme sa vo štvrtok - 21. marca 2013 pripojili bielou stužkou. Je pre nás symbolom ochrany dieťaťa, každého ľudského života. Počas dňa ich mladším spolužiakom rozdávali deviatačky. Ukážme nosením bielej stužky, že chrániť život sa má od počatia!

Čítajte viac

 

Hviezdoslavov Kubín

Krása slova sa v marci spomína veľmi často. Mesiac knihy si to zaslúži. V tomto jarnom mesiaci sa konajú aj školské kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. U nás sme to mali rozdelené na dvakrát. Prvý stupeň si slávnosť urobil začiatkom marca a druhý v prvý jarný deň.

Čítajte viac

 

Deň sukní a košieľ

Prvý jarný deň so sebou priniesol niekoľko akcií. Jednou z nich bol aj Deň sukní a košieľ. Zapojili sa doň malí aj veľkí, mladí aj tí skôr narodení.

Čítajte viac

 

V pôste

Aj tohtoročné pôstne aktivity nás pozývali prežiť pôst duchovne, posilnili našu vieru, silu spoločenstva... Aké boli? Prečítajte si v ďalšej časti.

Čítajte viac

 

Tehlička pre deti ulice

Vyplňme to prázdne miesto... bol podtitul aktivity a zbierky na podporu saleziánskych misijných diel pre deti ulice. Každým dobrovoľným príspevkom za tehličku, každou splnenou dennou aktivitou sme pomohli deťom a mládeži v ich skúškach, hľadaní sa, v neľahkých životných situáciách. Spoločne sa nám podarilo prispieť vyzbieranou sumou-372€. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Spoločne na krížovej ceste

Stredajšie rána v pôstnom období sme sa spoločne stretávali v školskej kaplnke a sprevádzali Pána Ježiša na krížovej ceste. Postupne podľa ročníkov žiaci II. stupňa spolu s p. kaplánom Marcelom pripravili krátke zastavenia, úvahy. Pod Tvojím krížom, Pane, nachádzame silu...

Čítajte viac

 

Krížová cesta 1.C a 6.C

Kamarátstvo medzi týmito triedami trvá už dlho a utužili ho aj počas pôstu, keď si na štvrtkové popoludnie - 21. marca 2013 pripravili spoločnú krížovú cestu a pozvali na ňu aj svojich rodičov a učiteľov.

Čítajte viac

 

Bociany a netopiere v Domine

Zaujímavosti zo sveta bocianov a netopierov sa piataci a šiestaci spolu so svojimi tr. učiteľkami dozvedeli od odborníkov vo štvrtok - 21. marca 2013 v CVČ Domino. Prednáška bola doplnená aj prezentáciou a nechýbali ani zvedavé žiacke otázky. Nezabúdajme, že prírodu a všetko v nej máme chrániť!

Čítajte viac

 

Nechať žiť je správna voľba!

Deň počatého dieťaťa si v škole pripomíname už niekoľko rokov. V tomto roku sa prípravy začali už vo štvrtok - 14. marca 2013, keď sa žiaci 6. - 9. ročníka stretli na besede so zástupcami Fóra pre život. Nezabudnite, chráňme život od počatia!

Čítajte viac

 

Výsledky Testovania 9 2013

V stredu - 13. marca 2013 sa na všetkých ZŠ uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Čítajte viac

 

Testovanie 9 - 2013

V stredu - 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Výnimočný deň sa pre 41 našich deviatakov začal sv. omšou a potom sa už overovali zručnosti a vedomosti z testovaných predmetov.Ďakujeme, Pane, za ochranu a sprevádzanie...

Čítajte viac

 

Zvonár u Matky Božej

Slávny román Chrám Matky Božej v Paríži od Viktora Huga sa stal vhodným námetom pre najrozmanitejšie spracovania a verzie. Jednou z ich je aj romantický tanečný príbeh v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka, ktorý si 10. marca 2013 nenechali ujsť vyučujúci a žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

Čítajte viac

 

Európa v škole

Názov obľúbeného celoslovenského projektu je pre našich žiakov dávno známy. Už niekoľko rokov sa do jeho výtvarnej a literárnej časti zapájajú žiaci II. stupňa. Darilo sa im aj v tomto už 60. ročníku Európy v škole a pod prísnym zrakom odbornej poroty získali pekné umiestnenia v obvodnom kole.

Čítajte viac

 

Bezpečne na internete

Blok zaujímavých prednášok, ktoré sa týkali nástrah práce s počítačom a najmä internetu, bol v stredu - 6. marca 2013 určený pre ôsmakov a deviatakov počas dvoch vyučovacích hodín. Diskusia bola zaujímavejšia aj tým, že prednášky viedli traja študenti z GTA, naši bývalí žiaci.

Čítajte viac

 

eTwinningový kontaktný seminár na Malte

V dňoch 1. - 3. marca 2013 sa p. riaditeľka zúčastnila eTwinningového kontaktného seminára na Malte. Určený bol pre učiteľov, ktorí pracujú s deťmi predškolského a primárneho vzdelávania. Na pozvanie reagovalo 7 krajín (Poľsko, Slovinsko, Grécko, Francúzsko, Slovensko, Španielsko a usporiadateľská Malta). Účastníci seminára rýchlo našli spoločnú reč a tou boli eTwinningové projekty.

Čítajte viac

 

Učitelia v školských laviciach

Začiatok kalendárneho roka znamenal pre učiteľov návrat do svojich školských čias a lavíc. V termínoch január – apríl 2013 prebiehalo kontinuálne vzdelávanie pedagógov v dvoch paralelne realizovaných moduloch. Tie si učitelia vyberali z ponuky vzdelávacej spoločnosti MAPA s.r.o. - čítajte viac.

Čítajte viac

 

Navigačný systém dieťaťa

Odborná prednáška pre pedagógov s uvedeným názvom sa konala na pôde školy v utorok - 27. februára 2013. Stretnutie s lektorkou a mediátorkou Mgr. Dušanou Bieleszovou bolo veľmi podnetné a pre potreby súčasného vzdelávania a najmä výchovy veľmi potrebné.

Čítajte viac

 

UKÁŽ, ČO VIEŠ

Aj v tomto školskom roku sme sa my, žiaci zo 4.C, Danko Dobrík, Tamarka Ondrejková, Klárka Ivančová, Kristínka Bagošová, Lukáš Kubík, Miško Jiříček a Terezka Panocová z 3.C zúčastnili prírodovednej súťaže Ukáž, čo vieš v CVČ Domino .

Čítajte viac

 

Siedmaci na lyžiarskom

Pozor, na Vernári si posledný februárový týždeň svahy a vleky rezervovali siedmaci, ich inštruktori a p. kaplán Paľko. Zvládli základy lyžovania, skamarátili sa s lyžiarskym vlekom, otužili v Aquaparku, prekonali možno vlastný strach, prežili spoločne pekné a nezabudnuteľné chvíle. Vďaka, Pane, za prežité dni a zážitky...

Čítajte viac

 

Pokrvní bratia

Muzikál Pokrvní bratia prilákal 15. februára 2013 do Divadla Jonáša Záborského v Prešove vyučujúcich aj ich rodinných príslušníkov. Po celom týždni to bol príjemný večer strávený v Historickej budove DJZ.

Čítajte viac

 

Sviatok všetkých

Každý z nás má rád sviatky a oslavy. Všetci sme tak trocha oslavovali 14. februára 2013. V kalendári svietilo meno Valentín a my sme tento deň nazvali SVIATKOM VŠETKÝCH.

Čítajte viac

 

Deviataci na GTA

Príležitosť vidieť vysnívanú strednú školu naživo využili v stredu-13. februára 2013 aj deviataci. Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach im ponúkol pohľad do tried, odborných učební, stretnutie s p. riaditeľkou, pedagogickým zborom i mladými gymnazistami.

Čítajte viac

 

„Boží dotyk“ sa v Bratislave páčil

Celoštátne kolo XX. ročníka recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ sa konalo 9. februára 2013 v Bratislave. Našu školu reprezentovala Lucia Jakubíková z 8.B. a do Košíc sa nevrátila naprázdno.

Čítajte viac

 

Kika zabodovala

Víťazi obvodných kôl reprezentovali nielen svoj obvod, ale aj školu na krajskom kole V. ročníka Olympiády zo SJL v CVČ Domino 8. februára 2013. Za našu školu to bola Kristína Šeligová z 9. B.

Čítajte viac

 

Disko v rytme swingu

Vo štvrtok-7. februára 2013 sa žiaci i učitelia z II. stupňa posunuli v čase o niekoľko desaťročí dozadu. Vôbec to však nevadilo! Veľká telocvičňa sa premenila na tanečný parket a namiesto nohavíc a tričiek sa dievčatá vyparádili do krásnych šiat a chlapci do košieľ s kravatami a motýlikmi.

Čítajte viac

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V utorok-5. februára 2013 sa v CVČ - elokovanom pracovisku Domino konalo obvodné kolo 5. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu zastupovalo osem odvážnych súťažiacich – dvojice šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov. Darilo sa im veľmi dobre, čítajte viac!

Čítajte viac

 

Kúpou šišky sme podporili dobro

V stredu-6. februára 2013 rozvoniavala škola fašiangovými šiškami. Pani vychovávateľky ich už od rána piekli a počas prestávok ponúkali všetkým, ktorým nielen chutili, ale ich kúpou chceli podporiť misijné diela. Spolu sa napieklo a predalo 484 šišiek a vyzbieralo 83€. Ďakujeme za pomoc a podporu!

Čítajte viac

 

Fašiangová zábava na I. stupni

Štvrtkové predpoludnie-31. januára 2013 sa na I. stupni rozveselili všetky triedy a v nich žiaci v pestrofarebných karnevalových maskách. Fašiangová zábava bola spestrená veselou hudbou, súťažnými aktivitami aj tvorivými dielňami. Záver školského dňa už patril slávnostnému odovzdávaniu výpisov polročnej klasifikácie a polročné prázdniny sa mohli začať.

Čítajte viac

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V stredu, 23. januára 2013, sa konalo obvodné kolo už 62. ročníka najnáročnejšej matematickej súťaže – Matematickej olympiády. Do súťaže sa zapojili talentovaní piataci a deviataci z 13 základných škôl nášho obvodu. Medzi nimi boli aj zástupcovia našej školy: Sebastián Kaduk (5.A), Eduard Pohl (5.B), Ján Tóth(5.B), Kristína Šeligová (9.B), Zuzana Smolková (9.B).

Čítajte viac

 

K zápisu do 1. ročníka

Dôležitou chvíľou v živote školy je aj zápis do 1. ročníka. Tohtoročný sa konal v dňoch 18.-19. januára 2013. Milí rodičia budúcich prvákov, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe základnej školy. Milí budúci prváčikovia, už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami v novom šk. roku!

Čítajte viac

 

Uspeli sme na Šalianskom Maťkovi

Okresné kolo recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa konalo v piatok-18. januára 2013 v CVČ Domino v Košiciach. Zastúpenie sme tam mali aj v tomto šk. roku a hneď aj na stupni víťazov -Ráchel Rimarčíková /V.A/ získala vo svojej kategórii pekné 1. miesto. Blahoželáme!

Čítajte viac

 

Lekárka, ktorá bola v Južnom Sudáne

Práve s takou sa stretli žiaci z II.stupňa v piatok-18. januára 2013 na besede v školskej kaplnke. O pôsobení na tomto kontinente, pracovných i osobných zážitkoch, živote i ľuďoch v Južnom Sudáne veľmi zaujímavo, humorne i vážne z vyše polročného pobytu rozprávala mladá lekárka z Košíc - Ľudmila Tomková, sestra našej bývalej žiačky.

Čítajte viac

 

Olympiáda z anglického jazyka

Jazykové zručnosti z anglického jazyka si overovali žiaci v okresnom kole, ktoré sa konalo vo štvrtok-17. januára 2013 v CVČ Domino. Zástupcov spomedzi starších žiakov tam mala aj naša škola!

Čítajte viac

 

Výsledky z testovania KOMPARO

Dňa 8.11.2012 sa uskutočnilo testovanie žiakov 8. a 9. ročníka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedného, spoločenskovedného bloku a zo všeobecných študijných predpokladov. Žiaci našej školy dosiahli výborné výsledky. Z matematiky, slovenského jazyka a literatúry patrí naša škola medzi 4% najlepších a zo všeobecných študijných predpokladov medzi 2% najlepších zúčastnených škôl Slovenska. Testovania sa spolu zúčastnilo 393 škôl.

Čítajte viac

 

Na filmovom predstavení

Najnovšie filmové spracovanie známeho románu Bedári si nenechali ujsť ani deviataci, ktorí v dvoch januárových termínoch navštívili Cinemax v OC Galéria v rámci vyučovacích hodín poznaj a ži. Dramatický dej, zaujímavé kostýmy, krásna hudba a spevy, zrozumiteľná angličtina, silné duchovné myšlienky, čisté emócie...to všetko patrilo k tomuto filmovému muzikálu.

Čítajte viac

 

Stavanie snehuliakov

Snehová nádielka potešila malých aj veľkých. Kvalitu snehu si vyskúšali triedne kolektívy z II. stupňa počas veľkej prestávky 9. januára 2013. Stavali snehuliakov. Ale nie obyčajných a klasických.

Čítajte viac

 

V novom roku 2013

Prvý školský deň v novom kalendárnom roku - 8. januára 2013 sme začali slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda a spol. v Košiciach. Po príchode do školy navštívili triedy koledníci z IX.B triedy spolu s p. kaplánom Marcelom, ktorý požehnával naše triedy. Počas vyučovacích hodín ešte doznievali spomienky na sviatočné dni a príjemné vianočné prázdniny.

Čítajte viac

 

Poklona Jezuliatku

Posledný deň kalendárneho roka v škole - 21. decembra 2012 sme sa zastavili a stíšili v školskej kaplnke. Jezuliatku sa spoločne prišli pokloniť triedne spoločenstvá podľa ročníkov spolu so svojimi tr. učiteľmi. V pásme hudby, slova, modlitby sa spolu s p. kaplánom Marcelom zahĺbili do veľkého tajomstva Vianoc...

Čítajte viac

 

Vianočný darček pre rodinu

Advent je už niekoľko rokov spojený s aktivitou - Darček pre rodinu, ktorú organizujeme v spolupráci s OZ Maják nádeje. Počas tohto obdobia pribúdajú v triednych škatuliach suché potraviny, drogéria, darčeky a v niektorých aj elektrospotrebiče a iné potreby pre rodiny s deťmi. Priniesli ich deti za pomoci svojich rodičov a neraz aj starých rodičov a príbuzných.

Čítajte viac

 

Vianočná kapustnica

Predvianočná nálada zasiahla aj spoločenstvo pedagógov a zamestnancov školy, zástupcov Rady školy a Rodičovského združenia pri našej škole, ktorí sa vo štvrtok - 20. decembra 2012 na chvíľu popoludní zastavili a prežili v príjemnom sviatočnom naladení.

Čítajte viac

 

Šaliansky Maťko - školské kolo

Školské kolo v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko sa uskutočnilo na našej škole 18. decembra 2012. Z každej kategórie mohol postúpiť len jeden žiak. Zaujímavé texty od slovenských autorov veľmi zaujali porotu aj divákov, ktorí prišli povzbudiť svojich spolužiakov. Víťazi nás budú reprezentovať v januári 2013 v obvodnom kole.

Čítajte viac

 

Vianočné besiedky

Na posledné decembrové dni Adventu si mladší i starší žiaci pripravili triedne vianočné besiedky. Rodičia tak okrem stretnutia s tr. učiteľmi mohli vidieť svoje ratolesti v rôznych kostýmoch a úlohách biblických i rozprávkových postáv, spevákov i tanečníkov.

Čítajte viac

 

Z adventných aktivít

Aj tohtoročný Advent sprevádzali bohaté duchovné aktivity, do ktorých sa zapojili nielen mladší či starší žiaci, ale aj učitelia, zamestnanci školy a rodičia detí. Viac o nich - čítajte ďalej!

Čítajte viac

 

Na olympiáde zo SJL prvenstvo

Už piaty ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konal 13. decembra 2012 v CVČ Domino. Do obvodného kola postúpila Kristínka Šeligová z 9.B a našu školu reprezentovala veľmi pekne. Po absolvovaní testu a ústnej časti získala najvyššiu priečku. 1. miesto jej zabezpečilo účasť v krajskom kole. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj naďalej.

Čítajte viac

 

Vianočné mesto

Prechádzka vianočným mestom patrí už k tradičným zvykom šikovníkov z krúžku Stolček, prestri sa. Tak tomu bolo aj vo štvrtok - 13. decembra 2012, kedy sa okrem prechádzky stihli zastaviť aj na vianočných trhoch, kúpiť milé darčeky pre blízkych a dať si voňavý čaj!

Čítajte viac

 

Deň otvorených dverí na GKM

Výber strednej školy nie je pre deviatakov ľahkým rozhodnutím. Aj preto privítali možnosť zúčastniť sa zaujímavej aktivity na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v Košiciach – KVP. Svoje brány otvorilo v stredu - 12. decembra 2012 pre všetkých deviatakov aj ich rodičov. Z našej školy tam išla početná skupina, možno budúcich prvákov, v sprievode s p. uč. Bačinskou.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova pre siedmakov

Dospievanie je veru náročné obdobie mladých ľudí a najviac to zasahuje siedmakov. Aj preto privítali možnosť ísť posilniť sa vo viere s p. kaplán Marcelom, ktorý ich sprevádzal na duchovnej obnove v rekreačnom zariadení Zlatá Idka. A keďže je ich poriadne veľa, spolu so svojimi triedami a pani tr. učiteľkami a pani asistentkami sa rozdelili do troch turnusov.

Čítajte viac

 

Výstava Moje mesto

V priestoroch Átria klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach sa na prelome novembra a decembra konala výstava Moje mesto. Výstava sa konala v rámci projektu "Terasa 50" a pozrieť sme si mohli práce talentovaných žiakov našej školy.

Čítajte viac

 

Ratolesť otvorila Vianoce na Terase

Mikuláš rozdáva radosť malým aj veľkým. Všetkých štedro obdaruje a poteší. Aj náš školský zbor Ratolesť obdaroval každého, kto prišiel 6. decembra 2012 pred obchodné centrum Galéria.

Čítajte viac

 

Prišla k nám návšteva z GKM

Sviatok sv. Mikuláša spestrila našim deviatakom príjemná návšteva študentov a p. riaditeľky z Gymnázia sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Na poslednej vyučovacej hodine sa formou prezentácie a následnej humornej situačnej scénky presunuli na gymnázium, vypočuli zaujímavosti i perličky zo života školy.

Čítajte viac

 

Basketbalistky druhé

Obvodné kolo v basketbale žiačok sa uskutočnilo 5. decembra 2012. Našu školu reprezentovalo družstvo žiačok 6. – 8. ročníka. Na súťaži ich sprevádzal p. uč. Kičura.

Čítajte viac

 

Hurá, na ľad!

Obľúbená ľadová plocha v blízkom Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul. v Košiciach privítala korčuliarov aj túto zimu. Korčule, teplé oblečenie a dobrú náladu si v stredu - 5. decembra 2012 doniesli na ľad siedmaci spolu so svojimi pani tr. učiteľkami a o pár dní neskôr aj piataci a šiestaci.

Čítajte viac

 

Vianočné medovníčky

Pred nami je najkrajšie obdobie roka – Vianoce. Práve v decembri sa nachádzame v prípravnom období na tento krásny čas - v Advente. Deti v školskom klube v spolupráci s p. učiteľkou Ninčákovou začali prípravu pečením vianočných medovníčkov.

Čítajte viac

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je dobrovoľnou predmetovou súťažou, ktorá je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií. Školské kolo absolvovali naši ôsmaci a deviataci 29. novembra 2012.

Čítajte viac

 

Svetlo Adventu

Štvrtková ranná sv. omša - 29. novembra 2012 bola výnimočná aj tým, že p.kaplán Marcel v jej závere požehnal adventné vence a sviece z našich tried i domovov. Nech ich svetlo napĺňa dni čakania darmi lásky, nádeje, pokoja...

Čítajte viac

 

Majstri - kuchári zo 4.C

Koncom novembra sa trieda 4.C zmenila na profesionálnu kuchyňu. My, žiaci, sme vymenili perá za strúhadlá, nožíky, varechy a škrabky na zeleninu. Pripravili sme chutné nátierky, šaláty - všetko len zo zdravých potravín. Súťažili sme o titul MAJSTER KUCHÁR.

Čítajte viac

 

ACTIVE ENGLISH WEEK

Zaujímavý týždeň prežili 20 žiaci z II. stupňa, ktorí sa rozhodli zdokonaliť v angličtine teoreticky a najmä prakticky. Na našej škole v dňoch 26. - 30. novembra prebiehal Týždeň s anglickým lektorom Davidom Schofieldom.

Čítajte viac

 

Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane

Už 18-ty ročník arcidiecéznej súťaže s názvom „Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane“ sa konal 27. novembra 2012 vo Vranove nad Topľou. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali Jakub Žofčin z 5.B, Inga Labaničová zo 6.B a Radoslav Hospodár zo 7.B v sprievode kaplána, o. Marcela Puškáša.

Čítajte viac

 

Športovci na Hravenisku

Žiaci, ktorí navštevujú krúžok pohybových hier, sa v sobotu - 24.novembra 2012 zúčastnili projektu Hravenisko. Už niekoľko rokov ho organizuje ZŠ Jozefa Urbana v Košiciach. Spolu s p. uč. Križalkovičou tam zažili kopec zábavy, dosýta sa vyšportovali a prežili pekný deň.

Čítajte viac

 

„... a Slovo bolo u Boha...“

Krajské kolo súťaže v prednese náboženskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“ aj v tomto školskom roku sa konalo v Humennom 23. novembra 2012. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci, ktorých sprevádzala p. uč. Cubjaková.

Čítajte viac

 

Škôlkari v našej škole

V týždni od 19.11. do 23.11.2012 našu školu navštívili škôlkari z MŠ Bernolákova, MŠ Moldavská, MŠ Muškátova, CMŠ bl. Imeldy a CMŠ sv. Bernadety v Košiciach. Prváci predškolákom ukázali, čo sa v škole naučili a škôlkari prvákom, ako sú pripravení do školy.

Čítajte viac

 

Boli sme na PRO EDUCO

V závere stredajšieho vyučovania - 21. novembra 2012 navštívili deviataci veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí pod názvom PRO EDUCO & PRO JOB, ktorý sa konal v blízkom Spoločenskom pavilóne. Najviac pozornosti venovali vystavovateľom spomedzi stredných škôl a prezentáciam jednotlivých študijných odborov.

Čítajte viac

 

Piataci v Divadle Jonáša Záborského

Rozprávky majú radi malí aj veľkí. Piataci sa veľa nového naučia aj na hodinách literatúry. Zaujímavú hudobnú rozprávku si zašli pozrieť 21. novembra 2012 do Divadla Jonáša Záborského v Prešove spolu s triednymi pani učiteľkami – Cubjakovou, Snopkovou a p. uč. Ferkovou.

Čítajte viac

 

Ratolesť na Festivale sakrálneho umenia

Kostol Krista Kráľa v Košiciach privítal v utorok - 20. novembra 2012 desať detských a mládežníckych sakrálnych zborov a hudobných skupín z košických základných a stredných škôl. Takmer 60-členný zástup spevákov z Ratolesti tam mala aj naša škola.

Čítajte viac

 

Deň zdravej výživy

Na utorkový deň - 20. novembra 2012 sa najviac tešili žiaci zo 4.B triedy. Tento deň sa spolu s pani tr. učiteľkou zamerali na zdravú výživu.

Čítajte viac

 

Súťaž iBobor

V dňoch 12. – 16. novembra sa aj naša škola zapojila do informatickej súťaže iBobor, ktorá sa už rozšírila do mnohých európskych krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Čítajte viac

 

Svet inak

Výstava s názvom Svet inak sa konala v OC Galéria na Toryskej ul. v Košiciach. V dňoch 12. - 16. novembra 2012 ju navštívili aj žiaci 5.A triedy a šiestaci v rámci predmetu poznaj a ži.

Čítajte viac

 

Rozlúčka s ceruzkou

Dňa 15.11.2012 sa prváci rozlúčili s ceruzkou a zoznámili sa s nerozlučným kamarátom každého školáka – perom. Oboznámili sa s technikou písania a pravidlami pri písaní.

Čítajte viac

 

Jabĺčkový deň v 3.B

Aj tento rok sme začali v 3.B s projektovými dňami. Ako prvý sme si pripravili jabĺčkový deň. Celá príprava začala už doma, keď sme s mamkami a babkami piekli jablkové koláčiky, ktoré sme doniesli do školy.

Čítajte viac

 

Godzone tour 2012

Žiaci 8. a 9.ročníka sa v pondelok - 12. novembra 2012 stretli najskôr v školskej kaplnke (na prvých dvoch vyučovacích hodinách) a tí vytrvalejší a najmä hľadajúci aj v pondelok podvečer s mladými členmi Godzone... generácie, ktorej ide Božie kráľovstvo v každej oblasti nášho života.

Čítajte viac

 

Cesty k lepšiemu systému vzdelávania na Slovensku

Odborný seminár s takýmto názvom sa konal 9. - 10. novembra 2012 v Piešťanoch. K spoluorganizátorom stretnutia patrilo aj Združenie kresťanských pedagógov, ktorého aktívnym členom je aj naša škola.

Čítajte viac

 

Písali sme Komparo

Deviataci spolu s ôsmakmi sa vo štvrtok - 8. novembra 2012 zúčastnili celoslovenského projektu KOMPARO. Jeho súčasťou je skúšobné testovanie žiakov 8. ročníka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a testy všeobecných študijných predpokladov. Pre deviatakov je KOMPARO ideálnou prípravou na Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Čítajte viac

 

Fyzika, chémia v pokusoch a v teréne

Zaujímavé hodiny vyučovacieho predmetu poznaj a ži zažili výskumníci zo 7.A triedy, ktorí vo štvrtok - 8. novembra 2012 navštívili stále expozície v Technickom múzeu v Košiciach a žiaci 7.C triedy, ktorí tam boli v utorok - 13. novembra 2012

Čítajte viac

 

Spomienka na zosnulých

Začiatok novembra je venovaný spomienke na našich zosnulých. Aj spoločenstvá niektorých tried putovali v dňoch 5. - 8. novembra 2012 na Verejný cintorín v Košiciach, pobudli v tichej modlitbe, zapálili sviečku a prosili o milosti pre duše vo večnosti.

Čítajte viac

 

Zapáľme svetlo...

V piatok - 2. novembra 2012 sa aj mnohí starší žiaci, rodičia našich detí a pedagógovia zúčastnili sv. omše za život v Kostole Kráľovnej pokoja a následne sviečkového pochodu k Nemocnici L. Pasteura v Košiciach a modlitby sv. ruženca pod oknami pôrodníckeho oddelenia.

Čítajte viac

 

Celodiecézny metodický deň

GPS pre učiteľa – ústredné motto sprevádzalo tohtoročný Celodiecézny metodický deň pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy. Hostiteľskou školou bola v utorok - 30. októbra 2012 naša škola.

Čítajte viac

 

Rozprávkový mesiac

Október sa na hodinách čítania niesol v našej triede - 4.C v znamení rozprávok. Jeden zo štvrtkov sa k nám do triedy presťahovali Červená čiapočka, Pat a Mat, silný vlk aj pán horár... Zabávali nás veselými scénkami, zmodernizovanými príbehmi klasických rozprávok.

Čítajte viac

 

V októbri s Pannou Máriou...

Stredajšie rána v mesiaci október sme sa spoločne stretávali s Nebeskou Matkou. Modlitbou sv. ruženca nás v školskej kaplnke sprevádzal p. kaplán Marcel a postupne podľa ročníkov chlapci a dievčatá z II. stupňa. Zdravas, Mária...

Čítajte viac

 

Na výstave Plody zeme

Kostol sv. Michala v Nižnom Klátove privítal vo štvrtok - 25. októbra 2012 žiakov 4.A a 4.B triedy a popoludní žiakov z 5.A a 5.B triedy počas hodín poznaj a ži. Výstavou Plody zeme ďakujú miestni veriaci za dar úrody v tomto roku. Spolu so sprevádzajúcimi p. učiteľkami, p. riaditeľkou a p. kaplánom Marcelom tam prežili pekný jesenný čas.

Čítajte viac

 

Kúpou srdiečka bojujeme proti hladu

Aj v tomto šk. roku sme sa spoločne zapojili do 6. ročníka celoslovenskej zbierky Vincentskej rodiny - Boj proti hladu. Dobrovoľný príspevok za medovníkové srdiečko pomohol misijným aktivitám v dvoch najchudobnejších krajinách Latinskej Ameriky - Haiti a Hondurase. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Projekt - Jablkový deň v 3.A

Už skoro ráno nás v triede čakali voňavé koláčiky z kuchyne našich mamičiek. Deti priniesli nielen recepty svojich obľúbených jablkových pochúťok, ale priznali sa aj k aktívnej pomoci pri ich príprave.

Čítajte viac

 

Stretnutie s misionárkou z Haiti

V pondelok - 15. októbra 2012 zavítala medzi žiakov sestra Anna Ciganpálová zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Vzácne životné postrehy a skúsenosti z misie na Haiti porozprávala piatakom, šiestakom a siedmakom na spoločnom stretnutí v školskej kaplnke. Popoludní sa na besedu tešili aj deti z ŠKD.

Čítajte viac

 

Otvorený Rok viery

Štvrtkové ráno – 11. októbra 2012 bolo výnimočné aj v našom školskom spoločenstve. Rannou sv. omšou a osobitným príhovorom p. kaplána Marcela sme „otvorili“ Rok viery. Ten vyhlásil Sv. otec Apoštolským listom Porta Fidei v období od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova v 9. ročníku

Rekreačné zariadenie na Zlatej Idke privítalo v dňoch 8. - 9. októbra 2012 najstarších žiakov spolu s tr. učiteľmi a p. kaplánom Marcelom. Spoločné modlitby, sv. omše, adorácia, sv. zmierenia, sv. omše, zaujímavé aktivity, rozhovory, pešia púť do kostola... To všetko a ešte viac spájala duchovná obnova pre deviatakov s ústrednou témou – „Mosty“.

Čítajte viac

 

Maratónci opäť v košických uliciach

89. ročník Medzinárodného maratónu mieru sa konal 7. októbra 2012. Do Košíc prišiel rekordný počet bežcov (7351) z 52 krajín. Ulice zaplavili aj fanúšikovia tohto krásneho podujatia. Samozrejme, ani tento rok nechýbali zástupcovia z našej školy, ktorí nastúpili na 4,2 km trať, ale aj na štafetu a polmaratón. Bežali nielen žiaci, ale aj učitelia, pán kaplán Marcel a rodinní príslušníci.

Čítajte viac

 

Duchovné cvičenia pedagógov

Jesenné dni 28. - 30. septembra 2012 prežili pedagógovia a zamestnanci školy v príjemnom prostredí Charitného domu v Dolnom Smokovci. Tohtoročné duchovné cvičenia spájala téma „Duchovné základy života“, ktoré formou prednášok, úvah viedol don Pavol Boka. Vďaka, Pane, za tieto dni prežité pri Tebe, v lone prírody, za načerpané duchovné i telesné sily...

Čítajte viac

 

Jesenné účelové cvičenie

Pekné slnečné počasie, športová atmosféra i dobrá nálada patrili k obľúbenému účelovému cvičeniu, ktoré bolo určené žiakom II. stupňa vo štvrtok - 27. septembra 2012. V areáli školy i saleziánskeho strediska Tri hôrky sa po vyhlásenom poplachu mohli začať medzitriedne športové zápasy.

Čítajte viac

 

Umenie zblízka

Výstava Umenie zblízka je výsledkom štvrtého ročníka celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy, ktorý približuje slovenské umenie 20. a 21. storočia zo zbierok Galérie mesta Bratislavy mladým ľuďom. Predstavuje výber detských interpretácií, ktoré vznikli v školách po celom Slovensku. Na výstavu do Bratislavy cestovali 25. septembra 2012 aj zástupcovia z našej školy.

Čítajte viac

 

Duchovná obnova - 5. ročník

25. - 26. septembra 2012 sa piataci zúčastnili na duchovnej obnove v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka. Chlapci a dievčatá sa spoločne zamýšľali nad témou „Priateľstvo“. Sprevádzali ich pani učiteľky triedne a pán kaplán Marcel. Ako bolo?

Čítajte viac

 

Geologická exkurzia na Dreveník

Exkurzia do Národnej prírodnej rezervácie Dreveník sa stáva peknou tradíciou našej školy. Túto travertínovú kopu, ako ju nazývajú, aj v tomto školskom roku navštívili ôsmaci. Využili pekné jesenné počasie, aby obdivovali najväčšie travertínové územie na Slovensku a jeho okolie.

Čítajte viac

 

Šiestaci v Solivare

Už niekoľkoročnú školskú tradíciu má chemická exkurzia žiakov 6. ročníka, ktorí v rámci nej navštevujú expozíciu Slovenského technického múzea v Solivare. A tak tomu bolo aj v utorok - 25. septembra 2012, keď sa v sprievode s. Zuzany, p. uč. Kadukovej a p. riaditeľky vybrali spoznávať nepoznané.

Čítajte viac

 

Hurá, knižnica!

So začiatkom školského roka sa začala aj činnosť našej školskej knižnice. Pani knihovníčka, teta Slávka, ako ju žiaci volajú, srdečne privítala malých aj veľkých.

Čítajte viac

 

Proti kriminalite

Počas troch dní - 19. - 21. septembra 2012 sa postupne podľa ročníkov zúčastnili žiaci I. a II. stupňa výchovno-vzdelávacích prednášok pod názvom "Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite". Viedli ich príslušníci Mestskej polície, ktorí pôsobia v mestskej časti Košice - Západ.

Čítajte viac

 

Otvorili sme nový šk. rok 2012/2013

Do nového šk. roka sme spoločne vstúpili v pondelok - 3. septembra 2012 slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Gorazda. Hlavným celebrantom bol Mons. Juraj Kamas, správca Farnosti sv. Gorazda a spol. v mestskej časti Košice-Terasa. Príhovor pani riaditeľky a slová povzbudenia patrili nielen žiakom a pedagógom, ale aj rodičom a priateľom školy. Pane, zverujeme Ti všetky dni, okamihy, udalosti tohto školského roka...

Čítajte viac