Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Zajačiky na dvore v ŠKD

Akú veľkú radosť sme mali 19. júna na školskom ihrisku, keď nám doniesol Melanin ocko zajačiky, aby sme sa s nimi mohli pohrať. Deti si mohli zajačika zobrať na ruky alebo len tak si s ním zabehať. Zajačiky boli najprv bojazlivé, ale potom sa osmelili a spriatelili sa s nami. Za zajačiky a milé prekvapenie ďakujú deti zo 6. oddelenia.

Čítajte viac

 

Indiánske leto v III. oddelení ŠKD

V treťom oddelení zavládlo indiánske leto. Síce nie počasím, to nás ešte zlostí dažďami, ale deťmi s indiánskymi čelenkami, menami, indiánskym stanom a spoznávaním života Indiánov v rezerváciách. Kto sa vám páči viac? Winona - prvá dcéra alebo Ribana, alebo Nebeská dúha, či Winnetou a Rýchle pierko?

Čítajte viac

 

Od pondelka - Školský klub v RTVS na DVOJKE

Naozaj aj v týchto dňoch funguje školský klub detí, ale je to 90 minútový televízny klub, určený pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ. Každý pracovný - pre nás školský deň si so šálkou kakaa alebo čajíka zapnite o 9.15 hod. televíznu Dvojku. Zaujímavo a hlavne vtipne prežijete vyučovacie hodiny netradične a získate veľa zábavných poznatkov a hlavne zručností. Naozaj!!!

Čítajte viac

 

Mladý záchranár v ŠKD

Počas celého školského polroka sa naša trieda IV.C mení na zdravotnú ambulanciu. Ak si myslíte, že v nej nájdete deti z 10. oddelenia ŠKD, mýlite sa. V popoludňajších hodinách tu ordinuje detský tím lekárov, sestričiek, ošetrovateľov, sanitárov, záchranárov. Nechýba ľudskosť, vzájomná pomoc a iné humanitné aktivity. Získané teoretické znalosti z odborných kníh, letákov, časopisov a z internetu prenášame do praktického nácviku. Učíme sa zvládať techniky prvej pomoci, zistiť príznaky úrazu, ako ošetriť poranenia, vyvolať tiesňové telefóne čísla. Vstúpte do ambulancie aj vy - čítajte viac!

Čítajte viac

 

Ako sa máme v 10. oddelení v ŠKD?

Naše oddelenie je výnimočné tým, že sa v ňom stretávajú deti z troch tried: IV.B, IV.C, III.B. Počas popoludňajších hodín sa všetci spoločne zabávajú, relaxujú, športujú, tancujú aj maľujú. Dôkazy nájdete aj vo FOTOGALÉRII. Hľadáte heslo 10. oddelenia ŠKD? Nech sa páči - nehádať sa, nebiť sa, mať sa radi a navzájom si pomáhať.

Čítajte viac

 

Týždeň spoločenských hier v ŠKD

Druhý februárový týždeň patril v IV. oddelení spoločenským hrám. Naučili sme sa pri nich novým pravidlám, férovej hre a získali aj nové priateľstvá. Vládla tam pravá atmosféra súťaženia, dobrej nálady a úsmevu!

Čítajte viac

 

Divadlo nás v ŠKD baví!

Vyrábaním papierových postavičiek sme sa v ŠKD zabávali 12. februára. Kmeňová 4.A sa zmenila na divadelnú sálu, opona sa otvorila a divákov potešila rozprávka Ako šlo vajce na vandrovku, prileteli k nám Pa a Pi z Mačacej planéty a Samko, ktorý dostal päťku. Schuti sme sa zasmiali a bolo nám veselo. :) Zapísali pre vás Kajka Kaľuhová a Terezka Špacaiová.

Čítajte viac

 

Vtáčie búdky v VI. oddelení ŠKD

Posledné utorkové popoludnie v januári sme v VI. oddelení ŠKD vyrábali vtáčie búdky z prázdnych škatuliek od mlieka. Chceli by sme nimi potešiť spevavé vtáčatká v okolí našej školy. Radosť z toho mali aj zruční majstri, deti v ŠKD. Tešíme sa na jarné spevy od našich malých kamarátov :) Možno ich započujete aj vy!

Čítajte viac

 

Vyhodnotenie výtvarnej biblickej súťaže v ŠKD

V mesiaci január sa deti v ŠKD prvého a štvrtého ročníka zúčastnili biblickej výtvarnej súťaže. Nakresliť mohli biblickú postavu alebo biblický príbeh. Deti, ktoré sa umiestnili na prvom,druhom a treťom mieste, boli odmenené vecnými cenami.Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme :)

Čítajte viac

 

O zúbkoch v ŠKD

Deti z 1. ročníka mali na začiatku decembra zaujímavú besedu. Rozprávali sa o zúbkoch a starostlivosti o ne. Dozvedeli sa, koľko zúbkov je mliečnych, koľko je trvalých, kedy a ako si čistiť zúbky, či môžu jesť večer sladkosti a iné zúbkové zaujímavosti. Prišla im o tom všetkom porozprávať pani doktorka Mirka Nagyová, ktorá to vie najlepšie. Správne čistenie zubov si aj v závere besedy vyskúšali veľkou maxi kefkou.

Čítajte viac

 

Zimné radovánky ŠKD v snehu

Prvý decembrový týždeň nás všetkých prekvapil aj potešil peknou bielou nádielkou. Veľa radosti z nej bolo aj popoludní v školskom areáli, keď tam výskali, pišťali a smiali sa deti z ŠKD. Podarili sa aj snehuliaci s červenými nosmi. Deti dobre uzimené tak otvorili zimnú sezónu v našej škole!

Čítajte viac

 

Karneval svätých v ŠKD

V novembri náš klub detí navštívili vzácni hostia, priatelia, ktorých poznáme z hodín náboženstva, čítame si o ich živote knihy a príbehy a sú pre nás veľkými vzormi. Áno, boli to priatelia na KARNEVALE svätých. Deti sa prezliekli do oblečenia svojich obľúbených svätcov a mohlo sa začať. Nechýbal ani stoličkový tanec s dobrou náladou a smiechom.

Čítajte viac

 

Kockové popoludnie v IV. oddelení ŠKD

Aj také môže byť v škole, kedy sa deti najradšej hrajú a zabávajú. Zo všetkých hračiek majú medzi nimi najväčší úspech KOCKY. Pod rukami chlapcov, možno budúcich stavbárov a technikov, sa zrazu objavia hrady, kostoly, veže. Dievčatám sa ich diela páčia, a tak je v ŠKD dobre a veselo!

Čítajte viac

 

Kreslenie žehličkou v ŠKD

Žehličku poznáme ako dobrého pomocníka a asi najviac ju v rodine používajú mamky a šikovné gazdinky. Ale deti v 2.oddelení ju počas novembrových sychravých dní použili na niečo úplne iné. Spolu s p. vychovávateľkou skúšali novú techniku,ktorá ma názov ENKAUSTIKA - kreslenie žehličkou. Žehlenie, pardon, kreslenie žehličkou im išlo veľmi dobre a vy to môžete vidieť aj vo FOTOGALÉRII.

Čítajte viac

 

Šarkany lietali v ŠKD

V našom školskom klube to žije....vlastne lieta. Tretiaci a štvrtáci vyrábali šarkanov a ukázali ostatným deťom nezvyčajnú šikovnosť, vynaliezavosť a originalitu. A ich námaha bola aj odmenená cenami, sladkosťami a dobrou náladou, detským úsmevom a farebným nebom. Šarkany doleteli aj na výstavku Plody zeme a veľmi pekne ju spestrili. Čo tak urobiť si doma šarkana a počas jesene si s ním vonku zalietať?

Čítajte viac

 

Návšteva Klubu kresťanských seniorov

„Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali." Veríme, že aj my sme zanechali stopu v srdciach seniorov, ktorých sme 21. októbra navštívili v Klube kresťanských seniorov na Terase. Boli sme ich potešiť spevom, tancom, básňami, krásnou skladbou hranej na priečnej flaute či jednoduchým úsmevom a pozdravením.

Čítajte viac

 

Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

Každoročne si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy.V ŠKD sme ho oslávili spoločnou prípravou zdravého olovrantu. Z prineseného ovocia si deti za pomoci pani vychovávateľky "vykuchtili" farebné,chutné a hlavne zdravé misy. Ponúknite sa aspoň fotkami a nezabudnite si doma v kuchyni pripraviť zdravú ovocnú misu aj vy. Dobrú chuť!

Čítajte viac

 

Minimaratón 2019 v ŠKD

Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach konal Medzinárodný maratón mieru.Deti našej školy sa v ŠKD tiež mohli zúčastniť takejto akcie s názvom Minimaratón. Zabehnúť si ho mohol každý, kto chcel. Na trati ste mohli vidieť žiačikov od prvého po štvrtý ročník. Táto súťaž sa deťom veľmi páčila.Niektorí si odniesli aj diplom, sladkú odmenu i darček. Všetkým bežcom ďakujeme a výhercom gratulujeme!

Čítajte viac

 

Ako sme modelovali v ŠKD

Deti v prvom oddelení obľubujú modelovanie. Hra s plastelínou má pozitívny vplyv na rozvoj detí, pomáha formovať predstavivosť a tvorivosť, pretože z plastelíny sa dá vymodelovať čokoľvek. Ak ste už dlho nemodelovali a zabudli na obľúbenú plastelínu, jesenné popoludnia sú na to ako stvorené. Veľa dobrých nápadov a skúste zavolať aj rodičov a súrodencov!

Čítajte viac

 

Privítanie prvákov v ŠKD

Aj v tomto novom školskom roku 2019/2020 sa v ŠĶD konalo privítanie prvákov, ktoré bolo obohatené krátkym divadielkom. Pripravili ho šikovní tretiaci z prvého oddelenia ŠKD. Po milom kultúrnom programe sa každý zúčastnený prvák predstavil a bol odmenený malým darčekom a potleskom detí aj z iných tried. Prváci mali radosť a pekný nezabudnuteľný zážitok a všetky deti úsmev z pekného podujatia.

Čítajte viac

 

Besedy s pracovným tímom školy v ŠKD

Určite rozmýšľate, čo sa za týmto názvom skrýva! Nič nezvyčajné, len deti z tretieho oddelenia, kde sú mimochodom skoro samí prváci, sa zoznamujú so zamestnancami našej školy. Pretože naša super škola funguje práve vďaka týmto ľuďom. Pozrite sa teda, koho pani vychovávateľka Eva Németová pozvala na tieto besedy!

Čítajte viac

 

"Cukríkový ruženec" v ŠKD

V 6. oddelení sa deti spolu s p. vychovávateľkou rozhodli a dohodli, že si v mesiaci október vyrobia cukríkový ruženec. Každý cukrík za niečo alebo niekoho obetovali. Výroba bola náročná, o to viac budú cukríky chutnejšie, keď sa ich rozhodnú spoločne zjesť. Skúste si doma vyrobiť aj vy takýto ruženec!

Čítajte viac

 

"Ruženček z cestovín" v ŠKD

To, že mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii, vedia aj naši najmladší žiaci, prváčikovia. A tak si spolu s pani vychovávateľkou vyrobili zaujímavý ruženec. Je zložený z cestovín a malého krížika, ktorý si šikovnými rúčkami deti vystrihli. Naozaj sú deti z tretieho oddelenia veľmi šikovné a s ružencom sa rady modlia!

Čítajte viac