Školský klub detí

Školský klub detí pri Základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 je v prevádzke celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:30 do 7:50 a po vyučovaní do 17:30.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti  našej školy, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a podľa záujmu aj v čase školských prázdnin. Spravidla čas mimo vyučovania začína bezprostredne po skončení školského vyučovania až do odchodu detí zo školského klubu. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy, na jeden školský rok na základe žiadosti o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.

Príspevky na ŠKD

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD  je bodom (1) v čl. 4 Dodatku č. 1 internej smernice č. 20, školského zariadenia školského klub detí, určený mesačný príspevok vo výške  14 €/ mesiac so vzdelávacím  poukazom 16 €/mesiac bez vzdelávacieho poukazu. Spôsob hradenia príspevkov je buď cez poštovú poukážku, alebo prevodom na účet SK43 0200 0000 0022 5620 6757. Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Za mesiac september, október,november a december je potrebné uhradiť príspevok naraz vo výške platby štyroch mesiacov do 15. septembra 2021.

Príchod a vyberanie detí z ŠKD

Deti ráno do školy vchádzajú tým vchodom, kde majú triedu. Zmena je ak dieťa prichádza do školy v čase od 6:30 do 7:00, vtedy sa všetky deti schádzajú v hlavnej časti školy, kde má s nimi činnosť službukonajúca pani vychovávateľka. Od 7:00 je otvorený aj vchod do časti nad Školskou jedálňou.

Deti zo ŠKD môžete vyberať na vrátnici školy, kde Vám dieťa bude telefonicky zavolané službukonajúcou osobou. Tejto osobe je potrebné povedať meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevujepríbuzenský vzťah osoby ktorá po dieťa prišla.

Na základe Školského poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Školského klubu detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, zákonný zástupca má povinnosť preberať dieťa z ŠKD tak, aby sa nenarušila činnosť práce v ŠKD  v čase od 14:00 - 15:00 kedykoľvek a po 16:00 hodine.  Každú zmenu týkajúcu sa hlavne odchodu detí domov z ŠKD (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané na žiadosti, alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok, alebo iné...) je potrebné písomne oznámiť pani vychovávateľke cez slovníček (zrkadielko).

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať služby školského klubu detí a tešíme sa na našu spoluprácu.

Vychovávateľky  oddelenia školského klubu detí.

Zodpovedná za ŠKD: PaedDr. Katarína Zentková

1. oddelenie: Mgr. Anna Hanišová         v 1. A triede

2. oddelenie: Mgr. Mária Jurová            v 1. B triede

3. oddelenie: Monika Fabíková             v 1. C triede

4. oddelenie: Mgr. Margita Juszkó         v 2 . A triede

5. oddelenie: Gabriela Slivková             v 2. B triede

6. oddelenie: Marianna Gáfriková          v 2. C triede

7. oddelenie: Gabriela Plichtová            v 2. D triede

8.oddelenie:  Ľudmila Šolcová              v 3. A  triede

9. oddelenie: Kristína Šimeková            v 3. B triede

10. oddelenie :  Eva Németová              v  3. C triede

 

 

 

Prevádzka Školského klubu je od 6:30 do 17:30.

Počet oddelení: 10Najnovšie 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011


Futbalový turnaj v ŠKD

Viete, aká je najobľúbenejšia aktivita našich chlapcov v školskom klube? Nie? No predsa futbal! A aká je najdôležitejšia udalosť práve teraz ? Nie, nie je to EURO 2020, ale FUTBALOVÝ TURNAJ v ŠKD !

Čítajte viac

 

Deň detskej radosti

Kto si myslí, že v školskom klube sme zabudli na Deň detí, veru sa mýli. Nezabudli! V utorok 1. júna sme my, vychovávateľky druhého ročníka, pripravili pre deti športovo-zábavné popoludnie. Cieľom nebolo získavať body, trofeje, ale zabaviť sa v neobvyklých disciplínach.

Čítajte viac

 

Deň matiek v ŠKD

„Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď ona sama je už modlitbou. Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska. Lebo aj Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. „Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“ usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy. A vedel dobre, že nemôže byť iná. Pretože raz aj On jej zverí svojho Syna.“ Milan Rúfus

Čítajte viac

 

Deň Zeme

Deti v siedmom oddelení trávili posledný aprílový týždeň zaujímavými aktivitami v rámci projektu s názvom Deň Zeme. Pripravila ho pre nich praktikantka Diana a pani vychovávateľka.

Čítajte viac

 

Daruj svetlo

V takýto prázdninový, skoro vianočný deň, máme pre vás, milí rodičia a deti, oznam a poďakovanie. V dňoch 15.-16. decembra sa uskutočnila vianočná burza z výrobkov, ktoré vyrobili pani vychovávateľky z našej školy. Zo strany detí bol neuveriteľný záujem o kúpu a taktiež aj štedrosť. Z vyzbieraných peňazí plánujeme kúpiť celú sériu animovaných biblických príbehov zo Štúdia Nádej a spoločenské hry do ŠKD. Tak vaším, ale aj naším deťom vrátime ich prejavenú štedrosť. Ďakujeme!

Čítajte viac

 

Voňavé Vianoce

Vedeli ste, že Vianoce aj voňajú? ... No v siedmom oddelení to vedia a pod vedením pani vychovávateľky si nasušili voňavý balíček. Vlastnoručne si narezali pomaranče, jabĺčka, citróny a hrušky a poukladali do sušičky ovocia. O pár dní to už v triede voňalo Vianocami. Deti nedočkavo sledovali sušičku a pomáhali pri prekladaní ovocia. Až konečne mohli poukladať vysušené ovocie do celofánu a previazať stuhou. A voňavý balíček pre blízkych bol hotový.  

Čítajte viac

 

Sladká pomoc

Stala sa neuveriteľná vec! Za dva dni zmizlo na našej škole 420 čokoládok ... Kým iní by to nazvali kúzlom zmiznutia, my to nazývame kúzlom dobrých srdiečok našich detí. Naozaj sa v priebehu dvoch dní v rámci charitatívnej akcie Pápežských misijných diel rozpredal takýto počet čokoládok. Deti a aj naše pani učiteľky kupovali čokoládky nielen pre seba, ale aj pre svojich súrodencov a prispievali aj väčšou sumou. Preto do Bratislavy a odtiaľ do Afriky deťom posielame 283,23€. Pán Boh zaplať za váš milodar.

Čítajte viac

 

Vianočná výzdoba

Vianočné sviatky sú už pred dverami. V každej domácnosti vládne iná atmosféra ako doteraz. Slávnostnejšia, plná očakávania. Radostná predvianočná atmosféra vládne aj v našej škole. Neodmysliteľnou súčasťou týchto sviatkov je vianočná výzdoba. Tvoria ju vianočné stromčeky, ozdoby, pani Zima, hviezdy či snehuliaci. Jedna krajšia ako druhá, každá vytvorená srdcom i fantáziou. Každý, kto prejde okolo, sa musí zastaviť a pokochať sa pohľadom na ne. Tak aspoň takýmto spôsobom vstúpte a presvedčte sa.

Čítajte viac

 

Šijem, šijem, vyšívam

V tretiackych oddeleniach sa tento týždeň niesol heslom: "Šijem, šijem, vyšívam." Deti sa naučili nielen navliecť niť, ale aj základné stehy pri vyšívaní. Radosť bola veľká a ešte väčšia z ušitého srdiečka. Niektoré deti našli v sebe skrytý talent na vyšívanie. Vyšité srdiečka putovali k rodičom ako darček. Každý z výrobkov bol jedinečný a krásny. Deťom sa to tak páčilo, že vyšívali aj doma. Určite sa ešte k tejto praktickej a zaujímavej činnosti vrátime. Deti, ste veľmi šikovné.

Čítajte viac

 

„Remeslo má zlaté dno“

6. oddelenie ŠKD sa na niekoľko dni zmenilo na krajčírsku dielňu. Každé dieťa za tento čas zvládlo základné stehy a prišívanie gombíkov. Nadšene sa všetci vrhli do ozajstného šitia. Deti si ušili svoju hračku- maznáčika. Ich šikovnosť a nádherné výrobky môžete obdivovať pri otvorení galérie fotiek.

Čítajte viac

 

Jesenné tvorenie s listami

Jeseň je prekrásnym farebným ročným obdobím. Chodníky a trávniky sú pokryté lístím, ktoré je ako stvorené na tvorenie. A tak sme aj my využili toto obdobie a s deťmi počas poobedňajšej prechádzky zbierali napadané listy. V triede sme si z nich potom vyrobili krásne výrobky, ktoré krášlia triedu a neskôr aj vlastnú izbičku. Na to všetko stačí len prírodný materiál, popozerať sa po špagátiku, tvrdom papieri a použiť trošku lepidla ... a veselá listová tvárička, ježko, strom či ružička sú hotové.

Čítajte viac

 

Obliekli sme sa do farieb jesene

Minulý týždeň našu školu navštívila pani Jeseň a my sme sa stali jej súčasťou. Dievčatá, chlapci, vychovávatelia, učitelia, dokonca aj „dištanční“, prijali pozvanie obliecť sa do jej farieb. A tak sa streda zaodela do hnedej farby, štvrtok do červenej a piatok zdobila oranžová alebo žltá farba. Bolo veľmi milé a hrejivé vidieť radosťou a nadšením žiariace tváričky detí plné očakávania, čo prinesie ďalší deň. Ďakujeme všetkým, že sa pani Jeseň mohla ukázať vo svojej plnej kráse aj v našej škole ...

Čítajte viac

 

Nebeskí svätí

Naši svätí v nebi sa určite tešia.... Tešia sa z našich detí, ktoré prijali výzvu od pani vychovávateliek a pripravili sa na aktivitu s týmto názvom ozaj zodpovedne. Úlohou bolo priniesť si atribút - predmet, ktorý charakterizuje vybraného svätca a porozprávať o ňom. Samozrejme, až potom, ako ostatné deti spoznali svätca podľa tohto atribútu. V siedmom oddelení to zasa vyzeralo úplne inak... Tam si deti vybrali spomedzi mnohých svätých svätého Martina, s ktorým strávili tri dni. Počas nich sa rozprávali o jeho živote, kreslili a vyrábali svätomartinský lampión podľa predlohy v časopise Rebrík. Na záver ich prišiel pozrieť aj školský pán kaplán Ferko, ktorý im porozprával o tom, ako sa v živote priblížiť alebo približovať svätým v nebi.

Čítajte viac

 

Šarkaniáda ŠKD

Papierová hlava, mašličkový chvost, pod oblohou pláva deťom pre radosť. Uhádli ste, kto to je? ŠARKAN Prišla jeseň. Vetrík nezbedník šantí v korunách stromov. Nastal ten správny čas na jesennú zábavu - púšťanie šarkanov, ktorú deti obľubujú. Ako sme sa zabávali v ŠKD na šarkaniáde, uvidíte na fotkách vo fotogalérii:)

Čítajte viac

 

Napíš list - poteš srdce

Školský klub detí sa zapojil do aktivity s názvom "Napíš list - poteš srdce" . Organizátorom je Knižnica pre mládež Košice v rámci mesiaca októbra, ktorý je venovaný úcte starším. Deti venovali pri písali starkým milé slová, hádanky, či dokonca vtipy. Nechýbal obrázok pre potešenie.

Čítajte viac

 

Mária je s nami v ŠKD

Oddelenia v školskom klube detí sa začiatkom októbra spájali výrobou ruženca. Deti použili rôzne materiály. Modlitba desiatku sv. ruženca nás sprevádza celým októbrom. Prosiac: " Mária, skry nás pod svoj ochranný plášť."

Čítajte viac